Wednesday, June 27, 2007

ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ανακοίνωση

Η Γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών τελικά επέβαλε με την ψήφιση του νέου Οργανισμού, προσωρινά, είμαστε βέβαιοι, την αναχρονιστική και στενή συντεχνιακή αντίληψη μιας μειοψηφίας του διπλωματικού κλάδου που επιθυμούσε την κατάργηση του κλάδου ΟΕΥ και την πλήρη διάλυση των Γραφείων ΟΕΥ.
Αντίθετα στην κοινή λογική, αντίθετα στην διεθνή πρακτική και εμπειρία των αναπτυγμένων κρατών, αντίθετα στην διεθνή τάση γιά εξιδίκευση, αντίθετα στην αντίθεση των παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων, η χώρα μας υιοθέτησε το μοντέλο της Βενεζουέλας, προκειμένου να υποστηρίξει τα οικονομικά της συμφέροντα στις ξένες αγορές!
Χωρίς λόγο, χωρίς διάλογο, με ρηχούς δογματισμούς ανατράπηκε η ουσιαστική και καθολικά αποδεκτή μεταρύθμιση του τέλους του 2003, χάριν της ικανοποίησης στενών συντεχνιακών συμφερόντων μιάς κάστας υπαλλήλων, των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου.
Οι υπάλληλοι ΟΕΥ που με υπομονή, διαλακτικότητα, εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση στήριξαν από το 2001 μέχρι σήμερα αυτή τη μεταρύθμιση και προσπάθησαν να ανταποκριθούν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον που καθημερινά προσπαθούσε να τους υποτιμήσει και να τους στερήσει τα στοιχειώδη μέσα, με μιά πολιτική ηγεσία που απλά παρακολουθούσε χωρίς να τολμά να επιβάλλει την τήρηση των νόμων, έλαβαν σαν ανταμοιβή την πλήρη κατάργησή τους και την καθύβρισή τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, κ. Καμμένο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ δεν αντέδρασε και δεν τοποθετήθηκε απέναντι στις παρακάτω φράσεις του κ. Καμμένου
«…Από τη μια μεριά φέρνουμε το καινούργιο, φέρνουμε αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς αναζητάτε το παρελθόν, για να ικανοποιήσετε τους κομματικούς εγκαθέτους που ορίσατε με μια μεγάλη ταμπέλα και που τελικά απλώς έπαιρναν το μισθό τους στις πρεσβείες, χωρίς να προάγουν το εθνικό έργο…
…Ο Πρέσβης της Ελλάδος πρέπει να μετατραπεί σε ένα πρέσβη που θα εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα, σε ένα διπλωμάτη ο οποίος θα χειρίζεται τα εθνικά συμφέροντα, που εθνικά συμφέροντα είναι και τα συμφέροντα της εθνικής μας οικονομίας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εμπορικός ακόλουθος, ο οποίος διορίστηκε με κομματικά κριτήρια, το έργο των εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας…
…Θέλετε να μείνουμε στο χθες, στις προσωπικές σχέσεις, να μην είναι θεσμοθετημένη η οικονομική διπλωματία και να παράγεται από συγκεκριμένους εγκαθέτους που λειτουργούν όχι σαν εκπρόσωποι του έθνους, αλλά των εταιριών με ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν προέβλεπε αυτόν το ρόλο και άρα, άφηνε τη δυνατότητα να υπάρχει και διαφθορά και να δημιουργούνται διαπλεκόμενες σχέσεις…»

Αυτές οι υβρεις και η αδράνεια αντίδρασης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου οδηγούν α) ευθέως στην ποινικοποίηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων ΟΕΥ, αρμοδιότητες που αφορούν την επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών β) θέτουν το τεράστιο ζήτημα της πιθανής υιοθέτησής τους από το σύνολο της υπηρεσιακής ηγεσίας.

Η Ενωσή μας, είναι προφανές ότι θα λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί το επαγγελματικό και υπηρεσιακό κύρος των στελεχών του κλάδου ΟΕΥ, που αποτελούν τους οικονομικούς διπλωμάτες της χώρας.
Παράλληλα θα θέσει τις αυστηρές προυποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται από τους επιχειρηματίες που επικοινωνούν με τα Γραφεία ΟΕΥ, προκειμένου να τύχουν πληροφόρησης και υποστήριξης ώστε οι υπάλληλοι του κλάδου ΟΕΥ να είναι καλυμμένοι νομικά, αφού δεν τους καλύπτει η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι πλέον δυνατόν υπό τις συνθήκες αυτές να συνεχιστεί η υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα από τους υπαλλήλους ΟΕΥ.

Δυστυχώς η συνεχής και συστηματική υποβάθμιση των Γραφείων ΟΕΥ έχει οδηγήσει τα μισά από αυτά σε μονομελή σύνθεση, στα περισσότερα δεν υφίσταται διοικητική υποστήριξη, ενώ η απόλυση όλων των επιτόπιων υπαλλήλων οδήγησε σε αποδυνάμωση τις ικανότητας ανταπόκρισης τυους στα αιτήματα και τις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η συνεχής αρνητική στάση γιά την μετακίνηση των υπαλλήλων ΟΕΥ σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες αποτελεί τμήμα μιας πολιτικής γιά την αποξένωση των αρμοδίων υπαλλήλων από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή, ούτως ώστε τα Γραφεία ΟΕΥ να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και έτσι να μην υπάρξουν αντιδράσεις για την ολοκληρωτική κατάργησή τους !

Η συνεχής απαξίωση του έργου των γραφείων ΟΕΥ, η στείρα καθημερινή εχθρική στάση μεγάλου αριθμού πρέσβεων έναντι των προισταμένων των γραφείων ΟΕΥ, συμπληρώνει το όλο σκηνικό, που με όχημα την καραμελα περί αναβάθμισης της οικονομικής διπλωματίας στο ΥΠΕΞ κατέληξε σε μιά επιλογή (με την ψήφιση του νέου Οργανισμού), που αν δεν ανατραπεί άμεσα θα οδηγήσει στο ορατό μέλλον, σε μιά πλήρη απουσία κάθε μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας στις ξένες αγορές.

Ολοι όσοι θεωρούν ότι τους αφορά η δομή και οι μέθοδοι ανάπτυξης και υποστήριξης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να θέσουν το ζήτημα της ανασυγκρότησης όλου του συστήματος, σαν μιά άμεση και επείγουσα προτεραιότητα.

Η ευθύνη της αποδιαρθρωσης και της υποβάθμισης του μόνου υπαρκτού εθνικού μηχανισμού στις ξένες αγορές, τους τελευταίους που θα βαρύνει θα είναι τους υπαλλήλους ΟΕΥ, αφού έγκαιρα έχουν επισημάνει τις βαρύτατες και αρνητικές συνέπειες των επιλογών της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης