Tuesday, February 19, 2008

Επιτροπή Πολιτών για την Διάσωση του Ελαιώνα

Οι 4 κραυγαλέες ανακρίβειες και οι 3 εκκωφαντικές σιωπές του Νικήτα Κακλαμάνη
Επιχειρώντας να καλύψει ο Νικήτας Κακλαμάνης την απαράδεκτη σύμβαση μεταξύ ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ, που εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατέφυγε σε 4 κραυγαλέες ανακρίβειες
1. «το κόστος κατασκευής του γηπέδου (ως κεφάλαιο επένδυσης) είναι 99,7 εκατ ευρώ» (σημείο ΙV). Αντίθετα, το κόστος κατασκευής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος χρηματοδότησης:
-στο αρχικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (30.08.2005) ανέρχεται σε 53,4 εκατ ευρώ
-στο συμπληρωματικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (26.09.2006) με βάση το οποίο συντάχθηκε η Σύμβαση της 09.10.2006, ανέρχεται σε 82,0 εκατ ευρώ περιλαμβανομένων των μελετών, των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη (που αναιτιολόγητα ο ΔΑ να τις θεωρεί σαν ειδική επιτυχία της νέας Σύμβασης) και των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου
Μάλιστα τα ποσά αυτά υπόκεινται στην έκπτωση, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του προβλεπομένου διεθνούς διαγωνισμού. Επισημαίνουμε επίσης ότι τα μνημόνια αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και δεν τροποποιούνται, έχουν δε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
Το υπετιμολογημένο ποσό που αποδέχεται ο Νικήτας Κακλαμάνης, δεν έχει καμμιά τεκμηρίωση προκύπτει καταφανώς αυθαίρετα και πιθανόν οφείλεται στο ότι ο κατασκευαστής του γηπέδου, όμιλος ΑΚΤΩΡ συμφερόντων ΜΠΟΜΠΟΛΑ, επελέγη με απ’ ευθείας ανάθεση, μια και ο διαγωνισμός που προβλεπόταν στη Σύμβαση της 09.10.2006 καταργήθηκε, με τη νέα Σύμβαση.
2. «Ο ΔΑ κερδίζει ποσό 5 εκατ σε σημερινές αξίες» (σημείο IV)
Αντίθετα ο ΔΑ καταβάλλει συνολικά σε 35 χρόνια 192,5 εκατ ευρώ στην ΠΑΕ, με τα μορφή της απαλλαγής την ΠΑΕ από την καταβολή μισθωμάτων.
Με δεδομένο το προαναφερθέν κόστος κατασκευής και λαμβάνοντας υπόψη τους τόκους (περίοδος αποπληρωμής 25 χρόνια επιτόκιο 4,2%) το συνολικό ποσό που θα όφειλε να καταβληθεί στην ΠΑΕ, καθώς η τελευταία αναλαμβάνει την κατασκευή του γηπέδου, μαζί με τους τόκους, ανέρχεται σε περίπου
-82 εκατ ευρώ σύμφωνα με το αρχικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (30.08.2005)
-125 εκατ ευρώ σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (26.09.2006)
Προφανώς λοιπόν ο ΔΑ όχι μόνον δεν κερδίζει αλλά ζημιώνεται τεράστιο ποσό τάξεως 70 είτε ακόμη και 110 εκατ ευρώ.
Επισημαίνουμε δε ότι στα 25 χρόνια η απαλλαγή της ΠΑΕ από καταβολή μισθωμάτων είναι 125 εκατ ευρώ. Άρα ό,τι χρήματα πληρώνει ο ΔΑ στην ΠΑΕ πέραν αυτών είναι, όπως λέει ο λαός μας, «κερατιάτικα»
3. «οι θέσεις στάθμευσης κατασκευάζονται με δαπάνες της ΠΑΕ και περιέρχονται άμεσα στην ιδιοκτησία του ΔΑ» (σημείο ΙΙΙ)
Ξεχνιέται όμως ότι την εκμετάλλευση των θέσεων στάθμευσης την έχει η ίδια η ΠΑΕ και μάλιστα για το σύνολο του χρόνου μίσθωσης, δηλαδή για 49 χρόνια (βλ παρ 3.6 σελ 5 νέας Σύμβασης). Άρα ο ΔΑ παραχωρεί στην ΠΑΕ χώρο για να φτιάξει τα parking, χώρο τον οποίο ο ίδιος ο ΔΑ έχει αγοράσει, και επιπροσθέτως ο ΔΑ δεν έχει ούτε το παραμικρό έσοδο από αυτά (τα parking θεωρούνται μάλιστα το πιο κερδοφόρο τμήμα της επένδυσης από τη διεθνή εμπειρία τέτοιων συγκροτημάτων).
Αυτό κατά τον κοινό νου είναι επωφελής ή επιζήμια για το ΔΑ ρύθμιση;
4. «Ο ΔΑ Αθηναίων δεν καταβάλλει ούτε 1 ευρώ» (σημείο I)
Ξεχνιέται όμως ότι ο ΔΑ επί 37 χρόνια δεν εισπράττει παρά 2 εκατ ευρώ συνολικά από την ΠΑΕ, ενώ ταυτόχρονα πληρώνει:
Ø Την αγορά του οικοπέδου, ύψους 20,3 εκατ ευρώ πλέον των τόκων (για 35 χρόνια) που είναι περίπου 14 εκατ ευρώ
Ø Την αποζημίωση του «ερασιτέχνη» ΠΑΟ, που σε διάστημα 37 χρόνων ανέρχεται σε 49 εκατ ευρώ πλέον τόκων 25 εκατ ευρώ
Συνολική ζημία για το ΔΑ άνω των 106 εκατ ευρώ (20,3 + 14+ 49+ 25-2 =106). Ο ΔΑ πνίγεται στα δάνεια και εκ των πραγμάτων ακυρώνεται κάθε δυνατότητα κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Παράλληλα ο Νικήτας Κακλαμάνης σιωπά για τα άλλα τρία μεγάλα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή μας
1. Γιατί, ενώ το τμήμα γηπέδου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο είναι 40 στρέμματα παραδίνονται στην ΠΑΕ ΠΑΟ 97 στρέμματα; Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα το master plan; Μήπως γιατί θα αποδειχθεί ότι το υψηλό πράσινο εκμηδενίζεται;
2. Γιατί η εκκαθάριση των εισιτηρίων, από τα οποία το 15% θα εισπράττει ο ΔΑ (μετά θα αφαιρείται η απαλλαγή της ΠΑΕ), επιτρέπεται να γίνεται στη χαμηλή τιμή που μπορεί να πουλά η ΠΑΕ στον operator; Γιατί δεν καθορίζεται με σαφήνεια ότι η εκκαθάριση πρέπει να γίνεται στην τιμή που πληρώνει ο φίλαθλος;
3. Γιατί δεν τέθηκε υπόψη των δικηγορικών γραφείων που γνωμοδότησαν, και βέβαια υπόψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΑ που αγνοήθηκε, ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ θα πάρει αντίτιμο για την κατασκευή του γηπέδου με τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή μισθωμάτων; Γιατί αφέθηκαν να γνωμοδοτήσουν θεωρώντας ότι η ΠΑΕ θα κατασκευάσει το γήπεδο με δικές της δαπάνες με μόνο αντάλλαγμα το δικαίωμα ονοματοδοσίας;

Η κριτική μας είναι τεκμηριωμένη, διαφανής, σαφής και στόχο έχει την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Στηρίζεται σε στοιχεία και δεδομένα, που καθένας μπορεί να ελέγξει.
Δεν έχουμε κακή πρόθεση όπως υπονοεί η ανακοίνωση του Νικήτα Κακλαμάνη. Δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν και αν αποδειχθεί ότι κάπου έχουμε λάθος θα το αναγνωρίσουμε δημόσια.
Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουδεμία ουσιαστική απάντηση –ίσως γιατί έχουμε δίκιο και δεν έχουμε λάθος.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Monday, February 18, 2008

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ της Ε.Τ.Ε.Ρ

Αλλού οι μαϊμούδες και αλλού οι μπανανόφλουδες

Η παράταξή μας με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Κίνησης Επαγγελματιών Δημοσιογράφων της Ε.Σ.Η.Ε.Α η οποία με χονδρή παραποίηση της αλήθειας επιχειρεί στην πραγματικότητα να υπονομεύσει την ενότητα, ομοψυχία και σύμπνοια όλων των εργαζομένων του κλάδου και να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση για την συνοχή και αποτελεσματικότητα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζομένων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ, δηλώνει σε κάθε κατεύθυνση τα εξής:
• Η Ενωτική Κίνηση Τεχνικών Ραδιοφωνίας της Ε.Τ.Ε.Ρ δεν συνηθίζει να ασχολείται με παρατάξεις άλλων Ενώσεων. Μιλά με το ΔΣ μας και λογοδοτεί μόνο στα μέλη της. Το γεγονός, επίσης, ότι η Κ.Ε.Δ. είναι η τέταρτη κατά σειρά παράταξη στην Ε.Σ.Η.Ε.Α και η μόνη παράταξη που είχε και αριθμητική -πέρα από ποσοστιαία- μείωση της δύναμής της στις τελευταίες εκλογές της Ε.Σ.Η.Ε.Α έχει πολύπλευρη σημασία και αποδεικνύει πολλά.
• Συμβαίνει, όμως, ο επικεφαλής αυτής της παράταξης αυτή τη στιγμή να προεδρεύει στην Π.Ο.Ε.ΣΥ και να «συνδιοικεί» την Ε.Σ.Η.Ε.Α. Σεβόμαστε κάθε διοικητική θέση ακόμα και όταν δεν αντιπροσωπεύει ό,τι εκφράζει με την ψήφο του το πολιτικό σώμα στην κατανομή θέσεων. Δεν θα σχολιάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο σήμερα πρόεδρος της Π.Ο.Ε.ΣΥ διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις της Ομοσπονδίας Συντακτών, το διεκδικητικό πλαίσιο του απεργιακού αγώνα, το κατά πόσο ή όχι ενημέρωνε για τις κινήσεις του, αν εξέφραζε τις θέσεις όλων, αν λειτούργησε ως πρόεδρος ή ως «εκπρόσωπος», αν επεδίωξε τον συντονισμό. Και δεν μας αφορούν βέβαια οι διαμαρτυρίες των δημοσιογράφων που περιμένουν ένα συνέδριο για αλλαγή διοίκησης το οποίο έπρεπε να γίνει από τον περασμένο Νοέμβριο και μετατέθηκε κάπου προς την άνοιξη, χωρίς να έχει με ακρίβεια οριστεί ακόμα. Μας αφορά όμως η σύγχυση, όταν κινδυνεύει να μεταβληθεί σε δυσφήμηση για το σωματείο μας. Οφείλουμε να απαντήσουμε ανεξάρτητα αν πρόκειται για παρατάξεις ουράς, που λόγω συσχετισμών βρίσκονται στο κεφάλι και ανεξάρτητα εάν όλοι λίγο πολύ είμαστε γνωστοί στο χώρο με τις απόψεις, τις θέσεις, τις υπηρεσίες και τη δράση μας.
• Η Ε.Τ.Ε.Ρ μετείχε καθολικά στην απεργία. Με διεκδικητικό πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν εννιά από τις 12 Ενώσεις του Διασωματειακού και με την προσωπική δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ε.Σ.Η.Ε.Α: «βεβαίως ανήκετε στο ενιαίο Ταμείο των ΜΜΕ γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει την δουλειά του χωρίς τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Τιμώ την δουλειά σας κι αγωνίζομαι μαζί σας».
• Τα ραδιόφωνα διέκοπταν την ροή του μουσικού προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταδίδοντας μήνυμα για την απεργία.
• Απόπειρες να παραβιαστεί η απεργία, αντιμετωπίστηκαν δυναμικά και πετυχημένα.
• Η απεργία ήταν εντυπωσιακή. Καμιά μιζέρια δεν μπορεί να αμαυρώσει τη συσπείρωση και μαζικότητά της. Εάν η Ε.Σ.Η.Ε.Α δεν βρέθηκε στο μπλοκ όπου συμμετείχαν οι Ενώσεις του Διασωματειακού, η ευθύνη βαραίνει μάλλον την Ε.Σ.Η.Ε.Α, αφού όλοι εμείς (διοικητικοί υπάλληλοι του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, συντάκτες του περιοδικού τύπου, τεχνικοί τύπου - τηλεόρασης –ραδιοφώνου, φωτορεπόρτερ, αλλά και παρατάξεις της Ε.Σ.Η.Ε.Α) συγκεντρωθήκαμε στο σημείο που αρχικά πρότεινε και υπέδειξε η Ε.Σ.Η.Ε.Α (Μάρνη και Πατησίων). Το γιατί η Ε.Σ.Η.Ε.Α βρέθηκε αλλού, μόλις τώρα αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε. Όπως καταλαβαίνουμε και το γιατί… η κριτική και οι ανυπόστατες κατηγορίες για αποτυχία εκτοξεύονται από την ΚΕΔ την ημέρα που παντού κλιμακώνονται και αρχίζουν νέες κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό.
• Είναι ψεύτικοι οι ισχυρισμοί για «διασωματειακές απεργίες μαϊμού». Οι συνάδελφοί μας οι τεχνικοί της τηλεόρασης απήργησαν μαζικά. Οι βρόμικοι υπαινιγμοί για σχέση τους με τα αφεντικά δεν τους αγγίζουν. Δουλεύουν σκληρά για το μεροκάματο, όπως χιλιάδες δουλοπάροικοι συντάκτες συνάδελφοί μας και ποτέ κανένας δεν τους έδωσε τρεις, τέσσερις ή και πέντε δουλειές στο δημόσιο. Κανένας από μας δεν έστησε μαϊμούδες σωματεία για να ξεκοκαλίσει ευρωπαϊκά προγράμματα, κανένας μας δεν έκανε αγωγές για να στηρίξει καραμπινάτες παραβιάσεις του νόμου για διπλοθεσίες στο δημόσιο και γι’ αυτό ποτέ κανένας μέχρι τώρα δεν κατηγόρησε τους τεχνικούς ως βαποράκια ή παπαγαλάκια των αφεντικών. Δεν μας αγγίζει η λάσπη και ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε την στοχοποίηση και την σύνδεση των τεχνικών με τον Κώστα Κιμπουρόπουλο.
• Οι τεχνικοί της ραδιοφωνίας κατανοούν την ανησυχία που προκλήθηκε από την μεγάλη συνολικά επιτυχία της απεργίας. Το φόβο που προκάλεσε το μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αγωνιστικότητας που η Συντονιστική Επιτροπή έστειλε σε κάθε κατεύθυνση. Την απόφαση των συναδέλφων μας να προχωρήσουμε δυναμικά στην κατοχύρωση των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Καθένας κρίνεται από τα έργα και τις πράξεις του στην διάρκεια του αγώνα. Και όπως ήδη έχει από άλλους ειπωθεί, ευτυχώς ο χώρος εργασίας στα ΜΜΕ είναι μικρός για να γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας.
• Η Ενωτική Κίνηση συνιστά ψυχραιμία για να διαφυλαχθούν οι δεσμοί που τα τελευταία χρόνια όλα τα σωματεία και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΔΣ της Ε.Σ.Η.Ε.Α μέσα στο Διασωματειακό έχουμε αναπτύξει.
Και ένα μικρό μυστικό: Οι συχνότητες είναι δημόσιο αγαθό, λειτουργούν με βάση τον Νόμο περί ραδιοτηλεοπτικών και τον 1264 και η λειτουργία αυτή εποπτεύεται από το ΕΣΡ.
Επομένως τα περί απεργοσπαστών και διασπαστών αλλού.

Ενωτική Κίνηση Τεχνικών Ραδιοφωνίας της Ε.Τ.Ε.Ρ

Friday, February 15, 2008

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Η εισήγηση της επιτροπής αγώνα

Όπως ίσως σας είναι γνωστό στις 2 Αυγούστου 2007 η διυπουργική επιτροπή αποφάσισε να μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις του υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του Νομισματοκοπείου και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται το γήπεδο του Απόλλωνα, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Λευκωσίας στο Κάτω Χαλάνδρι.
Ο χώρος στον οποίο σχεδιάζεται να γίνει η μεταφορά των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών έχει έκταση 29,96 στρέμματα και αναφέρεται σαν ιδιοκτησία της Κ.Ε.Δ. ΑΕ δηλαδή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί με στόχο την «Αποδοτική και προγραμματισμένη Διοίκηση και Διαχείριση των Ακινήτων του Δημοσίου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας» όπως δηλώνεται από την ίδια.
Τη δεκαετία του 1980 οι κινητοποιήσεις των κατοίκων υποχρέωσαν την τότε δημοτική αρχή να υιοθετήσει τα αιτήματά τους και όλοι μαζί απέτρεψαν τη μεταφορά του Εθνικού Τυπογραφείου. Και αυτό, παρά το ότι εκείνη την εποχή οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη αλλά και στο λεκανοπέδιο ήταν πολύ καλύτερες. Από τότε το οικόπεδο παρέμεινε υπό εγκατάλειψη, δεν διεκδικήθηκε από προηγούμενες διοικήσεις του δήμου, ενώ λειτουργούν σε αυτό στοιχειώδεις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση:
Οι υπέργειοι χώροι που πρόκειται να κατασκευαστούν ανέρχονται σε 55.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου, δηλαδή για να υπάρχει το μέτρο σύγκρισης, μέγεθος κτηρίων αντίστοιχο με το εμπορικό κέντρο Mall
Στο χώρο θα προσέρχονται καθημερινά 3.225 εργαζόμενοι και βέβαια άγνωστος, αλλά μεγάλος, αριθμός επισκεπτών
Εκτός από την εγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, η εμπορική εκμετάλλευση κάποιων χώρων των νέων κτηρίων με ότι αυτό σημαίνει για την τοπική αγορά της πόλης.
Δηλώνεται ρητά η εκμετάλλευση από ιδιώτη των χώρων στάθμευσης. Κατά τη γνώμη μας, χώροι στάθμευσης επί πληρωμή οδηγούν τους υποψήφιους επισκέπτες να αναζητούν χώρο δωρεάν, με τις γνωστές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.
Τέλος αναφέρεται η ανέγερση και λειτουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων.
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού προβλέπεται χρόνος κατασκευής γύρω στα τέσσερα χρόνια και το κόστος κατασκευής θα ξεπεράσει τα 200.000.000 ευρώ με σημερινές τιμές. Όλα αυτά προβλέπεται να κατασκευαστούν με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ δηλαδή με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει ο ιδιώτης θα ενοικιαστούν από το δημόσιο για 26 έτη.
Στον ίδιο σχεδιασμό, και στα πλαίσια περιορισμού των αντιδράσεων των κατοίκων, εντάσσονται, η κατασκευή του δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Χαλανδρίου και η κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Δημοτικό Ιατρείο, πάντα με ενοικίαση από τον ιδιώτη κατασκευαστή, σε οικόπεδα του Δήμου. Επίσης η ανακατασκευή αθλητικών χώρων που ήδη βρίσκονται στην περιοχή.
Για όλα αυτά θα αναφερθούν εκτενώς άλλοι ομιλητές.

Γιατί αντιδρούμε:

Οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για όλο το Χαλάνδρι νομίζουμε ότι είναι προφανείς:
· Ένας ελεύθερος χώρος 29 και πλέον στρεμμάτων, από τους ελάχιστους στην πόλη, πρόκειται να οικοδομηθεί και θα χαθεί για πάντα. Αυτό αποφασίζεται σε μία συγκυρία, όπου οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες μας έχουν αποδείξει ότι η διάσωση των ελάχιστων ελεύθερων χώρων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά στοιχειώδη επιλογή επιβίωσης.
· Η εγκατάσταση του υπουργείου Οικονομικών γίνεται σε μία περιοχή αποκλειστικά αμιγούς κατοικίας, ήδη πυκνοδομημένη και με έλλειμμα άλλων ελεύθερων χώρων. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί γίνονται οι εκδρομές των γύρω σχολείων ή ότι εκεί κατέφυγαν οι γύρω κάτοικοι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων σεισμών.
· Τρεισήμισι χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και χιλιάδες επισκέπτες θα προσεγγίζουν καθημερινά τις υπηρεσίες του υπουργείου. Επειδή τα νούμερα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε, μόνον οι εργαζόμενοι αποτελούν το 5 % του συνολικού πληθυσμού του Χαλανδρίου, ενώ αν προστεθούν και οι επισκέπτες μπορεί να προσεγγίζουμε και το 10%. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αντικειμενικά, μερικές ακόμα χιλιάδες αυτοκίνητα θα προστεθούν σε μία περιοχή, κυκλοφοριακά, πλήρως κορεσμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ήδη υπάρχει, η διοίκηση του δήμου προχώρησε σε κυκλοφοριακή μελέτη για το Κάτω Χαλάνδρι. Βεβαίως αυτή θα πάει στα αζήτητα εάν αλλάξουν τα δεδομένα.
· Εντός του Νομισματοκοπείου, η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει εγκαταστάσεις 5.500 τμ για την μεταφορά των ιατρικών υπηρεσιών των υπαλλήλων της τράπεζας. Επίσης κατασκευάζεται ο σταθμός του μετρό. Είναι προφανές ότι και με τα δύο αυτά έργα, αλλά κυρίως με το σταθμό του μετρό, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός αυτών που καθημερινά θα προσεγγίζουν την περιοχή. Από την Αγία Παρασκευή, το Χολαργό και το Χαλάνδρι. Η κατάσταση που επικρατεί στους άλλους σταθμούς του μετρό, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ευρύτερη περιοχή πρέπει να προστατευτεί από αυτήν την αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας και των νέων εμπορικών χρήσεων και όχι να της προστεθούν και νέες δραστηριότητες. Ειδικά όταν σχεδιάζεται και η μεταφορά των τερματικών σταθμών των λεωφορειακών γραμμών που θα εξυπηρετούν τα βόρεια και βορειανατολικά προάστια δίπλα στο σταθμό του μετρό.
· Τέλος η λειτουργία τέτοιων μεγάλων εγκαταστάσεων αναπόφευκτα θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή, με τις καθημερινές μεταφορές αναλώσιμων υλικών και απορριμμάτων, την καθημερινή χρήση τεράστιων μηχανημάτων εξαερισμού και κλιματισμού και άλλα.

Ποιοι είμαστε
Θεωρώντας ότι αυτοί οι σχεδιασμοί θα είναι καταστροφικοί για την πόλη ευαισθητοποιημένοι πολίτες και εκπρόσωποι φορέων αποφασίσαμε να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα για να αποτραπεί η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
Το έργο της επιτροπής αγώνα είναι διπλό. Από τη μία μεριά προσπαθεί να ενημερωθεί ενημερώνοντας παράλληλα τους κατοίκους αλλά και τους φορείς της πόλης για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της συνέπειές τους, αφού η διοίκηση του δήμου αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε ενημέρωση ή ανοικτό διάλογο σχετικά με το θέμα.
Από την άλλη, πιστεύουμε ότι η επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στον συντονισμό αλλά και στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών – με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, νομικές παρεμβάσεις, ευαισθητοποίηση υπερτοπικών φορέων - ώστε να αποτραπούν αυτοί οι σχεδιασμοί.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι ανοικτές σε όλους και σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα το επιθυμεί ανεξάρτητα από την όποια πολιτική ή κομματική του ταυτότητα. Αρκεί να συμφωνεί με το αίτημα της επιτροπής αγώνα που είναι απλό και ξεκάθαρο.
- Η πόλη δεν αντέχει άλλη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να μεταφερθούν στο Χαλάνδρι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
- Ζητάμε να σταματήσει η εγκατάλειψη του συγκεκριμένου χώρου. Να αναβαθμιστούν οι υπάρχοντες αθλητικοί χώροι να προστεθεί πράσινο και ο χώρος αναβαθμισμένος να αποδοθεί για χρήση στους κατοίκους όλου του Χαλανδρίου. Άλλωστε το Χαλάνδρι ήδη έχει συμβάλλει υπέρμετρα αλλά και έχει «θυσιαστεί» από το μέχρι τώρα ακολουθούμενο μοντέλο ανάπτυξης.
- Να προστατευθεί ο χαρακτήρας της πόλης από την αναπόφευκτη επιβάρυνση της λειτουργίας του μετρό και της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής του Πεύκου Πολίτη στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή του Νομισματοκοπείου.

Thursday, February 14, 2008

Επιτροπή Πολιτών για την Διάσωση του Ελαιώνα
Ελασιδών 21 - Ρουφ - Αθήνα
Τηλ.: 210. 3459882 e-mail:
elaionas@yahoo.gr,
http://elaionas.wordpress.com

Αθήνα 14-02-2008

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σχετικά με τη νέα σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΠΑΕ ΠΑΟ

Εισαγωγή
Από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει στον Τύπο και από δηλώσεις του Δημάρχου κ. Νικήτα Κακλαμάνη προκύπτει ότι με τη νέα Σύμβαση την κατασκευή του γηπέδου (και την αντίστοιχη δαπάνη) αναλαμβάνει η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟ. Αυτό αφήνονται να καταλάβουν οι πολίτες. Και έτσι παρουσιάζεται σαν πολύ θετική για το ΔΑ.
Πριν μπούμε στα οικονομικά ζητήματα ας εξετάσουμε κάποιες άλλες σοβαρές πλευρές

-Το γήπεδο κτίζεται πάνω σε γη που ανήκει στο Δήμο Αθηναίων και το μεγαλύτερο τμήμα της (περί τα 75 στρέμματα) έχει αγορασθεί από την ΕΤΕ αντί 20,3 εκατ ευρώ πλέον των τόκων, καθότι το τίμημα της αγοράς θα αποπληρωθεί ολοκληρωτικά μέσω δανείου
-Το γήπεδο θα ανεγερθεί με ευθύνη της ΠΑΕ ΠΑΟ αλλά θα ανήκει στο ΔΑ από τον οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟ το μισθώνει για 49 χρόνια, αρχής γενομένης με την υπογραφή της νέας Σύμβασης.
-Στην προηγούμενη Σύμβαση (που υπογράφτηκε άρον –άρον μόλις λίγες ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2006 στις 09.10.2006) προβλεπόταν να γίνει διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή του επενδυτή, που θα κατασκεύαζε και θα χρηματοδοτούσε το έργο και θα πληρωνόταν από τα μισθώματα της ΠΑΕ ΠΑΟ προς το ΔΑ
-Με τη νέα Σύμβαση, καταργείται ο Διαγωνισμός. Η ΠΑΕ ΠΑΟ επιλέγει μόνη της τον κατασκευαστή –επενδυτή. Εδώ προκύπτει ενδεχόμενο βλάβης του δημόσιου συμφέροντος (που όπως θα δούμε στη συνέχεια γίνεται πραγματικότητα), καθότι ο κατασκευαστής –επενδυτής δεν πληρώνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟ αλλά από τα χρήματα που η ΠΑΕ ΠΑΟ οφείλει ως μισθώματα στο ΔΑ
-Με τη νέα Σύμβαση καταργείται η μέχρι τώρα ισχύουσα Σύμβαση της 09.10.2006. Αυτό σημαίνει ο ΔΑ και η ΠΑΕ ΠΑΟ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λένε ότι κάποιοι τους καθυστερούν. Για τις όποιες καθυστερήσεις είναι οι ίδιοι απολύτως υπεύθυνοι.
-Με τη νέα Σύμβαση Η ΠΑΕ ΠΑΟ προσπορίζεται μια έκταση 97 στρεμμάτων (βλ. παρ.2.1, σελ 3, συνημ 1), αλλά προς τι; Το «τμήμα γηπέδου» μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο έχει έκταση 40 στρέμματα βάσει συμβατικών εγγράφων (βλ πχ σύμβαση ΔΑ με «ερασιτέχνη» ΠΑΟ σελ 6 συνημ 2). Γιατί λοιπόν παρέχονται στην ΠΑΕ 97 στρέμματα; Γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το master plan που όφειλε να είναι έτοιμο στις 23.12.2007 βάσει της τελευταίας παράτασης που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο;
-Ως προς τα συγκοινωνιακά, η νέα Σύμβαση περιορίζει τις όποιες παρεμβάσεις σε πρώτη φάση σε δύο μικρά τμήματα δρόμων (Αγ. Άννης και τμήμα της Αγ. Πολυκάρπου). Είναι βέβαιο το κυκλοφοριακό κομφούζιο από τη λειτουργία του γηπέδου, πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη η παράλληλη λειτουργία εμπορικών κέντρων κλπ Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται η πλήρης εγκατάλειψη της περιοχής στην τύχη της.

1. Η ΠΑΕ ΠΑΟ όχι μόνον δεν πληρώνει αλλά βγάζει και κέρδος από την κατασκευή του γηπέδου

Για να το διαπιστώσουμε πρέπει να δούμε δύο μεγέθη

1.Α) το πόσο είναι το ύψος των μισθωμάτων, από τα οποία απαλλάσσεται η ΠΑΕ ΠΑΟ προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή του γηπέδου και που κανονικά θα όφειλε να δώσει η ΠΑΕ ΠΑΟ στο ΔΑ
Το ζήτημα αυτό αναφέρεται στη νέα Σύμβαση αναλυτικά (βλ παρ. 7.5 σελ 13 –14 συνημ 3)
Βλέπουμε εκεί ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ απαλλάσσεται την πενταετία από 4 κατ ευρώ ετησίως, τη δεύτερη πενταετία από 4,5 εκατ ευρώ ετησίως μέχρι την έβδομη πενταετία που απαλλάσσεται από 7 εκατ ευρώ ετησίως. Συνολικά η ΠΑΕ ΠΑΟ απαλλάσσεται από 192,5 εκατ ευρώ στο διάστημα των 35 χρόνων.

1.Β) Από το πόσο εκτιμάται το κόστος κατασκευής και χρηματοδότησης και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γηπέδου.
Το ποσό αυτό, ας το πούμε «ποσό επένδυσης και τόκων», θα έπρεπε να ισούται με την απαλλαγή από μισθώματα της ΠΑΕ ΠΑΟ. Επειδή επενδύει αυτό το ποσό απαλλάσσεται από μισθώματα. Άρα με βάση την νέα Σύμβαση το ποσόν αυτό θεωρείται σε 192,5 εκατ ευρώ. Είναι όμως αυτό πραγματικό;
Φυσικά όχι, εδώ υπάρχει μεγάλη υπερ-τιμολόγηση. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί στα προηγούμενα ΜΝΗΜΟΝΙΑ που έχουν υπογραφεί μεταξύ ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε πολύ χαμηλότερο ύψος και μάλιστα με σαφή αναφορά.
Στο «συμπλήρωμα μνημονίου συνεργασίας» που υπογράφηκε μεταξύ ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ και επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την Πράξη 2488/25.09.2006 γράφεται συγκεκριμένα (βλ. στόχος 2β, σελ 2, συνημ 4)
«…πρέπει να βρίσκονται εντός του πλαισίου του κόστους κατασκευής του γηπέδου, που προβλέπεται από το εγκεκριμένο από το ΔΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του. Διευκρινίζεται ότι στο ως άνω κόστος κατασκευής ύψους 82.000.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται το κόστος των μελετών, το κόστος του Ερασιτέχνη και οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου αλλά δεν περιλαμβάνεται το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών.»
Παράλληλα στο αρχικό μνημόνιο συνεργασίας που είχε επικυρωθεί με τις Πράξεις 3738 και 3739/14.11.2005 του Δημοτικού Συμβουλίου καθοριζόταν με σαφήνεια (βλ. παρ. 14, σελ 4, συνημ 5)
«Η ΠΑΕ υποχρεούται να καλύπτει με δική της ευθύνη και κόστος τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των δαπανών φωτισμού, ύδρευσης, καθαρισμού, ασφάλειας και του εξοπλισμού της όλης εγκατάστασης»

1.Γ) Γίνεται λοιπόν σαφές ότι κανένα επιπλέον κόστος δεν έχει προκύψει σήμερα από το Σεπτέμβριο του 2006, εκτός ίσως μιας μικρής αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και των επιτοκίων Euribor.
Όμως από το 82 εκατ ευρώ του Σεπτεμβρίου 2006 μέχρι τα 192,5 εκατ ευρώ του Φεβρουαρίου 2008 υπάρχει τεράστια διαφορά
Η ΠΑΕ ΠΑΟ όχι μόνον πληρώνεται πλήρως για την κατασκευή του γηπέδου αλλά βγάζει και κέρδος άνω των 100 εκατ ευρώ !!!
Να γιατί είναι μέγα ψέμα ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ κατασκευάζει το γήπεδο με δική της δαπάνη.

2. Ο ΔΑ όχι μόνον δεν έχει έσοδα αλλά βαρύνεται επιπλέον με 106 εκ
Όμως δεν σταματά εδώ η ζημιά του ΔΑ. Γιατί δεν είναι ΜΟΝΟΝ ότι «επιχορηγεί» την ΠΑΕ ΠΑΟ αλλά επιπλέον πληρώνει τεράστια ποσά στον «ερασιτέχνη» ΠΑΟ. Συνολικά υπολογίζουμε ότι η ζημία του ΔΑ υπερβαίνει τα 106 εκατ ευρώ. Ας δούμε πως προκύπτει αυτό:

2.Α) κατ’ αρχήν ο ΔΑ πληρώνει στον «ερασιτέχνη» ΠΑΟ 72 εκατ ευρώ συνολικά σε βάθος 2+35 χρόνων. Πως προκύπτει αυτό:
Σύμφωνα με το ισχύον «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» της 15.06.2007 που επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 09 Ιουλίου 2007 (βλ παρ. 7.2, σελ 7, συνημ 6)
i) «από την έναρξη μεταφοράς των τμημάτων του ΠΑΟ από το γήπεδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου αθλητικού κέντρου του ΠΑΟ στο Βοτανικό ο ΠΑΟ θα λαμβάνει σε ετήσια βάση το ποσόν των 125.000 ευρώ». Ας θεωρήσουμε ότι αυτό αφορά τα 2 πρώτα χρόνια της κατασκευής του νέου γηπέδου
ii) «μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου αθλητικού κέντρου του ΠΑΟ στο Βοτανικό και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής των κεφαλαίων χρηματοδότησης του γηπέδου ο ΠΑΟ θα λαμβάνει ποσό 600.000 ευρώ αναπροσαρμοζόμενο κατά 4,5 % ετησίως». Αυτό αφορά τα επόμενα 35 έτη που θα αποπληρώνονται, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, τα κεφάλαια χρηματοδότησης.
Το ποσό της παραγράφου ii) ανωτέρω ξεκινά μεν με 6000.000 ευρώ αλλά με την αναπροσαρμογή του κατά 4,5 % ετησίως θα φθάσει στο τέλος της 35-ετίας στο ποσό των 2,7 εκατ ευρώ ετησίως.
Συνολικά ο ΔΑ θα πληρώσει στο «ερασιτέχνη ΠΑΟ» 49 εκατ ευρώ
Επιπλέον οι πληρωμές αυτές θα γίνονται μέσω δανείου, μια και όπως θα δείξουμε παρακάτω, στο διάστημα αυτό ο ΔΑ δεν θα έχει έσοδα από το έργο. Κατά συνέπεια για να υπολογιστεί η συνολική επιβάρυνση του ΔΑ από τη ρύθμιση αυτή, πρέπει να προστεθούν και οι τόκοι που εκτιμώνται με τα σημερινά δεδομένα (θεωρείται «ευνοϊκό» επιτόκιο 4%) σε 25 εκατ ευρώ. (βλ αναλυτικό υπολογισμό στο συνημμ 7).
Συνολική επιβάρυνση του ΔΑ μόνον από αυτήν τη ρύθμιση 74 εκατ ευρώ.
Γι’ όλα αυτά το πρόσχημα είναι τα δήθεν δικαιώματα του ερασιτέχνη στη Λεωφ. Αλεξάνδρας, για τα οποία, όσο και αν έχει ζητηθεί δημόσια, ουδέποτε παρουσιάστηκε ούτε καν ένα γραπτό στοιχείο ή τίτλος. Πρόκειται δηλαδή για εντελώς αδικαιολόγητη «επιχορήγηση» προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που διαχειρίζονται τον «ερασιτέχνη» ΠΑΟ.

2.Β) Ας δούμε τώρα τι αναμένει να εισπράξει ο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ από τα μισθώματα του νέου γηπέδου
Η νέα σύμβαση καθορίζει τα μισθώματα που θα λαμβάνει ο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ ως ποσοστό επί των εισπράξεων από τους αγώνες που θα γίνονται στο γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται (βλ παρ. 7.5 σελ 13 –14 συνημ 3).
«ποσό ίσο με 15% επί των εισπράξεων …τα οποία διαχειρίζεται και εκκαθαρίζει είτε η ΠΑΕ ΠΑΟ είτε ο Operator». Λίγο πιο πριν (παρ 7.4) δίνεται η δυνατότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟ «να εκχωρήσει σε άλλη εταιρία (Operator) δικαιώματα ή υποχρεώσεις από την παρούσα σύμβαση».
Αυτή η μεθόδευση δίνει στην ΠΑΕ ΠΑΟ τη δυνατότητα να ιδρύσει μια νέα εταιρία (Operator) στην οποία να αναθέσει τη διάθεση των εισιτηρίων και στην οποία η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟ να πουλά τα εισιτήρια σε πολύ χαμηλότερη τιμή, η δε πληρωμή του ΔΑ να γίνεται με βάση την πολύ χαμηλότερη τιμή που εισπράττει ο ΔΑ και όχι στην πραγματική τιμή που πληρώνει ο φίλαθλος και εισπράττει η νέα εταιρία (Operator).
Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ευφάνταστο σενάριο απαντάμε: έχει ήδη γίνει. Υπάρχει αυτή η πρακτική ήδη με τα εισιτήρια του γηπέδου της Λεωφ Αλεξάνδρας. Υπάρχει ήδη και ο Operator.
Το σημαντικό δε είναι όχι το αν η ΠΑΕ ΠΑΟ θα προβεί σε αυτήν την πρακτική και στο νέο γήπεδο, το σημαντικό είναι ότι η νέα Σύμβαση της δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στην καλή θέληση κάθε επιχειρηματία να λειτουργήσει με κοινωνικά κριτήρια και όχι προς ίδιον όφελος.
Εδώ πολύ απλά θα μπορούσε να διασφαλισθεί στοιχειωδώς το δημόσιο συμφέρον, προσθέτοντας μια φράση στη Σύμβαση: «Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ».
Με βάση τα προηγούμενα είναι σαφές ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ έχει τη νομική και συμβατική δυνατότητα να μειώνει τυπικά τις εισπράξεις της ώστε να πληρώνει στο ΔΑ μόνον το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα των 50.000 ευρώ ετησίως (βλ παρ. 7.6) καθ’ όλη την 35-ετία της αποπληρωμής των κεφαλαίων χρηματοδότησης. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την περίοδο (εκτιμάται 2 χρόνων) της κατασκευής του νέου γηπέδου (βλ παρ.7.5).
Συνεπώς για την περίοδο των 37 ετών ο ΔΑ πρόκειται να εισπράξει μόνον 2 εκατ ευρώ (για να είμαστε ακριβείς: Δίνεται η δυνατότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟ να πληρώσει στο Δήμο Αθηναίων ΜΟΝΟΝ 2 εκατ ευρώ).

2.Γ) Παράλληλα ο ΔΑ έχει αγοράσει από την Εθνική Τράπεζα οικόπεδα συνολικής 75 στρεμμάτων, αντί 20,3 εκατ ευρώ πλέον των τόκων. Είναι γνωστό ότι υπάρχει υπερτιμολόγηση 13 εκατ ευρώ, καθώς κατά τον καθορισμό του τιμήματος δεν λήφθηκε υπόψη η υποχρέωση των οικοπέδων για εισφορά σε γη και χρήμα. Τα οικόπεδα αυτά μισθώνονται στην ΠΑΕ ΠΑΟ με τους προαναφερθέντες όρους.
Επισημαίνουμε επίσης ότι και αυτή η αγορά γίνεται με δάνειο, άρα θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι τόκοι, οι οποίοι για περίοδο 37 ετών με τα σημερινά δεδομένα (θεωρείται «ευνοϊκό» επιτόκιο 4%) εκτιμώνται σε 15 εκατ ευρώ
Συνεπώς η συνολική επιβάρυνση του Δήμου από την αγορά των οικοπέδων αυτών εκτιμάται σε 35 εκατ ευρώ.

2.Δ) Μετά τα παραπάνω είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το τελικό συμπέρασμα, χωρίς να συνυπολογίσουμε μάλιστα τα επιπλέον ποσά που θα δαπανήσει ο ΔΑ για τις αναγκαίες επιπρόσθετες απαλλοτριώσεις.
Ο ΔΑ Αθηναίων αγοράζει τα οικόπεδα της Εθνικής Τράπεζας, τα μισθώνει στην ΠΑΕ ΠΑΟ και παράλληλα αποζημιώνει τον «ερασιτέχνη» ΠΑΟ για τα ανύπαρκτα δικαιώματα του στο γήπεδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας. Απ’ αυτήν τη διαδικασία ο ΔΑ μετά 37 χρόνια θα βρεθεί με χρέος 106 εκατ ευρώ (=74-2+34) τουλάχιστον. Παράλληλα όχι μόνον θα έχει πληρώσει ο ίδιος ο ΔΑ το νέο γήπεδο αλλά θα έχει δώσει και μια «επιχορήγηση» τάξεως 100 εκατ ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟ.
Βέβαια θα έχει αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, που μετά τα 37 χρόνια θα μπορεί να του αποφέρει έσοδα. Τότε όμως το γήπεδο θα χρειάζεται ανακαίνιση (το κόστος της οποίας θα βαραίνει και πάλι το ΔΑ σύμφωνα με την νέα Σύμβαση –μέχρι και αυτό έχει προβλεφθεί) και θα ξανα-αρχίσει το ίδιο γαϊτανάκι.

3. Μη νόμιμη η νέα Σύμβαση
Με βάση όλα τα προηγούμενα είναι σαφές ότι καταρρέει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Αυτό προκύπτει από τα προαναφερθέντα (βλ. στόχος 2β, σελ 2, συνημ 4)
Κατά συνέπεια η εν λόγω νέα Σύμβαση στερείται νομιμότητας καθώς από το νόμο απαγορεύεται η δραστηριότητα των ΟΤΑ να προκαλεί ζημία στους ΟΤΑ.

4. ο ΔΑ υπηρέτης των επιχειρηματικών ομίλων
Μια ακόμη πλευρά: υπάρχουν πολλά σημεία στη Σύμβαση που θεμελιώνουν δικαίωμα στην ΠΑΕ ΠΑΟ να μην πληρώνει, με άλλοθι καθυστερήσεις του ΔΑ. Γενικά στη Σύμβαση η ΠΑΕ ΠΑΟ έχι μόνον δικαιώματα και ο ΔΑ έχει μόνον υποχρεώσεις και ποινικές ρήτρες.
Όμως υπάρχει μια διάταξη (βλ. παρ. 5.1, σελ 6, συνημ 8) που πραγματικά προκαλεί τα δημοκρατικά αισθήματα Ο ΔΑ αναλαμβάνει δίκην νομοθέτη να φτιάξει τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές αποφάσεις, που έχει ανάγκη η ΠΑΕ ΠΑΟ. Δεν αποτελεί αυτό περιφρόνηση κάθε έννοιας δημοκρατίας; Ως που θα φθάσουν επιτέλους οι επιχειρηματικοί όμιλοι; Είναι αδιανόητο να καλείται να προσφέρει ο ΔΑ τέτοιες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό όμιλο και να υφίσταται και ποινικές ρήτρες αν δεν τα καταφέρει.
Αν είναι έτσι ας «ψηφίζουμε κατ’ ευθείαν εταιρία» όπως λέει το σύνθημα.

5. τι πρέπει να γίνει
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η νέα Σύμβαση πρέπει να απορριφθεί. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι ο δρόμος που ακολουθείται είναι αδιέξοδος. Μόλις εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια οικοδομής με βάση το νόμο Σουφλιά (ν3481/06) πχ μόλις εκδοθεί η άδεια για το MALL η Επιτροπή μας θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας τον έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου Σουφλιά. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, όχι μόνον γιατί υπάρχει παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος (μια και βλάπτεται το περιβάλλον καθώς η όλη παρέμβαση γίνεται σε καθορισμένο από το 1995 χώρο κοινόχρηστου πρασίνου). Αλλά και διότι η όλη παρέμβαση στηρίζεται στη μεταφορά συντελεστή δόμησης, για τον οποίο υπάρχει ήδη απορριπτική απόφαση από το ΣτΕ. Είναι πολύ πιθανό εκεί ο νόμος και όλο το εγχείρημα με τα εμπορικό-αθλητικά κέντρα να καταρρεύσει.
Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό αντιληπτό και υπάρξει νέος σχεδιασμός με βάση τη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή τόσο το καλύτερο για τους πολίτες και το ΔΑ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Monday, February 11, 2008

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

Από http://hassapis-peter.blogspot.com

Από όλους πια δημόσια διαπιστώνεται ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει εισέλθει σε
βαθιά κρίση.
Πρέπει όμως να κατανοήσουμε, ότι η πολύπλευρη κρίση του πολιτικού μας συστήματος οφείλεται σε δυσλειτουργία βασικών πολιτικών θεσμών. Όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουμε αυτό τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουμε να αναζητούμε λύσεις.
Επειδή στην καρδιά του όλου πολιτικού συστήματος είναι το πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, θα πρέπει να γίνει μία γενναία επέμβαση σε επίπεδο συνταγματικών θεσμών. Μια Αλλαγή με «Α» κεφαλαίο, προς μια πιο δημοκρατική κατεύθυνση, διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μια επέμβαση που ως στόχο θα έχει την ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ της πολιτικής εξουσίας από τα χέρια της κατεστημένης πολιτικής ολιγαρχίας προς τα χέρια των απλών πολιτών.
Αυτή η αναδιανομή θα λειτουργήσει επιπλέον και ως αντίδοτο στη σημερινή παγκοσμιοποίηση, η οποία θα συνεχίσει να κάνει τα απλά άτομα ακόμα πιο αδύναμα οικονομικά, ενισχύοντάς τα με πολιτική δύναμη και επομένως δυνατότητα επέμβασης για καθορισμό της τύχης τους.
Βασικότερες αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι:
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
1. Κατάργηση της διαρχίας Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα είναι ταυτόχρονα και Αρχηγός της Κυβέρνησης (Προεδρική Δημοκρατία) κατευθείαν από όλους τους πολίτες με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή συμμετοχή του απλού πολίτη στην άμεση εκλογή του Κυβερνήτη της Χώρας, ο οποίος και θα εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία και δεν θα αποτελεί τον εκλεκτό της μειοψηφίας του εκλογικού σώματος, όπως είναι σήμερα.
3. Φυσικά σταθερή και προκαθορισμένη ημέρα εκλογών κάθε 4 χρόνια για πολιτική σταθερότητα και αποφυγή εκλογικών αιφνιδιασμών και πολιτικών παιχνιδιών.
4. Εκλογή του ίδιου προσώπου μόνο για δύο θητείες στο ανώτατο αξίωμα.
Οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση του Κυβερνήτη της χώρας από πολιτικές εξαρτήσεις και πιέσεις και την αφοσίωσή του στην επίλυση
ζωτικών προβλημάτων της κοινωνίας μας.

5. Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή με εκείνη του υπουργού.
6. Σύστημα εκλογής βουλευτών η απλή αναλογική, καθόσον δεν θα υπάρχει ανάγκη ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Οι αλλαγές αυτές αφενός θα σπάσουν τις αμοιβαίες εξαρτήσεις μεταξύ του Αρχηγού της Κυβέρνησης και των βουλευτών και αφετέρου θα σπάσουν την αλυσίδα του ρουσφετιού. Το δε σύστημα της απλής αναλογικής αφενός θα οδηγήσει στην πλήρη και ανόθευτη εκπροσώπηση του λαού μέσα στη λαϊκή αντιπροσωπεία, αφετέρου θα οδηγήσει στην ψήφιση εκείνων των νόμων που θα έχουν την αποδοχή της κοινωνικής πλειοψηφίας.
7. Εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από το φυσικό της χώρο και όχι διορισμός της από την κυβέρνηση.
Τα ανωτέρω συνεπάγονται ταυτόχρονα και πλήρη διάκριση των τριών εξουσιών και όχι αλληλοεπικάλυψή τους.
ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ1. Εκλογή του αρχηγού του κάθε κόμματος από τα απλά μέλη του κόμματος.
2. Υποχρεωτική διαδικασία επανεκλογής των αποτυχόντων στις εκλογές αρχηγών των κομμάτων.
3. Εκλογή των υποψηφίων βουλευτών από τα μέλη της κομματικής βάσης και όχι διορισμός τους από την κομματική ηγεσία.
4. Εκλογή όλων των υποψηφίων νομαρχών, δημάρχων κ.λ.π. από τα κομματικά μέλη.
5. Εκλογή όλων των κομματικών οργάνων από τα κομματικά μέλη και όχι διορισμός τους από την ηγεσία.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Εκλογή των νομαρχών, δημάρχων και αργότερα και περιφερειαρχών από όλους τους πολίτες με άμεση ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με 42%.
2. Εκλογή των νομαρχιακών, δημοτικών κ.λ.π. συμβουλίων με το σύστημα της απλής αναλογικής και όχι ο εκλεγμένος τοπικός άρχοντας να "παίρνει" και την πλειοψηφία του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Μεταβίβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και αυτονομία οικονομικών πόρων.
4. Εκλογή πολιτικού προϊσταμένου της εισαγγελίας του κάθε νομού από τους απλούς πολίτες.
5. Εκλογή πολιτικού προϊσταμένου της αστυνομίας κάθε νομού από τους απλούς πολίτες.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Δεν απαιτείται καμία αλλαγή. Οι πιο πάνω αλλαγές, αυτόματα θα αφήσουν αυτόνομο και ακηδεμόνευτο το συνδικαλιστικό και φοιτητικό κίνημα να βρει τις δικές του ισορροπίες και να επιτελέσει το σκοπό του, που είναι η προάσπιση των συμφερόντων της τάξης που εκπροσωπεί.
Φυσικά τέτοιου είδους προτάσεις δεν πρόκειται ποτέ να ακουστούν ούτε από τα ΜΜΕ, γιατί απλά δεν θέλουν να χάσουν την επιρροή τους πάνω στην πολιτική εξουσία, ούτε από τους εκπροσώπους, κύρια του δικομματισμού (ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία), γιατί απλά δεν θέλουν να εξαφανισθούν τα κατ’ επάγγελμα πολιτικά στελέχη που απαρτίζουν τις συγκεκριμένες κομματικές ολιγαρχίες και οι απόγονοί τους από την πολιτική.

Sunday, February 10, 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ

= ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ «ΑΝΟΙΧΤΟ» ΚΟΜΜΑ.

Σιναπίδης Στέφανος
Μέλος της Ν.Ο.Ε.Σ. Έβρου


Ο προσυνεδριακός διάλογος που διεξάγεται τις τελευταίες μέρες στις Ν.Ο.Ε.Σ. και ειδικά στην περιοχή μου, στον Νομό Έβρου, δεν πραγματοποιείται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, όσον αφορά, τόσο την ευρύτητα συμμετοχής των φιλικά προσκείμενων πολιτών του κεντροαριστερού χώρου, όσο και την παραγωγή πραγματικού διαλόγου και ειδικά κατάθεσης πρακτικών προτάσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, για την έξοδο από την κρίση αξιοπιστίας και εναλλακτικής πρότασης, που κατά βάση πλήττει το ΠΑΣΟΚ τόσο πανελλαδικά αλλά και ειδικά στον Νομό Έβρου.
Η προχειρότητα με την οποία διοργανώθηκε ο προσυνεδριακός διάλογος στον Νομό Έβρου, και ειδικά στον Βόρειο Έβρο, πλήττει την σοβαρότητα των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ και αντί να οδηγήσει σε αφύπνιση και συσπείρωση των τοπικών κοινωνικών εφεδρειών της δημοκρατικής παράταξης που τελούν εν υπνώσει, (τις οποίες πρέπει επιτέλους να προσελκύσει να πείσει και να οργανώσει), αντίθετα περιχαρακώνεται στους ίδιους τοπικούς μηχανισμούς και πρόσωπα κάνοντας μία απλή αριθμητική καταμέτρηση.
Στον τοπικό προσυνεδριακό διάλογο έλειπε τόσο η ατζέντα των γενικών αλλά και των τοπικών θεμάτων που έπρεπε να συζητηθούν, αλλά απουσίαζε και η γραπτή ατζέντα των προσυνεδριακών (70+1) θέσεων. Η δικαιολογία ότι αυτά ευρίσκονται στο διαδίκτυο απομονώνει όλη εκείνη την γκάμα των μελών που δεν έχουν την γνώση της χρήσης και πρόσβασης του διαδικτύου.
Ένα μεγάλο οργανωτικό λάθος που έγινε στον Νομό Έβρου, αλλά πιθανόν και σε άλλες περιοχές, ήταν ότι χάθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί ο προσυνεδριακός διάλογος σαν ένα μέσο για να επιδειχθεί στην τοπική κοινωνία των Επαρχιών του Νομού μας και ειδικά του Κεντρικού και Βορείου Έβρου (όπου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στις εκλογικές αναμετρήσεις υπερισχύει κατά κράτος η συντηρητική παράταξη και κατατροπώνεται η προοδευτική), ότι υπάρχει μία άλλη στιβαρή και σοβαρή εναλλακτική πρόταση επίλυσης των τοπικών και συλλογικών προβλημάτων τους.
Αντί να γίνουμε και να παραμείνουμε πρώτο θέμα συζητήσεων στην τοπική κοινωνία, περάσαμε στα «ψιλά» των εφημερίδων.
Έτσι οι συναντήσεις αντί να γίνουν πεδίο γόνιμου διαλόγου και διείσδυσης στην ευρύτερη κοινωνική δεξαμενή των νέων και των εν δυνάμει ψηφοφόρων της περιοχής, κατέληξαν να εξελιχθούν σε κλειστές συγκεντρώσεις γκρίνιας και διαπιστώσεων με κεντρικό ερώτημα «γιατί δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πείσει να ανακάμψει και να νικήσει». Μόνο που η εσωτερική γκρίνια δεν παράγει ούτε δημιουργεί πολιτική όπως νοείται η πολιτική με την πραγματική έννοια του όρου, σαν δηλ. την διευθέτηση των προβλημάτων της «πόλης»-κοινωνίας.
Η έλλειψη δημοσιότητας και μαζικής πληροφόρησης των ντόπιων κατοίκων, για τις προσυνεδριακές διεργασίες στον Νομό Έβρου οδήγησαν σε αδυναμία να πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός διάλογος με του δυσαρεστημένους πολίτες από την σημερινή κακή πολιτική που εφαρμόζεται, γεγονός που θα οδηγούσε σε μία διείσδυση στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και θα έδινε σε αυτούς μια άλλη προοπτική.
Επίσης θα έδινε και ένα άλλο μήνυμα στον χώρο της Τοπική Αυτοδιοίκησης των συντηρητικών Δήμων Διδυμοτείχου, Ορφέως, Μεταξάδων, Σουφλίου, Ορεστιάδας (που έχουν από καιρού διεμβολίσει τον τοπικό χώρο του ΠΑΣΟΚ μέσω της μεθόδου συναλλαγής ντόπιων υιοθετημένων στελεχών-γενίτσαρων της πολιτικής) πως οι συγκεκριμένοι Δήμοι είναι δυνατόν να κατακτηθούν και από άλλους υποψηφίους του κεντροαριστερού χώρου. Και είναι πασίγνωστο πως η νίκη στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί παντού και πάντα πρόκριμα για την νίκη και στις βουλευτικές εκλογές.
Αυτό το αξίωμα έχει ξεχαστεί εδώ και καιρό, εκούσια , από κάποιους στον Νομό Έβρου, όπου για ιδιοτελείς λόγους, μικρά και μεσαία στελέχη συναλλάσσονται στις εκλογές των Δήμων συνεργαζόμενοι ευθέως και πλαγίως με καθαρά κομματικούς εγκάθετους της Νέας Δημοκρατίας, παρασύροντας έτσι και όλους τους άλλους άδολους, απλούς ψηφοφόρους.
Είναι αδύνατο να κερδίσεις βουλευτικές εκλογές ως εν δυνάμει κόμμα εξουσίας, αν δεν δώσεις πρώτα την μάχη για σοβαρή διεκδίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα συνδικαλιστικά κύτταρα των Σωματείων.
Οι προσυνεδριακές διεργασίες τουλάχιστον στον Νομό Έβρου, έχουν δώσει την εντύπωση στην πλατιά μάζα, πως γίνονται έν είδει κομματικής «αγγαρείας» που στοχεύει να καταλήξει στην εκλογή κάποιων συγκεκριμένων κομματικών εκπροσώπων που θα προσέλθουν άλλη μία φορά στο Συνέδριο, όχι για να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωσης πολιτικής και πρόταξης των τοπικών προβλημάτων που απασχολούν κάθε περιοχή, αλλά απλά και μόνο για να διεκπεραιώσουν το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης και ψηφοφορίας.
Ένας τοπικός κομματικός σχηματισμός για να παράγει αποτέλεσμα σε μία Περιφέρεια άρα και στον Νομό Έβρου δεν χρειάζεται να διαλύσει και να ξαναφτιάξει από την αρχή κοινοτικές ή δημοτικές οργανώσεις για να προσπαθήσει μόνο να προσελκύσει νέα μέλη και να τα εμπνεύσει να επιδοθούν σε εξορμήσεις, για να πετύχουν κάποτε την νίκη. Το μοντέλο όμως αυτό της προηγούμενης εικοσαετίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
Αντίθετα, η απάντηση στην ενθυλάκωση νέων και πολυάριθμων πολιτών είναι να ανακαλύψεις ποια κρίσιμα τοπικά συλλογικά προβλήματα απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και πως εσύ μπορείς να τα διαχειριστείς καλύτερα και να τα επιλύσεις.
Πρέπει να κάνεις κεντρική και τοπική αντιπολίτευση μέσω των προβλημάτων και να προβάλλεις ταυτόχρονα και τον δικό σου εναλλακτικό τρόπο προώθησης τους. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πως μεγάλο ρόλο, ιδίως στην νεολαία, παίζουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τα ψηφίσματα, το blogging, τα έγγραφα διαμαρτυρίας, τα συλλαλητήρια για υπαρκτά προβλήματα, που κερδίζουν και συσπειρώνουν τους πολίτες.
Ο καναπές και οι συζητήσεις των καφενείων εκτονώνουν την δυναμική της δυσαρέσκειας των πολιτών, τους αδρανοποιούν και οδηγούν τελικά σε πολιτικές ήττες.
Έτσι το πεζοδρόμιο…δηλ. ο πολιτικός «ακτιβισμός» είναι ο μονόδρομος που οδηγεί σε πολιτική νίκη.
Στο τοπικό επίπεδο του Νομού Έβρου το «πεζοδρόμιο» σημαίνει πως πρέπει να κινητοποιήσεις τους πολίτες να ξεσηκωθούν κινηματικά και να διεκδικήσουν:
1)επίλυση στο χρόνιο πρόβλημα του ελλείμματος Υγείας που αφορά το Νοσοκομείο Διδ/χου , τα Κέντρα Υγείας , το ΙΚΑ κ.λ.π., που μας ταλαιπωρούν και παρατηρείται εγκληματική αδιαφορία από την κεντρική πολιτική ηγεσία.
2)επίλυση στο πρόβλημα του εργοστασίου ζάχαρης Ορεστιάδας, σοβαρού πνεύμονα ανάπτυξης της περιοχής, που απαξιώνεται διαρκώς.
3)επίλυση στο πρόβλημα των πλημμυρών του ποταμού Έβρου, των ελλιπών αποζημιώσεων και της δοκιμαζόμενης πρωτογενούς αγροτοκτηνοτροφικής οικονομίας.
4)διεκδίκηση για την έλευση του φυσικού αερίου στον Βόρειο Έβρο και πρακτικών αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τον πετρελαιαγωγό (έν είδει επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης.)
5)διεκδίκηση για την τουριστική αξιοποίησης των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής έτσι ώστε να γίνει ο πολιτισμός και ο τουρισμός πλουτοπαραγωγική πηγή και αναπτυξιακή «λοκομοτίβα» για την περιοχή μας
6) επίλυση στο πρόβλημα των χρυσωρυχείων και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων μίας κεντρικά σχεδιαζόμενης ρυπογόνου ανάπτυξης στην οποία αντιδρά η πλειοψηφία των ντόπιων ενεργών πολιτών
κ.ο.κ.
Μόνο αν μπεις με φρέσκα και άφθαρτα πρόσωπα, επικεφαλής, προβολής και κινηματικής μαζικής διεκδίκησης επίλυσης τέτοιων προβλημάτων που ταλανίζουν την ντόπια κοινωνία θα μπορέσεις να κεφαλαιοποιήσεις στην συνέχεια και να πείσεις ουσιαστικά επί του πεδίου μάχης (και όχι επί του καναπέους) τους πολίτες ότι πρέπει να σε εμπιστευθούν σαν οργάνωση και σαν κόμμα.
Μία άλλη διαπίστωση είναι πως οι τοπικοί ψηφοφόροι εμπιστεύονται κατά καιρούς, εκείνο το ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, που μπορεί να τους προσφέρει την ελπίδα επίλυσης συγκεκριμένων τοπικών προβλημάτων της περιοχής τους και όχι τα γενικόλογα προβλήματα της ανεργίας, της ανάπτυξης της αναδιάρθρωσης του κράτους κ.λ.π.
Ελπίζουμε όλοι οι ενεργοί και προβληματισμένοι πολίτες, πως το Συνέδριο θα αποτελέσει το τέλος μίας αρχής, που θα οδηγήσει επιτέλους σε μία αφετηρία έξυπνων αγώνων και πεφωτισμένων κινητοποιήσεων για την διεκδίκηση της εξουσίας, με στόχο όχι την αυτοϊκανοποίηση κάποιων, αλλά την πραγματική επίλυση συλλογικών και τοπικών προβλημάτων, έχοντας πάντα σαν σύνθημα και αξίωμα πως,
«ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Thursday, February 07, 2008

Σκάνδαλο ΖΗΜΕΝΣ: Το Βατερλό του δικομματισμού

Στρατούλης Δημήτρης
μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ
Πρώην μέλος της Διοίκησης
του ΟΤΕ

«Το Νοέμβρη του 1997 - λίγες ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της ευρωπαϊκής οδηγίας, σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ και οι άλλες ΔΕΚΟ θα έπρεπε να αναθέτουν έργα και προμήθειες από 1-1-1998 μόνο μέσω ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών - το Δ.Σ. του ΟΤΕ κυριολεκτικά «με το πιστόλι στον κρόταφο» είχε αποφασίσει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 3.000.000 ψηφιακών παροχών στις εταιρείες ΖΗΜΕΝΣ και ΙΝΤΡΑΚΟΜ.
Η σύμβαση αυτή πήρε τη μορφή προγραμματικής συμφωνίας με ισχύ πέντε ετών 1998-2002 (158,3 δις δραχμές για τη ΖΗΜΕΝΣ και 222,7 δις δραχμές για την ΙΝΤΡΑΚΟΜ). Στην πορεία βέβαια με τη σύμβαση αυτή έκλεισαν για τις δύο εταιρίες όλες οι προμήθειες του ΟΤΕ μέχρι το 2006, γιατί πλέον δεν ξαναπροκηρύχθηκε διαγωνισμός του ΟΤΕ για τις προμήθειες ψηφιακών παροχών, αφού οι Διοικήσεις του ΟΤΕ απλά επέκτειναν τις συμβάσεις του 1998 με αποτέλεσμα το αρχικό τους τίμημα τελικά να υπερδιπλασιαστεί. Από το 1998 μέχρι το 2006 ο ΣΥΝ και όσοι εναντιωθήκαμε σ’ αυτές τις απευθείας αναθέσεις - θεωρώντας τις διαδικασίες τους αδιαφανείς και διαβλητές και το περιεχόμενό τους (τιμές, ποιότητα) ενδεχομένως όχι το καλύτερο δυνατό - θεωρηθήκαμε από τις τότε Διοικήσεις του ΟΤΕ, από τις τότε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και τις Ν.Δ. και από τις δυο εταιρείες ακόμα και «ανθέλληνες».
Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν το ίδιο διάστημα (1998-2006) ακόμα και οι προμήθειες των τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών Βαλκανικών Χωρών που είχε εξαγοράσει ο ΟΤΕ πήγαιναν με απευθείας αναθέσεις στις ίδιες δυο εταιρίες και άρχισαν να ψάχνουν διάφοροι εισαγγελείς, και πάλι όσοι είχαν την πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη για τον ΟΤΕ συνέχιζαν ακάθεκτοι την ίδια πολιτική προμηθειών του. Και δυστυχώς με την ενεργητική συναίνεση της τότε ηγεσίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ).
Και αφού από το 1998-2006 είτε με κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είτε με κυβερνήσεις της Ν.Δ. οι προμήθειες του ΟΤΕ έμοιαζαν με «ταγκό που χορευόταν μόνο από τις δύο εταιρίες» ήρθαν οι καταθέσεις των στελεχών της ΖΗΜΕΝΣ στη Γερμανική Δικαιοσύνη να μας εξηγήσουν «πόσο τους στοίχιζε το λάδι» που έβαζαν στη μηχανή των προμηθειών του ΟΤΕ την ίδια περίοδο 1998-2006 χρηματίζοντας στελέχη του ΟΤΕ, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.
Και επειδή δεν πρόκειται για οικογενειακή περιουσία τους αλλά για δημόσιο χρήμα, οι πολιτικές ευθύνες βαρύνουν τις ίδιες κυβερνήσεις του δικομματισμού και τους ίδιους τους εκάστοτε υπουργούς τους που ήταν αρμόδιοι για τις τηλεπικοινωνίες και τον ΟΤΕ.
Τα ίδια ισχύουν και για τις μίζες που δόθηκαν από τη ΖΗΜΕΝΣ για την αγορά από τη χώρα μας του συστήματος ασφαλείας (C4I) για τους ολυμπιακούς αγώνες, που απ’ ότι αποδείχτηκε ήταν τελείως αχρείαστο και που σήμερα τελικά χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των συμμετεχόντων σε διαδηλώσεις.
Για τις ποινικές ευθύνες θα μας πει η Δικαιοσύνη, εάν φυσικά την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της και εάν κι αυτή προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά για να ανακαλύψει τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου χρήματος. Μέχρι τότε όμως καλό θα ήταν να γίνει από τον πρώην ΣΔΟΕ και ένας εξονυχιστικός και αποτελεσματικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» όλων όσων είχαν υπηρεσιακή σχέση ή όσων είχαν κατά καιρούς την πολιτική ευθύνη για τις απευθείας αναθέσεις «προμηθειών-μαμούθ» του ΟΤΕ στη ΖΗΜΕΝΣ την επίμαχη περίοδο 1998-2006 και για την αγορά του C4I την περίοδο 2002 - 2004».
Ταυτόχρονα για την αναζήτηση των πολιτικών ευθυνών ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να μην κουκουλωθεί η υπόθεση. Να γίνει εδώ και τώρα στη Βουλή εξεταστική επιτροπή, όπως ήδη έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και όσον αφορά τη ΖΗΜΕΝΣ η κυβέρνηση, εάν ήθελε, υπήρχε τρόπος να την υποχρεώσει να την ενημερώσει για το περιεχόμενο των απολογιών των στελεχών της κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων της για το πού και σε ποιους έδωσαν στη χώρα μας τις μίζες, σταματώντας στην αντίθετη περίπτωση τις προμήθειες υλικών και τις αναθέσεις έργων του δημοσίου και του ευρύτερου τομέα προς αυτή. «Όποιος όμως δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα ημέρες κοσκινά». Και εδώ φαίνεται ότι οι δυνάμεις του καταρρέοντος δικομματισμού δεν θέλουν να λάμψει η αλήθεια, γιατί η υπόθεση των δωροδοκιών της ΖΗΜΕΝΣ, εάν τελικά αυτές επαληθευτούν, μπορεί και πρέπει να είναι το πολιτικό Βατερλό τους.

Tuesday, February 05, 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομίας & Οικονομικών, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης


ΘΕΜΑ: «Οι ύποπτες αυθαιρεσίες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην ΟΠΑΠ ΑΕ, εκλεκτού GOLDEN BOY του “Συστήματος Καραμανλή”, για άλλη μια φορά εκφράζονται μέσα από την σκόπιμη κατάργηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την:
(α) ύποπτη οικιοθελή αποχώρηση του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, με ιδιωτικό συμφωνητικό, με ρήτρες εχεμύθειας για την καταβολή σε αυτόν ποσού 1,5 εκ. Ευρώ, και
(β) την αυθαίρετη πρόσληψη, με παχυλές αμοιβές, στην θέση του καταργηθέντος πολυμελούς οργάνου (Νομική Υπηρεσία), ενός και μόνο δικηγόρου - στην νεοσύστατη, αλλά μη προβλεπόμενη στις διατάξεις του Οργανισμού, θέση Νομικού Συμβούλου Διοίκησης – ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αμειβόμενο μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., άρα και ελέγχων και ελεγχόμενος»


Στα χνάρια της «Ζαχοπούλειας γαλάζιας διαχείρισης» της δημόσιας εξουσίας, η νέα διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., με επικεφαλής τον Πρωθυπουργικό εκλεκτό ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ, κ. Χατζηεμμανουήλ, προβαίνει σε μια πρωτοφανή απόφαση κατάργησης ολόκληρης της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., μια απόφαση που ελήφθη στις 21 Νοεμβρίου 2007 και που, αφού κρίνει ανεπαρκή μια Νομική Υπηρεσία που λειτουργούσε απρόσκοπτα για δεκαετίες χωρίς να έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, μεταβιβάζει το σύνολο των εξουσιών νομικού ελέγχου και των αρμοδιοτήτων ενός πολυμελούς οργάνου σε ένα και μόνο πρόσωπο! Το πρόσωπο αυτό τοποθετείται στην πανίσχυρη θέση του Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, η οποία συστάθηκε με την ίδια απόφαση, παρά το γεγονός ότι καμία κανονιστική διάταξη που αφορά τη λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αναφερόταν σε τέτοια θεσμοθετημένη θέση για τα νομικά θέματα του Οργανισμού! Στη θέση λοιπόν αυτήν τοποθετήθηκε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παναγέας, στέλεχος της Κυβερνώσας παράταξης και προσωπικός φίλος του εκλεκτού του Πρωθυπουργού κ. Χατζηεμμανουήλ, συνεργάτης του και από τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Ο νέος Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης αποφασίστηκε να διατηρήσει και τα καθήκοντά του ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς και την σχετική αμοιβή που προστίθεται στα 8.000 Ευρώ, με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών που θα λαμβάνει το εν λόγω πρόσωπο από την ΟΠΑΠ Α.Ε., αυξάνοντας τις συνολικές μηνιαίες του αποδοχές στο παχυλό ποσό των τουλάχιστον 10.000 Ευρώ το μήνα.
Ανεξάρτητα από τα όποια προσόντα του νέου Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, η κατάργηση ενός πολυμελούς οργάνου και η αντικατάστασή του από ένα μονομελές, που δεν προβλεπόταν καταστατικά και επιπλέον γίνεται με απευθείας διορισμό από τη Διοίκηση, προβληματίζει ως προς τη διασφάλιση των εγγυήσεων διαφάνειας. Ταυτόχρονα, εκκρεμούν ερωτηματικά για το πώς ξαφνικά η απρόσκοπτα επί δεκαετίες λειτουργούσα χωρίς προβλήματα με τις προηγούμενες Διοικήσεις Νομική Υπηρεσία, κρίθηκε εν μία νυκτί ανεπαρκής.
Ερωτηματικά που ενισχύονται από τις πληροφορίες μας, ότι προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις άλλου ισχυρού κομματικού στελέχους σας, του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις μεθοδεύσεις του κ. Χατζηεμμανουήλ, ο Πρόεδρος προέβη σε δύο κατευναστικές διαδοχικές αποφάσεις:
(α) τροποποίησε εκ των υστέρων την απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας, αφαιρώντας τον χαρακτηρισμό «ανεπαρκής», γεγονός που αφήνει αναπάντητο το ερώτημα γιατί τελικά καταργήθηκε αφού δεν ήταν ανεπαρκής.
(β) υπέγραψε με την έγκριση του Δ.Σ., στις 27.12.07, ιδιωτικό συμφωνητικό οικειοθελούς αποχώρησης, για την οποία παρότι είναι οικειοθελής, θα προσπορίσει στον αποχωρόντα Προϊστάμενο της καταργηθείσας Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους 1,5 εκ. Ευρώ! Ο εν λόγω Προϊστάμενος και υψηλό στέλεχος της ΝΔ, συνδικαλιστής δικηγόρος, λαμβάνει ένα υπέρογκο ποσό, δημοσίου ουσιαστικά χρήματος, ενώ φεύγει οικειοθελώς… Η συναλλαγή αυτή μεταξύ δύο «εκλεκτών» της παράταξης της Ν.Δ. στις πλάτες τις ΟΠΑΠ Α.Ε., εξασφαλίζεται με την ρήτρα εχεμύθειας που ενυπόγραφα συμφωνήθηκε και που ενισχύει την εντύπωση των εν κρυπτώ αδιαφανών μεθοδεύσεων κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος! Κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί όχι μόνο η σκοπιμότητα, αλλά και η νομιμότητα της «εχέμυθης» αυτής συναλλαγής, που έγινε με ευθύνη του Προέδρου κ. Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος αυθαίρετα μοιράζει χρήματα του Ελληνικού λαού ανάλογα με τις διαθέσεις του, όπως συνέβη και στην περίπτωση του αποχωρήσαντος πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νειάδα.
Δυστυχώς, φαίνεται πως μία ακόμα «γαλάζια» παρέα αποκτά υπερεξουσίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μια εταιρεία με δημόσιο χαρακτήρα, που ανήκει στον Ελληνικό Λαό και που από την πρώτη μέρα ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού κ. Χατζηεμμανουήλ προσπαθεί να μετατρέψει σε ιδιωτικό φιλοκυβερνητικό φέουδο. Προκειμένου δε να αποφεύγει τον ενοχλητικό για τις «γαλάζιες» αδιαφανείς μεθοδεύσεις του έλεγχο της λαϊκής αντιπροσωπείας, ο κ. Χατζηεμμανουήλ δεν διστάζει να υποστηρίζει με πρωτοφανή ανευθυνότητα τον δήθεν ιδιωτικό χαρακτήρα του Οργανισμού, παραβλέποντας το γεγονός ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, αποτελώντας περιουσία των Ελλήνων πολιτών.
Με δεδομένο, λοιπόν, το δημόσιο χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είναι άλλωστε και προϋπόθεση της διατήρησης του μονοπωλίου της, το Υπουργείο σας, που σήμερα ταλανίζεται από ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που η Κυβέρνησή σας ύποπτα και αντιθεσμικά αγωνίζεται να συγκαλύψει, οφείλει να εγκαλέσει τη «γαλάζια» διορισμένη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να απαντήσει στη Βουλή για τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημόσια εξουσία της, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να καταργήσει ένα πολυμελές όργανο που επί δεκαετίες λειτουργούσε απρόσκοπτα, προκειμένου να αναθέσει σε έναν και μόνο εκλεκτό του Προέδρου κ. Χατζηεμμανουήλ, το σύνολο του νομικού ελέγχου και των νευραλγικών αρμοδιοτήτων που αυτός συνεπάγεται.


Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:
1) Για ποιους λόγους καταργήθηκε ολόκληρη η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού; Πως ξαφνικά μετατράπηκε μετά από δεκαετίες απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας και συνεργασίας με διαδοχικές Διοικήσεις, σε «μη ικανοποιητική» για τον Πρωθυπουργικό εκλεκτό Πρόεδρο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χατζηεμμανουήλ, με αποτέλεσμα να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητές της σε ένα και μόνο πρόσωπο επιλογής και στενών φιλικών δεσμών, επίσης με τον …κ. Χατζηεμμανουήλ;
2) Τελικά ήταν ή δεν ήταν «ανεπαρκής» η Νομική Υπηρεσία; Πως είναι δυνατόν να καταργείται ως «ανεπαρκής» από τη διορισμένη Διοίκηση και κατόπιν πιέσεων άλλου στελέχους της παράταξής σας η Διοίκηση με τροποποιητική απόφαση να αφαιρεί τον χαρακτηρισμό «ανεπαρκής», αλλά να διατηρεί την κατάργηση; Πως κρίνει το Υπουργείο σας με αυτά τα δεδομένα τη σοβαρότητα της Διοίκησης;
3) Και αφού καταργήθηκε ως μη αποτελεσματική η Νομική Υπηρεσία, με ποια λογική ο κ. Χατζηεμμανουήλ προχώρησε στην απονομή υπέρογκου ποσού - δώρου ύψους 1,5 εκ. Ευρώ, στον οικιοθελώς αποχωρήσαντα Προϊστάμενο μιας …μη αποτελεσματικής υπηρεσίας; Για ποιο λόγο ο εν λόγω Προϊστάμενος και υψηλόβαθμο στέλεχος της παράταξής σας έλαβε αυτά τα χρήματα, αφού ούτε απολύθηκε για να λάβει αποζημίωση, ούτε είναι δυνατόν να λαμβάνει χρήματα ως bonus παραγωγικότητας ο Προϊστάμενος μιας υπηρεσίας που καταργείται με τη δικαιολογία ότι δεν είναι παραγωγική;
4) Σε ποιες διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Προσωπικού στηρίχθηκε η καταβολή τέτοιους πρωτοφανούς ποσού; Και γιατί επιβλήθηκε ρήτρα εχεμύθειας; Υποκρύπτεται και εδώ κάποια «Ζαχοπούλεια κυβερνητική συναλλαγή» συγκάλυψης και σιωπής;
5) Σε ποια λογική και νομική βάση ο κ. Χατζηεμμανουήλ για δεύτερη φορά επιλέγει να αποζημιώσει με υπέρογκα ποσά πρόσωπα που παραιτούνται ή απομακρύνονται οικιοθελώς; Είναι δυνατόν με ιδιωτικά συμφωνητικά και ρήτρες εχεμύθειας να διατίθενται εκατ. Ευρώ δημοσίου χρήματος συνοπτικά και εν κρυπτώ από τον κ. Χατζηεμμανουήλ, για τον κατευνασμό άλλων στελεχών της παράταξής σας; Γιατί δεν έγινε με διαφάνεια η όλη διαδικασία, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες υπόγειων συναλλαγών, που άλλωστε αδικούν και την επί χρόνια προσφορά στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας;
6) Θα ελεγχθεί ποινικά τυχόν παράνομη συμπεριφορά σε μία ακόμα περίπτωση διαμοίρασης τεραστίων ποσών δημοσίου χρήματος, κατά βούληση του κ. Χατζηεμμανουήλ, όπως συνέβη και στην περίπτωση του παραιτηθένος με …αποζημίωση πρώην Δ/ντος Συμβούλου κ. Νειάδα;
7) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο κ. Παναγέας στη θέση του Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, πέραν από τις φιλικές σχέσεις του με τον κ. Χατζηεμμανουήλ και τις «γαλάζιες» περγαμηνές του; Ακόμα και εάν πρόκειται για ένα έγκριτο νομικό, γιατί επιλέχθηκε η μετατροπή ενός πολυμελούς οργάνου (Νομική Υπηρεσία) σε μονομελές, γεγονός που από μόνο του αδυνατίζει τη διαφάνεια; Και γιατί διατηρεί παράλληλα καθήκοντα και στο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., γεγονός που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα τον καθιστά και ελέγχοντα και ελεγχόμενο, αφού θα καλείται να ελέγξει τη νομιμότητα εισηγήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ., το οποία συναπαρτίζει;
8) Γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση σε αντίθεση με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού, που τις νομικές υπηρεσίες του Οργανισμού τις αναθέτουν σε Νομική Υπηρεσία και δεν προβλέπουν πουθενά Νομικό Σύμβουλο, ανάμεσα στους απλούς Συμβούλους, της Διοίκησης; Γιατί η αναγκαία τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας δεν έγινε από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου μία τέτοια ουσιαστική τροποποίηση να τεθεί στον έλεγχο των μετόχων;
9) Αληθεύει ότι ο κ. Χατζηεμμανουήλ εφάρμοσε ακριβώς την ίδια τακτική για να προσλάβει τον κ. Παναγέα στα Ολυμπιακά Ακίνητα;
10) Αντιλαμβάνεσθε την έννοια της διάκρισης των αρμοδιοτήτων και το γεγονός ότι αυτή η διάκριση αποτελεί προϋπόθεση της διαφάνειας και των εχεγγύων αντικειμενικότητας και υπευθυνότητας κάθε αποφασιστικού οργάνου; Αν ναι, γιατί την αγνοείται επιδεικτικά και επιμένετε να δημιουργείται εστίες αδιαφανούς υπερεξουσίας σε τομείς και οργανισμούς, που διαχειρίζονται τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος;
11) Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή η σχετική από 21.11.07 απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας και η τροποποιητική αυτής, το ιδιωτικό συμφωνητικό αποζημίωσης λόγω οικιοθελούς αποχώρησης μαζί με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την καταβολή του υπέρογκου ποσού ύψους 1,5 εκ. Ευρώ που καταβλήθηκε στο υψηλόβαθμο στέλεχος της παράταξής σας, πρώην Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και όλες οι προς τούτο εισηγήσεις που προηγήθηκαν.
12) Δεν διδάχθηκε τίποτα η Κυβέρνησή σας, από τα αδιαφανή και ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στα οποία οδηγεί η λογική της υπερσυγκέντρωσης εξουσιών, όπως αυτές που απονεμήθηκαν κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού στον πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου σας; Είναι τελικά συνειδητή για την Κυβέρνησή σας η δημιουργία «γαλάζιων ανεξέλεγκτων αρχόντων» σε κάθε τομέα της δημόσιας λειτουργίας, προκειμένου να υλοποιούνται χωρίς ενοχλητικούς ελέγχους πολυμελών οργάνων οι κάθε είδους εξυπηρετήσεις φίλιων προς την παράταξή σας συμφερόντων;
13) Τελικά, όταν ο Πρωθυπουργός σας εξακολουθεί να μιλά για διαφάνεια και μηδενική ανοχή στη διαφθορά, τα στελέχη της Κυβέρνησής σας τον αγνοούν επιδεικτικά ή απλώς γνωρίζουν, βλέποντας και τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πρωθυπουργικού «εκλεκτού» κ. Ζαχόπουλου, ότι τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις στερούνται ειλικρίνειας και ουσίας και δεν τους δεσμεύουν, καθώς είναι μέρος των επικοινωνιακών υποκριτικών παιχνιδιών της παράταξής σας, με θύμα τον Ελληνικό λαό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Καρχιμάκης
Δημήτρης Λιντζέρης
Σοφία Σακοράφα
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρύσα Αράπογλου
Μιχάλης Παντούλας
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιάννης Αμοιρίδης
Δημήτρης Τσιρώνης
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Χρήστος Χάιδος
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Θάνος Μωραΐτης
Αικατερίνη Περλεπέ – Σηφουνάκη

Τάκης Ρήγας
Δημήτρης Κουσελάς
Στρατάκης Μανώλης
Κεγκέρογλου Βασίλης
Σκουλάς Γιάννης

Monday, February 04, 2008

Ο ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ Χ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΜΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ:
Ο ΤΑΡΖΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ…


Την Τρίτη 29-01-2008 εμφανίσθηκα στην τηλεοπτική εκπομπή του κ. Κώστα Χαρδαβέλλα, στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, όπου διέπραξα το ύψιστο ανοσιούργημα των ημερών μας : εξέφρασα την άποψή μου για την στάση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, κ. Ευθυμίου (Μάκη) Τριανταφυλλόπουλου και τον ανέφερα ως «μέγα δικαστή».

Λυπάμαι που δεν πίστεψα πλήθος γνωστών μου δημοσιογράφων οι οποίοι ιδιωτικά επεσήμαναν, αλλά και τον κ. Λάκη Λαζόπουλο ο οποίος σημείωσε δημόσια, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την εκδικητικότητα του κ.Τριανταφυλλόπουλου, έναντι οποιουδήποτε τυχόν διανοηθεί να διαφωνήσει μαζί του.

Την επόμενη ημέρα Τετάρτη 30-01-08 εκλήθην από συνεργάτιδα του κ. Τριανταφυλλόπουλου να προσέλθω στην εκπομπή Ζούγκλα την Πέμπτη 31-01-2008. Υπήρξε και επαναληπτικό τηλεφώνημα επιβεβαίωσης το πρωί της επόμενης ημέρας Πέμπτης. Τελικά το απόγευμα της Πέμπτης, την ημέρα της εκπομπής, με κάλεσε συνεργάτης του, κατ’εντολήν του ιδίου του κ.Τριανταφυλλόπουλου, και μου δήλωσε ότι δεν θα χρειασθούν τελικά την παρουσία μου στο studio,προφανώς στοχεύοντας να με πλήξουν χωρίς να είμαι παρών.

Με μεγάλη έκπληξη στην εκπομπή της Πέμπτης 31/01/2008 παρακολούθησα τον κ.Τριανταφυλλόπουλο να κατακεραυνώνει όσους ετόλμησαν να τον επικρίνουν προφορικά στα ΜΜΕ (`Ελλη Στάη, Νίκος Ζερβός) ή στα γραπτά τους (Δημ. Ρίζος).

Φυσικά έφτασε και η σειρά μου διότι ουδείς ξεφεύγει από την τσιμπίδα του «τηλεοπτικού υπερ-νόμου» που λέγεται Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, κυρίως εαν έχει διαπράξει το αδίκημα να αναφερθεί με μη κολακευτικά λόγια ,δημοσίως, σε αυτόν και τις πράξεις ή/και παραλείψεις του.

Αφού επανέλαβε το τηλεοπτικό πλάνο με το σχόλιο μου από την εκπομπή του Κ. Χαρδαβέλλα, προέβη σε απίστευτους χαρακτηρισμούς εις βάρος μου, με συκοφαντική πρόθεση να με μειώσει, θίγοντας την τιμή, την υπόληψη και εν γένει την προσωπικότητά μου.
Αυτός και οι συνεργάτες του είχαν ετοιμάσει με τηλεοπτικές αλχημείες -στις οποίες από άποψη μοντάζ διαπρέπουν άλλωστε - άκρως δυσφημιστικό και συκοφαντικό υλικό, εμφανίζοντάς με στο παρελθόν, δήθεν αναμεμειγμένο σε εμπόριο βρεφών.
Ανέσυρε από το περιβόητο αρχείο του μια εκπομπή όπου στο ίδιο πνεύμα με είχε στο παρελθόν καλέσει, ο «μέγας δικαστής», προς… απολογία διότι αν και πολιτευτής της ΝΔ όπως επισήμανε, το όνομά μου με εντελώς λάθος στοιχεία και άλλη επαγγελματική ιδιότητα ,ενεφανίσθη σε απόρρητο έγγραφο μυστικών υπηρεσιών γειτονικής χώρας για εμπόριο βρεφών.

Σε εκείνη την εκπομπή (στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA τότε) απεδείχθη περίτρανα ότι ουδεμία απολύτως σχέση είχα με την κατηγορία του «μεγάλου δικαστή» και μάλιστα κατά τη διάρκεια εκείνης της εκπομπής πανηγυρικά κατέπεσε και το παραμικρό ίχνος από την λάσπη που εδεχόμην από τις μυστικές υπηρεσίες γειτονικής χώρας λόγω των γνωστών πολυετών εθνικών μου αγώνων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοεθνών μας. Μάλιστα η δημοσιογράφος του ιδίου σταθμού κ. Ρένα Κουβελιώτη παρενέβη στην εκπομπή και τόνισε ότι από την έρευνά της προέκυπτε ότι ούτε καν το αναγεγραμμένο όνομα στο έγγραφο ήταν τελικά σωστό αλλά προδήλως παραποιημένο.

Τώρα, όμως, επειδή τον ανέφερα ως «μέγα δικαστή», στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλλα, αυτός με εμπάθεια, με πρόθεση να πλήξει την τιμή και υπόληψή μου, επανέφερε δολίως ένα ανύπαρκτο θέμα (του οποίου την αναλήθεια και μη βασιμότητα του γνώριζε πολύ καλά) με πρόδηλο στόχο να με λασπώσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος μου. Προφανώς κάποιοι ενοχλήθηκαν από την Εθνική δράση μου και χρησιμοποιώντας το γνωστό και μη εξαιρετέο τηλε-κατήγορο, εκτόξευσαν τη λάσπη τους, ευτυχώς με εντελώς ερασιτεχνικό τρόπο, που πολύ εύκολα καταδείχθηκε η αλήθεια

Τρανή απόδειξη ότι κατέπεσε η κατασκευασμένη ιστορία και ουδεμία σκιά παρέμεινε αναφορικά με το άτομό μου αποτελεί το γεγονός ότι και αυτός ο ίδιος ο κ. Τριανταφυλλόπουλος με εκάλεσε ως υπ.βουλευτή της ΝΔ σε μεταγενέστερο χρόνο σε άλλη εκπομπή του για ζητήματα τρέχουσας επικαιρότητας.

Στην εκπομπή της Πέμπτης 31-01-2008 αντέδρασα άμεσα καλώντας κατά τη διάρκεια της , επανειλημμένα τηλεφωνικά την συνεργάτιδα του κ. Τριανταφυλλόπουλου, κ. Ελένη Κυριακίδου, ζητώντας να μου δοθεί η αυτονόητη δυνατότητα να προασπισθώ την τιμή και υπόληψή μου, η οποία εκείνη τη στιγμή επλήτετο από «τον μέγα δικαστή» κ.Τριανταφυλλόπουλο.

Η έννοια των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παροχή δικαιώματος αντιλόγου στα «θύματά του»,προφανώς παραμένει άγνωστη για τον κ. Τριανταφυλλόπουλο. Πλήρης αδιαφορία στις εύλογες διαμαρτυρίες.

Κατόπιν και κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπομπής, ο πληρεξούσιος δικηγόρος μου απέστειλε στην αναγραφόμενη στην οθόνη ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής (zougla@alter.gr), ηλεκτρονικό μήνυμα με την διαμαρτυρία μου αλλά και την έκκλησή μου για άμεση άρση των προσβολών εις βάρος μου.

Η ίδια θρασύδειλη αντιμετώπιση. Πέταξε λάσπη και παρέμεινε κρυπτόμενος…


Ο… Δημοσιογράφος (όπως αρέσκεται ο ίδιος να αποκαλεί τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο) αποδεικνύεται ότι δεν αντέχει ούτε την ελάχιστη κριτική παρά μόνο αρέσκεται σε κολακείες, περιτριγυριζόμενος συνήθως από ευπειθέστατα ακροατήρια έτσι ώστε να τρέφεται ο ιδιότυπος κοινωνικο-τηλεοπτικός ναρκισσισμός του…

Μάλιστα στην τελευταία εκπομπή του κομπορρημονούσε προκαλώντας τους πάντες ότι φοβούνται να τον αναφέρουν ονομαστικά…

Ε…λοιπόν…κ. Ευθύμιε Τριανταφυλλόπουλε, η θρασυδειλία, η κίτρινη δημοσιογραφία, η εμπάθεια, η μικροψυχία, οι εμφανείς και συγκεκαλυμμένοι εκβιασμοί στην τηλεόραση, ο τηλεοπτικός χαφιεδισμός, το ξεπούλημα γνωστών (και φίλων), η τηλεοπτική αποθέωση της σκοπιμότητας, ο αφόρητος λαϊκισμός, η ύπουλη κατασκευή ψεύτικων και συκοφαντικών ιστοριών, η τηλεοπτική εκτέλεση συμβολαίων εξόντωσης, σπίλωσης τιμής, υπολήψεων και προσωπικοτήτων, στην δική μου προσωπική περίπτωση, έχει όνομα και επώνυμο…ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, Ευθύμιος Τριανταφυλλόπουλος.

Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ.Τριανταφυλλόπουλος έχει προσφέρει στην κοινωνία μας…συνεισέφερε, με την πρόσφατη συμπεριφορά του, τον φρασεολογικό νεολογισμό «φίλος του Μάκη», αφού πλέον η φράση «φίλος του Μάκη» αποτελεί συνώνυμο του φίλου που προδόθηκε, του ανθρώπου που στην δύσκολη στιγμή «μαχαιρώθηκε πισώπλατα από τον φίλο του», του φίλου που παραδόθηκε (ή καταγράφηκε για να παραδοθεί) βορά σε τρίτους με δοσίλογο (και μάλιστα χωρίς κουκούλα) αυτόν που μέχρι τότε τον θεωρούσε φίλο και βασιζόταν σε αυτόν, του φίλου που επλήγη, προδοτικά από νέο-Εφιάλτη, νέο-Βρούτο…

Επειδή εγώ όμως διατηρώ και τιμώ (και θα τιμώ εως το τέλος της ζωής μου τις φιλίες μου) δεσμεύομαι, στους πολλούς αδελφικούς φίλους αλλά και στην οικογένειά μου, τα τέσσερα παιδιά μου και στους ηλικιωμένους γονείς μου, και σε όλους όσους προξένησε αφόρητο πόνο και λύπη, η άδικη και συκοφαντική επίθεση του κ.Τρανταφυλλόπουλου εις βάρος μου, ότι θα σταθώ όρθιος και θα αντισταθώ σθεναρά στα φαινόμενα παρακμής «τύπου Τριανταφυλλόπουλου». Χωρίς να πτοηθώ καθόλου θα εξακολουθήσω αταλάντευτα να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες της οικογένειας, της ορθόδοξης πίστης, της φιλίας αλλά και της πατρίδας, την οποία υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός 28 μήνες (κρίμα που δεν είχα…τη χαρά να συνυπηρετήσω με τον κ.Τριανταφυλλόπουλο…).

Απευθύνω έκκληση σε όλα τα αρμόδια όργανα και αρχές της ευνομούμενης πολιτείας μας (αξιοτίμους κ.κ. Εισαγγελείς, ΕΣΡ…κ.α.), να μας απαλλάξουν επιτέλους από αυτήν την κακόγουστη τηλεοπτική αντιποίηση αρχής, τον εικονικό τηλεοπτικό εθνικό εισαγγελέα, τον τιμητή και κατήγορο των πάντων, ορατών τε και αοράτων, αληθινών αλλά και κατασκευασμένων…

ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΩ, να μου δώσει τηλεοπτικά τη δημοκρατική δυνατότητα να υπερασπισθώ τον εαυτό μου, έστω και στο τηλεοπτικό του «Πραιτώριο»…αν όμως δεν το τολμήσει και κρυφτεί θρασύδειλα… δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα μετέλθω όλα τα πρόσφορα νόμιμα μέσα (ήδη απέστειλα σχετική εξώδικο διαμαρτυρία-πρόσκληση και στον ίδιο αλλά και στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER) έτσι ώστε να προασπίσω την τιμή και υπόληψή μου αλλά και να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια…δηλ. ότι ο Ταρζάν της δημοσιογραφίας απώλεσε και το τελευταίο φύλο συκής του….
Χαράλαμπος Καραθάνος
Υπ. Βουλευτής Β’ Αθηνών
Νέα Δημοκρατία Κιν. 69 32 223514

Sunday, February 03, 2008

Ποιος ευθύνεται...

Τον τελευταίο καιρό ασχολήθηκα αρκετά με θέματα κουλτούρας οπότε η σημερινήμου ενασχόληση με τον αποτυχόντα αυτόχειρα του υπουργείου Πολιτισμού ήταν αναπόφευκτη.Επειδή πολλά λέγονται για τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένοδιάβημα έκατσα και ερεύνησα το θέμα και κατέληξα μελετώντας την όλη ιστορίακαι τους εμπλεκόμενους σε αυτήν, ότι δεν είναι ένοχη η αόρατη μη κατονομαζόμενη 34χρονη στην TV και κατονομαζόμενη και εγχρώμωςφωτογραφισμένη στις εφημερίδες , κ. Τσέκου .

Το μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να καλύψει τον πραγματικό ηθικό αυτουργό της αυτοκτονίας που δεν είναι άλλη από την Νατάσα! Ας δούμε λοιπόν πως τεκμηριώνεται αυτό.
Η Νατάσα ήταν ένα χαριτωμένο, καλό, χαμογελαστό και ήσυχο κορίτσι που είχεκαταφέρει να πάει να σπουδάσει νηπιαγωγός παίρνοντας το πτυχίο της το 1988και κατά πάσα πιθανότητα , θα ήταν μάλλον επιτυχημένη στη δουλεία της. Όμως γνώρισε τον ανιψιό ενός τέως πρωθυπουργού και προέδρου της Δημοκρατίας,πολύ καλό παιδί, καλό γαμπρό και με πολύ καλή όρεξη, γνωστό σε όλα ταφαγάδικα από την Θεσσαλονίκη μέχρι τον Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι. Ο ανιψιός αυτός εκλέχτηκε αρχηγός στο κόμμα του θείου του εξ αιτίας τηςευτυχούς συγκυρίας να είναι μεν ανιψιός αλλά να μην τον λένε Λιάπη.

Βέβαια στην Ελλάδα άμα έχεις το όνομα αποκτάς και την χάρη και ας μην έχεις μέχρι τότε διευθύνει ούτε περίπτερο, όπως κακεντρεχώς είχε πει έναςαντίπαλος του που προφανώς τον ζήλευε γιατί ήταν κομψότερος από αυτόν, ανκαι ένας άλλος γκαντέμης τέως πρωθυπουργός θεωρούσε ότι τουλάχιστονυφυπουργός θα μπορούσε να γίνει αλλά όχι βέβαια στην δικιά του κυβέρνηση .

Μετά τον δεσμό της λοιπόν με τον ανιψιό που κατέληξε ευτυχώς σε γάμο το1998, η νηπιαγωγός μας σκέφτηκε τον ίδιο χρόνο ότι μια πρωθυπουργική σύζυγος είναι πιο σικ να είναι γιατρός.!!!Έτσι κοντά στην ηλικία της Τσέκου ,οι κακές γλώσσες στο διαδίκτυο λένε ότιγεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1966, αλλά δεν παίρνω όρκο ότι είναι σωστή αυτή ηημερομηνία γιατί στο βιογραφικό της δεν αναφέρεται αιδημόνως ημερομηνία γέννησης γράφτηκε στην Ιατρική.
Βέβαια επειδή η Ιατρική είναι 6 χρόνια όταν την ξεκινάς στα 32 και μετάπρέπει να κάνεις και ένα χρόνο αγροτικό και άλλα 5-6 χρόνια ειδικότητα καιεάν θέλεις και να γίνεις και διδάκτορας θέλεις άλλα 3 χρόνια και μετά άντε και καμιά μετεκπαίδευση και όλα αυτά χωρίς καμιά καθυστέρηση, κινδύνευε ναφτάσει σε ηλικία συντάξεως πριν να προλάβει να την εξασκήσει οπότε τι νόημαθα είχε τόσος κόπος;Όμως επειδή το κορίτσι μας έχει ικανότητες σούπεργκερλ αποφάσισε κατά την διάρκεια των σπουδών στην Ιατρική να τα κάνει όλα.
Να γίνει μητέρα διδύμων το 2003, μιλάω για την σύλληψη… εξωσωματική
να κάνει μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ στο Tufts της Βοστόνης,
να ιδρύσει και να εκλεγεί πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρίας "Ανέμη",
να συνοδεύει τον πρωθυπουργό στις επίσημες εκδηλώσεις στην Αθήνα και το εξωτερικό σπουδάζοντας συγχρόνως στην Θεσσαλονίκη, να περάσειστην τελευταία εξεταστική του 2/2004, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου
14 μαθήματα μαζί !!! όρε μάνα μου!!! Πιστέψτε με αυτό θέλει όχι μόνον κόπο… αλλά η Νατάσα φαίνεται είχε τρόπο……
(Οι κακές γλώσσες λένε ότι στις προφορικές εξετάσεις, έμπαινε μόνη της στο γραφείο των καθηγητών, όταν οι άλλοι έμπαιναν 5-5 , αλλά εγώ δεν τις πιστεύω γιατί είναι γνωστό ότι οι καθηγητές μας είναι βράχοι ηθικής χωρίς να κάνουν διακρίσεις στα πρόσωπα της εξουσίας εδώ βοηθάνε οι γνωριμίες του Κωστάκη με τον διευθυντή της Ιατρικής Α.Π.Θ Κύριο Μπόντη - Σημείωση: ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΟΒΟΥΛΕΥΤΗ με τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) αλλά πάνω από όλα να ασχοληθεί και με την πειραματική έρευνα και να μελετήσει την επίδραση τηςυποξαιμικής-ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας στις γνωστικές λειτουργίες και τηνευρολογική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.Και όχι μόνο αυτό.Το πανάξιο αυτό κορίτσι κατάφερε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα(για την Ζιμπάμπουε δεν παίρνω όρκο).
Έγινε διδάκτωρ το 2002 πριν να πάρει το πτυχίο του τμήματος που σπούδαζε που το πήρε το 2004!!Όμως οι άξιοι άνθρωποι ξέρουν και να ανταμείβουν αυτούς που τους βοήθησανστην ζωή τους και στη διατριβή τους. Και το κορίτσι μας αυτό έκανε!
Η καθηγήτρια της Ιατρικής κ.Ολυμπία Γκίμπα -Τζιαμπίρη που πέρασε την διατριβή έγινε πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.Με την αξία του ο γιός της Άρης Τζιαμπίρης υπέγραψε, μέσω της εταιρείας τουπου έχει μετοχικό κεφάλαιο το ιλιγγιώδες ποσό των 600 ευρώ, συμβόλαιο 576000 € Ευρώ με τον ΟΠΑΠ και με μηνιαία αμοιβή 24000 € , ο Λουκάς Ανανίκας έγινε Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και ο Χρήστος Ζαχόπουλος που ως φιλόλογος της στο Λύκειο της χτένισε την διατριβή, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο του άντρα της .Και από εδώ αρχίζει το ζουμί της ιστορίας.
Ο Χρήστος Ζαχόπουλος φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης είναι άνθρωπος που έχει τονπολιτισμό στο αίμα του. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τους πνευματικούς ανθρώπους με τους οποίους είναι φίλος.Ποίος θα ήταν καλύτερος για το Μουσείο Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη καιγια Ευρωβουλευτής από τον φίλο του τον συγγραφέα και σκηνοθέτη τονεπονομαζόμενο και «Βασιλιά της βιντεοκασέτας» Γιώργο Μυλωνά;
Οι ταινίες του ,που με σεμνότητα δεν αναφέρονται στο βιογραφικό του, όπως οβιασμός μιας μοναχής, ο παρθενοκυνηγός ,η γκομενάρα από το Μέτσοβο, οπαρθενοφάγος,Τζακ ο καβαλάρης κτλ που σήμερα τις λοιδορούν οι άσχετοι, σε 30 χρόνια θα παίζονται στο Γκαγκάριν σε φεστιβάλ όπως παίζονται σήμερα οιταινίες του Γκουσγκούνη και της Τίνας Σπάθη που επιμόρφωσαν τα νεανικά μαςχρόνια.
Έτσι λοιπόν ο αγνός φιλόλογος από την Θεσσαλονίκη βρέθηκε γενικός δερβέναγαςσε ένα υπουργείο που κόντευε να σκάσει από τον πολιτισμό όπως τα κουστούμια τα δικά του και του υπουργού του από τα παραπανίσια κιλά.Εκεί λοιπόν ο μέχρι τότε σεμνός και ταπεινός, σαν το κόμμα του γραμματέας,απέκτησε γραμματέα την 34χρονη κατά την ΤV ,ή την Τσέκου κατά τιςεφημερίδες. Από την άλλη μεριά η νεαρά που είχε μπει με πολύ διάβασμα πρώτη στη σχολήτης , είχε πλέον διαπιστώσει, με μια μικρή βέβαια παραλλαγή, ότι δυστυχώς σεαυτή την ζωή όπως λέει και η παροιμία για τους ψαράδες -άμα δεν βρέξεις κώλο ψάρι δεν πιάνεις .Οπότε ορθώς σκεπτόμενη σκέφτηκε ότι μόνο οριζοντίως θα διοριστεί.Και βέβαια επειδή ο υπουργός έτσι και αλλιώς δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδιτου στο υπουργείο του ώστε να του την πέσει, βρήκε ότι μπορούσε να σαγηνεύσει τον γενικό γραμματέα που τον θεωρούσε και γοητευτικό άνδρα, γιατίτης θύμιζε τον ήρωα των παιδικών της χρόνων ,τον Πάντσο Βίλλα.
Από κει και πέρα τι θέλατε να κάνει ένας μεσήλικας φιλόλογος λάτρης των ταινιών του φίλου του όπως ο παρθενοκυνηγός ή ο παρθενοφάγος;
Η γκομενάρα όμως που δεν ήταν από το Μέτσοβο αλλά από τους Δελφούς, εκεί πουθαύμαζε τον εαυτό του στον καθρέπτη λέγοντας της ενθουσιασμένος που είχε αποκτήσει γκόμενα -«Κοίτα κορμάρα που στηρίζει τον Καραμανλή» άρχισε να πιέζει για διορισμό.Εκεί όμως άρχισαν και τα δύσ-κωλα.Είπαμε να παραβλέψουμε ολίγον το σκέλος οικογένεια από το τρίπτυχο Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια που αποτελεί και ιδεολογικό φάρο της παράταξης, αλλά το Πατρίς πώς να το παραβλέψουμε;Πως θα πάει μπροστά η Πατρίς αν διορίζουμε όποιον πηδάμε ενώ χιλιάδες γαλάζια παιδιά, άριστοι στο να δίνουν συνεντεύξεις περιμένουν μαζί με τονυπουργό τους το ρουσφέτι τους ;
Στην ανάγκη λοιπόν ο φίλος φαίνεται. Ο σκηνοθέτης μας γνωρίζοντας σαν γνήσιο κομματόσκυλο όλους τουςπαρατρεχάμενους που είχε διορίσει το κόμμα, ξαμολήθηκε με την αρχαιολόγο μαςαλα μπρατσέτα να δούν τους Προέδρους από τον Οργανισμό που είναι για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων μέχρι τον Οργανισμό για την Ολυμπιακή αξιοποίηση.Φαίνεται ότι και οι δύο αυτοί Οργανισμοί δεν είχαν πουθενά αρχαία για νακτίσουν επάνω , οπότε ούτε τον Ζαχόπουλο είχαν ανάγκη για να τον εξυπηρετήσουν ,ούτε αρχαιολόγο χρειαζόντουσαν για να φροντίσει για τιςλοιμώξεις, αν και τα Ολυμπιακά ακίνητα όπως έχουν καταντήσει έχουν αποκτήσειαρχαιολογική αξία.Στο σημείο αυτό η αρχαιολόγος αρχίζει να καταλαβαίνει πως ότι και να της υπόσχεται ο σκηνοθέτης δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαν την κλασσική τουταινία «πράσινα ,μπλέ και κόκκινα καρύδια» και ότι πλέον τα πράγματα έχουνφτάσει να είναι σαν την άλλη του ιστορική ταινία «εδώ και τώρα αγγούρια»
Έχοντας επηρεαστεί από την θητεία της σε ένα καλλιτεχνικό υπουργείο η34χρονη είχε σκεφτεί ότι αν δεν διοριστεί μπορεί να το ρίξει στην σκηνοθεσίαεπηρεασμένη προφανώς από τις δημιουργίες του Μυλωνά. Έτσι φαίνεται ότι είχε τραβήξει σκηνές με τον γραμματέα που ούτε η ιταλίδα βουλευτής Τσιστιολίναδεν είχε στην φιλμογραφία της.
Και από εδώ ξεκινάει το δράμα που σας είναι πλέον γνωστό και δεν θα περιγράψω.
Σκεφτείτε λοιπόν θα είχαν γίνει όλα αυτά αν η Νατάσα δεν είχε βάλει σκοπό να γίνει διδάκτωρ, ο Ζαχόπουλος να της διορθώσει το κείμενο, να γίνει έτσικολλητός της με αποτέλεσμα να γίνει γραμματέας και να γνωρίσει τηνσυμβασιούχο 34χρονη;
Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά θα είχε μείνει στην Θεσσαλονίκη και θα ασχολιόταν απλά με την σύζυγο, με την ΔΑΚΕ και τα συνδικαλιστικά της ΕΛΜΕ.

Saturday, February 02, 2008

Η συνέντευξη του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου

στην εκπομπή της Άννας Παναγιωταρέα «Ουδείς Αναμάρτητος» που μεταδόθηκε από τη ΝΕΤ.

Για τον μακαριστό Χριστόδουλο
Ιγνάτιος: Νομίζω ότι ήταν η εποχή που ζητούσε έναν άνθρωπο χαρισματικό, όπως ήταν ο αείμνηστος Χριστόδουλος, με εκπληκτική σοφία, αλλά και τεράστια δυνατότητα να εμπνέει τον άλλο. Είχε ένα εκπληκτικό ταλέντο, όταν μιλούσε μαζί σου σε έπειθε απόλυτα ότι ασχολιόταν μόνο με σένα, ότι το πρόβλημα σου είναι και πρόβλημα του και αυτό το έζησαν όλοι όσοι τον προσέγγισαν. Κι εγώ που έχω την εμπειρία και τον απόηχο των 25 χρόνων που έζησε ως ποιμένας στο Βόλο και στη Δημητριάδα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σου πει, ήταν φίλος μου, ήξερε το μικρό μου όνομα.
Παναγιωταρέα: Αλήθεια πώς τα κατάφερνε και ήξερε όλους με το μικρό τους όνομα και τους θυμόταν; Θυμόταν την οικογένεια τους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Πώς το κατάφερνε;
Ιγνάτιος: Ήταν εκπληκτική η μνήμη του. Την είχε καλλιεργήσει πάρα πολύ και ήταν ένα φυσικό τάλαντο. Αλλά το έκανε και από αυθόρμητη αγάπη, από μεγάλη ανθρωπιά. Τον ενθυμούμαι πάντοτε με ένα χαρτάκι στο χέρι όταν κατέβαινε στην Αθήνα, όπου τηλεφωνούσε σε Υπουργεία, σε Τράπεζες, σε Υπηρεσίες και είχε μια σειρά υποθέσεις που ήταν όχι υποθέσεις της Μητροπόλεως, αυτό το κάνουμε όλοι, συγκεκριμένων ανθρώπων και συγκεκριμένα αιτήματα. Κι αυτό ήταν καθημερινή του εργασία. Νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτος. Αυτό που ζήσαμε αυτές τις ημέρες με αποκορύφωμα τη σημερινή είναι μια τεράστια προίκα για την εκκλησία.
Παναγιωταρέα: Σας άφησε μια βαριά, μια πολύ βαριά κληρονομιά.
Ιγνάτιος: Πολύ μεγάλη ευθύνη και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι θα τον αντικαταστήσει, για να’ ήμαστε απόλυτα ειλικρινείς.

Για τη διαδοχή
Παναγιωταρέα: Αν δε δούμε στην Ωραία Πύλη της Μητροπόλεως μας ένα πλατύ χαμόγελο και δεν ακούσουμε ένα λόγο παραμυθίας και παρηγορητικό θα λείψει πολύ ο Χριστόδουλος πρέπει να σας πω.
Ιγνάτιος: Αυτό είναι βέβαιο από τη μια, αλλά από την άλλη επιτρέψτε μου κι εγώ να σας πω από την εμπειρία των 10 χρόνων που έχω μέσα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι η εκκλησία μας έχει πρόσωπα. Έχει πρόσωπα που το καθένα έχει το δικό του τάλαντο, τη δική του χάρη και τα δικά του προσόντα. Και βέβαια πέρα από τα πρόσωπα έχει και αυτό που λέγεται Συνοδικό Σύστημα Διοικήσεως και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Εκεί εναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Εφόσον έχουμε αυτή την τεράστια κληρονομιά και τη μεγάλη ευθύνη είμαι βέβαιος ότι εάν λειτουργήσουμε «εν αγίω πνεύματι», όπως λέμε στην Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό. Δε σημαίνει μαγική ενέργεια. Σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αποδοχή του ενός από τον άλλο και ο καθένας να καταθέσει αυτό που έχει η καρδιά του, αυτό που είναι χάρισμα του. Τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι η παρακαταθήκη θα έχει συνέχεια.
Παναγιωταρέα: Σεβασμιότατε, όπως σας ακούω αντιλαμβάνομαι και ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα πούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είστε ένας άνθρωπος που θα ήθελε πολύ οι πατέρες να τον επιλέξουν για τη διαδοχή.
Ιγνάτιος: Ξέρετε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέτετε. Όχι, δε θέλω τίποτα. Ένα πράγμα θέλω. Να διακονήσουμε όλοι αυτό που είναι η εκκλησία μας. Ξέρετε τι είναι η Εκκλησία μας; Το σώμα του Χριστού. Είναι αυτή που συγκροτείται με το κλήρο και το λαό για να δώσει απάντηση στο ερώτημα του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι που επισκέφθηκαν και προσκύνησαν το σκήνωμα του αειμνήστου Χριστοδούλου δεν το έκαναν από προσωπολατρία, το έκαναν γιατί ένιωσαν ότι ένας πατέρας πέθανε. Κι ένιωσαν ότι η εκκλησία δίνει μια απάντηση με το κουράγιο που έδειξε στην ασθένεια του, από το πάθος που πάλεψε αλλά ταυτόχρονα έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, όλοι ένιωσαν ότι η εκκλησία μπορεί να πει τι είναι ο θάνατος, τι είναι η ζωή και νομίζω ότι αυτό είναι το έργο μας. Και εδώ καλούμεθα κι εμείς ναι θέλουμε να διακονήσουμε αυτή την Εκκλησία που θα λειτουργήσει για να απαντήσει στα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων.
Παναγιωταρέα: Να σας επαναλάβω το ερώτημα μου για να το ξεκαθαρίσουμε. Θα θέλατε να τεθείτε επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος;
Ιγνάτιος: Δεν αρκεί το θέλω. Όλοι μας θέλουμε να διακονήσουμε την εκκλησία μας κι έξάλλου σ’ αυτήν αφιερωθήκαμε. Ναι, θα ήθελα κάποτε και εφόσον αυτή η στιγμή μπορεί να είναι τώρα γιατί όχι να διακονήσει κανείς μια Εκκλησία, που είναι Εκκλησία του Χριστού, που είναι Εκκλησία σ΄ αυτόν τον ευλογημένο τόπο, με μεγάλη παράδοση, με ένα εκπληκτικό παρόν, όπως το παραδίδει ο αείμνηστος Χριστόδουλος, αλλά και με ένα μέλλον που επιφυλάσσει δυσκολίες, προκλήσεις, ένα μέλλον που πρέπει να σταθούμε ικανοί και άξιοι για να έχουμε μια μαρτυρία, μαρτυρία Ορθοδοξίας, μαρτυρία Χριστού σ’ ένα σύγχρονο κόσμο που αλλάζει μέρα με την ημέρα.
Παναγιωταρέα: Είναι, και το’ χω πει αυτές τις μέρες. Είναι τεράστιος ο χρόνος που αφήνει ο Χριστόδουλος και είναι και τεράστιο το βάρος που θέλετε να βάλετε πάνω στις πλάτες σας. Νιώθετε ότι μπορείτε;
Ιγνάτιος: Μόνο με τη χάρη και τη βοήθεια και του Θεού και βεβαίως διακονώντας, αυτό που σας είπα, μια Ιεραρχία που
Παναγιωταρέα: Τι είναι η συνοδικότητα για σας;
Ιγνάτιος: Η συνοδικότητα είναι η κατάκτηση του καθενός από εμάς από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο σε ηλικία και σε προσόντα, του χαρίσματος του. Αυτή τη στιγμή μπορώ να διακρίνω μέσα στην Ιεραρχία τον ιεράρχη που έχει εκκλησιολογική άποψη για τα πράγματα και είναι σοφός αυτόν που έχει θεολογική άποψη για τα πράγματα και συμβάλει να έχουμε πάντοτε τη θεολογική οπτική, αυτόν που είναι ποιμένας και ξέρει τι σημαίνει φιλανθρωπία, αυτόν που είναι επιστήμων και ξέρει πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα, αυτόν που ξέρει να πηγαίνει από χωρίο σε χωριό, αυτόν που ακόμα ξέρει να καλλιεργήσει και τη γη.
Παναγιωταρέα: Επομένως απευθύνεστε σε όλους.
Ιγνάτιος: Για μένα η συνοδικότητα είναι να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη. Όχι για να αναδείξουμε έναν προκαθήμενο, αυτό ήταν ο Χριστόδουλος. Για να έχουμε έναν πρόεδρο Συνόδου, που να μπορεί να ακούει, έχουμε μεγάλη ανάγκη…
Παναγιωταρέα: Έτσι βλέπετε τον εαυτό σας, ως πρόεδρο Συνόδου και όχι ως Προκαθήμενο;
Ιγνάτιος: Νομίζω ότι μπαίνετε στο μυαλό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο έτσι μπορούμε να βαδίσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος να αντικαταστήσει το Χριστόδουλο. Υπάρχει, όμως, η Σύνοδος που μπορεί ένας πρόεδρος να συνθέτει, να ακούει προπαντός και να λειτουργήσει όντως η Σύνοδος με τρόπο καταλυτικό, ώστε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτό το κενό. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί ακριβώς η Εκκλησία δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός, έχει μια αγιοπνευματική συγκρότηση και αυτό το βλέπουμε. Και όταν αναδεικνύει πρόσωπα σα τον Χριστόδουλο και όταν καλείται να λειτουργήσει με μια Σύνοδο που μπορεί πραγματικά να φέρει τα πράγματα εκεί όπου έχει ανάγκη σήμερα ο άνθρωπος αυτού του τόπου.

Για το νεαρό της ηλικίας του
Παναγιωταρέα: Προηγουμένως που μιλήσατε, στην προηγούμενη σας παράγραφο, κράτησα μια λέξη, ηλικία. Θα είστε από τους νεότερους.
Ιγνάτιος: Είναι αλήθεια ότι η υποψηφιότητα είναι η νεότερη που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, έχετε δίκιο.
Παναγιωταρέα: Έχετε τεράστια εμπειρία κι εγώ σας αφήνω να πείτε, να εκθέσετε τις απόψεις σας και δεν σας διακόπτω. Το κάνω εν γνώσει μου. Συνειδητά.
Ιγνάτιος: Σας ευχαριστώ κυρία Παναγιωταρέα και εν γνώση μου ήρθα στην εκπομπή σας. Ξέρετε τις προσκλήσεις που έχουμε αυτό τον καιρό όλοι μας, τις προκλήσεις για να εμφανιστούμε. Επέλεξα το Εθνικό κανάλι γιατί είναι ο χώρος στον οποίο κι εγώ εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια και προσφέρω τις υπηρεσίες μου ανιδιοτελώς και εσάς γιατί και εκπομπή σας έχει έναν τίτλο που μου ταιριάζει εκκλησιαστικά, αλλά και γιατί ξέρετε τα πράγματα.
Παναγιωταρέα: Είπατε λοιπόν τη λέξη ηλικία και δε νομίζω να έχει συμβεί στο παρελθόν. Από το 1836 είμαστε αυτοκέφαλοι; Ναι. Δεν νομίζω να έχει συμβεί στο παρελθόν να έχουμε άλλη φορά τέτοια υποψηφιότητα. Και βεβαίως η εποχή μας θέλει νέους ανθρώπους χωρίς καμία αμφιβολία.
Ιγνάτιος: Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. Όλοι είμαστε υποψήφιοι μέσα στην Ιεραρχία και τα ‘ χουμε εξηγήσει αυτά
Παναγιωταρέα: Το ξέρω, το ξέρω και Αρχιμανδρίτες και οι μοναχοί και άπαντες, το ξέρω πολύ καλά.
Ιγνάτιος: Από την πλευρά μας υπάρχει μια πρόταση, υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει η διάθεση, όπως είπατε, να σταυρωθούμε εν πλήρη γνώση του τι σημαίνει αυτό, γι΄ αυτό όμως αφιερωθήκαμε στην Εκκλησία
Παναγιωταρέα: Ο παπάς πατέρας σας, σας είπε που πάς παιδί μου; Δε θα ζήσεις.
Ιγνάτιος: Αν ζούσε η μητέρα μου είμαι σίγουρος ότι θα με εμπόδιζε πάρα πολύ. Εντούτοις ένιωσα την ανάγκη… Πρώτα, πρώτα πρέπει να σας πω ότι γίναμε 30 Μητροπολίτες επίσκοποι από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, είπαμε κι εμείς πρέπει να δώσουμε το παρόν. Εξάλλου εάν υπήρχε πρόβλημα ηλικίας θα το προέβλεπαν οι κανόνες ή θα το είχε προβλέψει και ο καταστατικός μας χάρτης και θα ξέραμε από ποιας ηλικίας και μετά μπορεί κανείς να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
Παναγιωταρέα:Μα βέβαια δεν υπάρχει.
Ιγνάτιος: Άρα δεν υπάρχει κανονικό ή νομικό πρόβλημα. Υπάρχει μόνο, αν θέλετε, η έλλειψη εμπειρίας ενός νέου ανθρώπου. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, όμως. Μην ξεχνάτε, επειδή όλοι λειτουργούμε στην έννοια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ξεχνάμε το Αθηνών.
Παναγιωταρέα: Έχετε δέκα χρόνια στον Επισκοπικό θρόνο ήδη;
Ιγνάτιος: Ναι. Αλλά η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη Μητρόπολη της Ελλάδας.
Παναγιωταρέα: Και έχει και καλό manager ξέρετε.
Ιγνάτιος: Δε μου αρέσει ο όρος.
Παναγιωταρέα: Το ξέρω, ούτε εμένα για την Εκκλησία.
Ιγνάτιος: Εγώ θέλω να είμαι ένας τσοπάνης, αλλά ένας τσοπάνης που έχει πάρα πολλά να κάνει και να προσφέρει και εκεί κι εμείς θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Από τη μια να λειτουργήσει η συνοδικότητα στην Εκκλησία μας, που μέσα από την εμπειρία και τα όργανα που διαθέτει έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίσει κάθε θέμα και κάθε πρόκληση. Κι από την άλλη πιστεύουμε ότι η ηλικία αντίθετα διευκολύνει. Ο τόπος αυτός που είναι η Αθήνα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή κανείς να καθίσει με πολύ υπομονή και επιμονή να συνεχίσει ένα έργο που ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το είχε οργανώσει, του’ χει δώσει δομές, του’ χει δώσει προϋποθέσεις γιατί είχε άξιους ανθρώπους. Θέλει όμως κι εκεί δουλειά, ιδιαίτερα στην εποχή μας που τώρα, επιτρέψτε μου και μ’ αυτό να ολοκληρώσω, μέσα σ’ αυτό το χώρο υπάρχουν και οι άλλοι, οι ξένοι, οι αλλοδαποί, αυτοί που δεν είναι παραδοσιακά όπως ήμασταν εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Κι εδώ για μένα είναι η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Η εκκλησία μας σήμερα καλείται να μιλήσει για την ετερότητα, για τον άλλον, για τον διαφορετικό, ο οποίος είναι πλέον στα πλαίσια της δικής μας πνευματικής ευθύνης, έστω κι αν δεν έχει ακόμα και τη δική μας πίστη. Να σας πω κάτι; Έχετε σκεφτεί τι θα έκανε ο Χριστός;
Παναγιωταρέα: Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο ξένος είναι ο Χριστός.

Για την εκκοσμίκευση της εκκλησίας
και τον ρόλο των ΜΜΕ

Ιγνάτιος: Ακριβώς. Μας το είπε μόνος του «εκεί θα με βρείτε». Και εμείς δεν είμαστε ούτε κοσμική εξουσία, ούτε κάτι άλλο παρά διάκονοι στη θέση του Χριστού. Και πολλές φορές λέω στους συνεργάτες μου τι θα έκανε ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση; Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
Παναγιωταρέα: Σεβασμιότατε Δε λένε ότι έχει κάνει μεγάλη εκκοσμίκευση η Εκκλησία μας τα τελευταία χρόνια; Θα πατήσετε στα ίδια βήματα, της εκκοσμίκευσης ή δε δέχεστε ότι είναι εκκοσμίκευση η Εκκλησία μας;
Ιγνάτιος: Καταρχήν αυτό, νομίζω ότι δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση από έναν Αρχιεπίσκοπο που ήταν τόσο πληθωρικός, τόσο ταλαντούχος και ο οποίος βεβαίως έδωσε αυτό το άνοιγμα της Εκκλησίας προς την κοινωνία αξιοποιώντας στο έπακρον τα Μέσα.
Παναγιωταρέα: Υπήρχε μεγαλύτερο δώρο από αυτό για την Εκκλησία;
Ιγνάτιος: όχι. Μας άφησε μεγάλο δώρο. Ένα σημείο θέλει πολύ προσοχή και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε.
Παναγιωταρέα: Τον κατήγγειλαν όμως για την εκκοσμίκευση, δε τον κατήγγειλαν;
Ιγνάτιος: Εγώ ένα πράγμα λέγω πρέπει τα μέσα να τα αξιοποιούμε, αλλά να μην τα αφήνουμε να μας χρησιμοποιούν.
Παναγιωταρέα: Εσείς τα ξέρετε καλά.
Ιγνάτιος: Σε κάποιες στιγμές τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τον χρησιμοποίησαν τα Μέσα...
Παναγιωταρέα: Όπως κι εκείνος τα χρησιμοποίησε.
Ιγνάτιος: Όπως και εκείνος τα αξιοποίησε στο έπακρον. Νομίζω ότι το να βρούμε το μέτρο δεν είναι τόσο δύσκολο και μάλιστα όταν κανείς έχει την εμπειρία της εικόνας και την ξέρετε πολύ καλά αυτή την εικόνα.
Παναγιωταρέα: Ακούω αρκετούς Μητροπολίτες και Ιεράρχες να λένε ότι ήρθαν να μας υποδείξουν τα Μέσα ποιος θα είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδας.
Ιγνάτιος: Έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως αν σήμερα μπορούμε να συζητούμε μπροστά στο λαό μας για το ποιο είναι το όραμα της Εκκλησία μας παρέχουν δυνατότητα τα Μέσα. Βλέπετε οι διαδικασίες δεν προβλέπουν έναν τέτοιο διάλογο και ο κάθε Επίσκοπος, πρέπει να σημειώσω και συμφωνώ απόλυτα με έναν αδερφό που μιλάει για τη Σύνοδο και μιλάει πάρα πολύ σωστά, εκπροσωπούμε τον κλήρο και το λαό μας. Όταν εγώ θα έρθω σε μια βδομάδα να πάρω την ευθύνη της εκλογής δεν έρχομαι ως άνθρωπος, ούτε ως Ιγνάτιος. Έρχομαι φέροντας μαζί μου την εμπειρία και βεβαίως αν θέλετε ακόμα και τη θέληση του κλήρου μου και το λαού μου, της Μητροπόλεως μου. Έτσι μετέχω κάθε φορά στη Σύνοδο, αυτή είναι η συνείδηση μας, αυτό είναι το Συνοδικό Σύστημα και εκεί θα ψηφίσουμε με βάση αυτό που ο κλήρος μας και ο λαός μας θέλει για την Εκκλησία του. Γιατί μαζί συγκροτούμε την εκκλησία και έχει μεν διασφαλίσει τον τρόπο της εκλογής ώστε να μην υπάρχουν εν πάση περιπτώσει καταστάσεις που μπορεί και να εκφυλίζουν τα πράγματα, αλλά κυρίως πρέπει να έρθουμε με αυτή τη συνείδηση. Νομίζω, λοιπόν, ότι σ’ αυτή την περίπτωση τα Μέσα που σεβάστηκαν τόσο εξαιρετικά όλη αυτή την περίοδο μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι θα τη σεβαστούν και τις επόμενες ημέρες μας δίνουν τη δυνατότητα το όραμα να γίνει κοινό όραμα, κλήρου και λαού αυτού του τόπου.
Παναγιωταρέα: Δε φαντάζομαι να πιστεύετε ότι θα ήταν εκφυλισμός αν ο λαός είχε λόγο, όπως έχει στην Κύπρο για παράδειγμα;
Ιγνάτιος: Αρκεί να είναι κατηχημένος λαός, να έχει προϋποθέσεις, να μπορεί να έχει πλήρη συνείδηση τι σημαίνει να συγκροτείς σε κάθε τελετουργία το σώμα του Χριστού.
Παναγιωταρέα: Κι εμείς είμαστε η Εκκλησία.
Ιγνάτιος: Είμαστε, βεβαίως, βεβαίως.
Παναγιωταρέα: Χωρίς εμάς δεν μπορείτε να κάνετε Εκκλησία.
Ιγνάτιος: Εμείς έχουμε σ΄ αυτό το θέμα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο αναδεικνύοντας τη θέση του λαϊκού στοιχείου μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα μιλώντας ακόμη και για τη θέση της γυναίκας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, να σας πω κάτι απλό, το είπε ένας μεγάλος Επίσκοπος Θεολόγος του καιρού μας δεν είναι δικό μου, αλλά έχει απόλυτο δίκιο, τον 19ο αιώνα η Εκκλησία μίλησε για το Χριστό, κατέθεσε τη Χριστολογίας της, τον 20ο αιώνα μίλησε για την Εκκλησία, κατέθεσε της Εκκλησιολογία της, στον 21ο αιώνα πρέπει να μιλήσουμε για τον άνθρωπο.
Παναγιωταρέα: Ήρθε η ώρα του.
Ιγνάτιος: Να θέσουμε την ανθρωπολογία. Σήμερα χάνει το πρόσωπο του ο άνθρωπος.
Παναγιωταρέα: Φαίνεται αυτό από τον κόσμο που πήγε και προσκύνησε και ήταν ο κόσμος της κηδείας σήμερα και δεν μπορούσαμε να περάσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι αυτοί που τον συνόδευαν.
Ιγνάτιος: Μα η εικόνα που δόθηκε παντού, σε όλο τον κόσμο είναι εκπληκτική και αποδεικνύει ότι η Εκκλησία
Παναγιωταρέα: Ελπίζω να μη μας κατηγορήσουν ότι είμαστε φονταμενταλιστές.
Ιγνάτιος: Και παρόλο που μερικές φορές μας πονάει το ενδιαφέρον για την Εκκλησία και μας πόνεσε πολλές στιγμές που δεχθήκαμε και την πολύ σκληρή κριτική, εγώ ξέρετε πότε θα ανησυχήσω; Εάν αδιαφορήσουν τα Μέσα για τα της Εκκλησίας.
Παναγιωταρέα: Δεν θα αδιαφορήσουν.
Ιγνάτιος: Όσο ενδιαφέρονται εκφράζουν πολύ καλά, ξέρετε εσείς, το σφυγμό ενός λαού που θέλει να ξέρει ποιος θα είναι ο ποιμένας του, που θέλει να μπορεί έστω και μ’ αυτόν τον τρόπο να έχει λόγο στην επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει αυτές τις ευθύνες.
Παναγιωταρέα: Εγώ ακούω στις παρυφές αυτών των ημερών, ακούω να λέγεται ότι πρέπει να μαζευτεί πάλι η Εκκλησία, να δώσουμε ένα άλλο σοβαρό πρόσωπο στην Εκκλησία, ότι χρειάζεται, μέχρι που άκουσα μήπως πρέπει να κάνουμε και μια κάθαρση στην Εκκλησία.
Ιγνάτιος: Ακούστε, υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν απόψεις. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ακόμη κι αυτά που λέγονται, λέγονται από καλή διάθεση, από πόνο και αγάπη στην Εκκλησία. Όμως υπάρχει και η άποψη που λέει θέλουμε να κρατήσουμε την Εκκλησία μας ανοικτή στο να μπορεί να υποδεχθεί τον άλλον. Θέλουμε την Εκκλησία μας εγγυητή και μάλιστα την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε διαλόγου, κάθε συνάντησης με τους άλλους. Ξέρετε έχουμε προνόμια στην Ελλάδα, έχουμε ακμάζουσα ακαδημαϊκή Θεολογία με τα προβλήματα της, αυτά είναι γενικά προβλήματα.
Παναγιωταρέα: Τα κάναμε λίγο πέρα την προηγούμενη περίοδο, λίγο.
Ιγνάτιος: Νομίζω ότι η γεφύρωση επείγει. Δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία που να μη θεολογεί και η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή και το ξέρουν όλοι αυτό, όλο το Χριστιανικό κόσμο την Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία είναι ακμάζουσα, έχει άποψη, την σέβονται όλοι. Μη ξεχνάτε δε ότι έχουμε το προνόμιο της γλώσσας της ελληνικής, όπου τα περισσότερα κείμενα τα πρωτότυπα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας. Έχουμε τεράστια ευθύνη αυτή τη γλώσσα να τη μάθουν κι άλλοι, εγώ λέγω πολλές φορές μάθετε την ελληνική γλώσσα σε όλους, όχι για να αποκτήσουμε φιλέλληνες, για να μπορούν οι ορθόδοξοι θεολόγοι απ’ όλα τα μέρη του κόσμου να προσεγγίζουν τις πηγές και τότε θα είναι αυτοί που θα δώσουν και πάλι πνοή στην ορθόδοξη πίστη και Θεολογία. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες.
Παναγιωταρέα: Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε και σε μένα, μιλάτε και στους ανθρώπους που θα σας κρίνουν, μιλάτε και στο λαό, μιλάτε σε όλους μας.
Ιγνάτιος: Να σας πω κάτι, μιλάω από την καρδιά μου.
Παναγιωταρέα: Δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό.
Ιγνάτιος: Και πιστέψτε με χωρίς σκοπιμότητα. Δεν προσβλέπω σε κάτι που το ξέρω ότι είναι δύσκολο, θέλω όμως να πω και μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα που για μας είναι ένα όραμα.
Παναγιωταρέα: Πώς το τολμάτε μπορείτε να μου πείτε; Πώς το τολμάτε αυτό που είναι ένα δύσκολο εγχείρημα;
Ιγνάτιος: Δεν θα ήμουν νέος αν δεν τολμούσα. Επειδή είμαι νέος και επειδή πιστεύω, πιστεύω ότι πρέπει κάποια πράγματα να λεχθούν και τότε να έχουν την ευθύνη όλοι εμείς που θα εκλέξουμε, αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη.
Παναγιωταρέα: Σεβασμιότατε γιατί βάζετε τον εαυτό σας σ’ αυτή τη δοκιμασία; Αφού ξέρετε ότι, ξέρετε, νιώθετε, μαθαίνετε, ακούτε, όπως κι εμείς και οι υπόλοιποι ότι, ακούω κάπου και λένε ότι ο τάδε Μητροπολίτης έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες. Εσείς γιατί βάζετε τον εαυτό σας σ’ αυτή τη δοκιμασία; Ενώ θα μπορούσατε να είστε εκ του ασφαλούς, να περιμένετε.
Ιγνάτιος: Θα σας το πω με απλότητα και με απόλυτη ειλικρίνεια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι στήριζαν μια ευθύνη, αν θέλετε και μια ελπίδα στο πρόσωπο μας. Εγώ είπα χάριν αυτών των ανθρώπων εγώ θα εκτεθώ, έχοντας απόλυτη γνώση και ξέροντας ότι θα είναι το πλέον απίθανο να συμβεί. Όμως θα έχω κάνει το καθήκον μου. Δε μ’ αρέσει να κρύβομαι στη ζωή μου. Δεν θέλω να φυλάγομαι για κάποια άλλη περίπτωση ή για το μέλλον. Εγώ θα πω και σε σας και σ΄ όσους ανθρώπους μου είπανε θέλουμε να διατηρήσουμε την ελπίδα, θέλουμε να κρατήσουμε τη φλόγα, ότι εγώ προσφέρθηκα. Η ευθύνη και θα τη σεβαστώ απόλυτα όποια κι αν είναι η απόφαση ανήκει στο εκλεκτορικό σώμα. Φοβούμαι ότι θα αναγκαζόμουν να απολογηθώ σε πολλούς που θα μου έλεγαν γιατί την κρίσιμη στιγμή κρύφτηκες, φοβήθηκες μη χάσεις; Να σας πω κάτι; Δε φοβάμαι να χάσω. Για μας η ταπείνωση είναι εμπειρία ζωής. Θα ταπεινωθώ, ναι, αλλά είναι για μένα μεγάλη χάρη. Και πιστέψτε με θα τη ζήσω, όπως θα τη ζούσα και αν ερχόταν κι αν έρθει η ευθύνη, με τα ίδια αισθήματα. Θα συνεχίσω να είμαι στην Εκκλησία, σε έναν τόπο που αγαπώ, έτσι κι αλλιώς και πιστέψτε με για μένα είναι σήμερα παράδεισος ο τόπος που διακονώ.
Παναγιωταρέα: Σας πιστεύω.
Ιγνάτιος: Ξέρω που θα έρθω, αν έρθω, αλλά θα συνεχίσω να προσφέρω στην Εκκλησία μου ότι μου επιτρέπει το καλύτερο και βεβαίως όποιος κι αν έχει την ευθύνη, εδώ θα είμαστε, μαζί. Όλοι μαζί. Να είστε σίγουρη γι’ αυτό. Θα είναι και πατέρας και αδελφός και θα είμαστε μαζί, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου.

Για τους συνυποψηφίους του
Ιγνάτιος: Όλα αυτά που ακούγονται και οι υποψηφιότητες αν θέλετε, παρόλο που δεν είναι επίσημες, όμως είναι αυτές που προτείνονται. Η καθεμιά έχει το χάρισμα της και την αρετή της, δηλαδή εάν χαίρομαι για κάτι τούτο τον καιρό είναι ότι η Εκκλησία μας έχει σημαντικότατες προτάσεις σε πρόσωπα για να έχουμε ένα νέο Αρχιεπίσκοπο. Σας το λέω με όλη μου την καρδιά , δεν το κρύβω, δεν το κάνω υποκριτικά, χαίρομαι γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλες οι τάσεις, υπάρχουν απόψεις και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι θα είναι αποτέλεσμα χάρης.

Για τον κοσμικό ρόλο της εκκλησίας
Παναγιωταρέα: Δεν θέλω ο κόσμος και οι πιστοί να σκανδαλιστούν και να πουν αυτοί εδώ θα κάνουν προεκλογικό αγώνα ή αυτοί την επόμενη μέρα της Πέμπτης το βράδυ, θα είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Αυτό πως θα το εξασφαλίσετε;
Ιγνάτιος: Ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε παγιδευτεί. Πολλές φορές μιλάμε ή ποδοσφαιρικά ή κομματικά πολιτικά και τα προσαρμόζουμε όλα σε αυτό.
Παναγιωταρέα: Αυτό είναι το μοντέλο μας. Υπέρ ή κατά.
Ιγνάτιος: Δεν είναι έτσι όμως η Εκκλησία. Στην Εκκλησία πρέπει να κάνουμε φανερό και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να πειστούν γι’ αυτό, ότι δε θέλουμε κανένα κομμάτι κοσμικής εξουσίας. Επείγει να γίνει αυτό. Διότι όντως μερικές φορές φοβίσαμε. Πρέπει να σας πω ότι θα λειτουργήσουμε ως ένα σώμα που ξέρουμε πια είναι η αποστολή μας γνωρίζουμε τους διακριτούς ρόλους που έχουμε και να διαδραματίσουμε ο καθένας στην επαρχία του και ως Εκκλησία στο σύνολο μας. Να είστε βέβαιη, ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Βεβαίως εξαρτάται και από εμάς. Όντως η επιλογή παίζει ένα ρόλο. Εμείς οι νεότεροι τουλάχιστον έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτό δεν είχαμε και δεν έχουμε προϋποθέσεις διχασμού. Καταθέτουμε μια άποψη που πιστεύουμε απόλυτα. Είναι άποψη ενότητας. Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε απόλυτα τους μεγαλύτερους με την εμπειρία τους και με την τεράστια σοφία τους. Θέλουμε να τους πούμε ότι τους σεβόμαστε, τους ακούμε, τους πιστεύουμε, αλλά πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα και σε νέους ανθρώπους να εργαστούν και να αναλάβουν ευθύνες.
Μη ξεχνάτε, πρέπει να το πω για να λέμε αλήθειες, αφού κάνατε τον παραλληλισμό, στην Ελλάδα, έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που κατά σύμπτωση είμαστε συνομήλικοι. Δεν είναι κακό, τώρα μάλιστα, προτείνονται να αναλάβουν ευθύνες και κομμάτων, ακόμα νεότεροι.
Παναγιωταρέα: Με τη διαφορά, ότι τον Πρωθυπουργό κάθε τέσσερα χρόνια των αλλάζουμε αν θέλουμε. Ενώ εσάς;
Ιγνάτιος: Ευτυχώς, στην Εκκλησία δεν συμβαίνει αυτό.
Παναγιωταρέα: Θυμάμαι όταν είχε εκλεγεί ο Μακαριστός, είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα περί αποκλεισμών, που δεν τα πιστεύω, αλλά θέλω να ρωτήσω. Νομίζετε ότι μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, είτε είστε εσείς, είτε για κάποιους ανθρώπους που ακούω, τους οποίους αγαπάω πραγματικά και τους σέβομαι και τους εκτιμώ επίσης. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει κάποιος από εσάς με αποκλεισμούς.
Ιγνάτιος: Εγώ πιστεύω απόλυτα όχι. Εξ άλλου θα είμαστε στην Ιεραρχία και εμείς, θα είμαστε αυτοί οι οποίοι το όραμα θα το διακονήσουμε από οποιαδήποτε θέση όπως το κάναμε και μέχρι τώρα. Τώρα ακόμα πιο καλά, γιατί είχαμε και έναν έμφυτο σεβασμό σε ένα άνθρωπο ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το μέγιστο των διακονημάτων μέσα στην Εκκλησία. Ότι πιο σπουδαίο υπάρχει. Μας έδωσε στα χέρια μας να έχουμε την ευθύνη μιας τοπικής εκκλησίας.
Παναγιωταρέα: Ειδικά εσάς, που σας έδωσε και τη δική του Μητρόπολη.
Ιγνάτιος: Η ευθύνη υπήρξε τεράστια και στους ώμους μου και στη ψυχή μου. Είμαι ευγνώμον γιατί μου παρέδωσε παρακαταθήκη μεγάλη. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η ενότης είναι δεδομένη. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε «Ουδείς Αναμάρτητος», αλλά όμως σας είπα και πάλι οι Ιεράρχες όλοι, αγαπούμε την Εκκλησία και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε ένα ζωντανό σώμα. Η αντιπαράθεση, η άλλη άποψη, έτσι λειτουργεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν λειτουργεί μαγικά. Πολλά λέχθηκαν αυτές τις μέρες, ότι θα συζητήσουμε, θα συσκεφθούμε, θα συναντηθούμε. Μα αλίμονο, το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει μάγια. Οι Απόστολοι διαλέχτηκαν, συγκρούστηκαν, επιτρέψτε μου τη φράση, τσακώθηκαν, γιατί αγάπησαν τον Χριστό και την Εκκλησία και έπρεπε μέσα από έντονο διάλογο να βγει η αλήθεια. Αυτό είναι η Σύνοδος. Δεν είμαστε ούτε όμηροι, ούτε στρατιωτάκια. Είμαστε άνθρωποι με προσωπικότητα, με ήθος και βεβαίως με άποψη. Αρκεί αυτό να το καταθέσουμε σωστά και να αντέξουμε και τον άλλο. Τότε η πλειοψηφία αποφασίζει και αυτό ισχύει. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία.

Για τη Χρυσοπηγή
Παναγιωταρέα: Ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε, ότι υπάρχουν διάφορες ενώσεις – οργανισμοί, οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους την Εκκλησία. Εσείς είσαστε στη «Χρυσοπηγή» για παράδειγμα.
Ιγνάτιος: Αυτός για εμένα είναι ένας τίτλος τιμής. Προέρχομαι από ένα μοναστήρι που έχει το όνομα «Ιερά Μονή Παναγίας η Χρυσοπηγή» την ίδρυση της την οποία οφείλει στον Γέροντα Πρώην Πειραιώς Καλλίνικο, στον τότε Ιερομόναχο και μετέπειτα Μητροπολίτη Χριστόδουλο και στον νυν Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο. Πήγα 18 ετών στα χέρια τους, ωφελήθηκα τα μέγιστα. Επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι, για να το καταλάβετε. Εάν κάποιος επιλέγει τη σαρκική του οικογένεια, στα 18 του επιλέγει την πνευματική του οικογένεια. Για εμένα είναι η εμπειρία της ζωής μου. Πολύ μου φορτώνουν αυτό το βάρος. Εγώ απλά ένα πράγμα λέω « Δεν θέλω να γίνω τίποτα, δεν θα προδώσω αυτή την καταγωγή μου». Όμως ο Γέροντας Καλλίνικος, 84 ετών τώρα, έχει μέσα του μια τεράστια παρακαταθήκη για την Εκκλησία. Έδωσε πέντε Μητροπολίτες, πέντε Αγιορείτες αδελφούς, οι οποίοι αυτοί την στιγμή ασκητεύουν και διαπρέπουν στο Άγιο Όρος και πέντε Ιεραπόστολους κληρικούς, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο μας στο Μοναστήρι. Η «Χρυσοπηγή» ως οτιδήποτε άλλο είναι μύθος. Είναι μύθος, ο οποίος έχει καταρρεύσει ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες και χαίρομαι γι’ αυτό. Δυστυχώς όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στον τόπο μας ζούμε με αυτούς τους μύθους. Έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνει με αυτό.
Παναγιωταρέα: Αυτό που λένε για παραεκκλησιαστικές οργανώσεις;
Ιγνάτιος: Για εμένα δεν υπάρχουν αυτά. Για εμένα υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι μερικές φορές εκφράζονται με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην Εκκλησία και θέλω να είμαι τίμιος. Μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Υπήρξαν και παρεκτροπές, Υπήρξαν και άστοχες τάσεις. Εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε όλα. Θεολογούμε, μπορούμε να βλέπουμε που οδηγούν τα πράγματα να παίρνουμε αποφάσεις. Σέβομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και όταν γίνονται υπερβολικά συντηρητικοί, το κάνουν από αγάπη.
Παναγιωταρέα: Μετά τον Χριστόδουλο, αντέχει να είναι συντηρητική η Εκκλησία;
Ιγνάτιος: Δεν θα έπρεπε. Όχι με την έννοια τη σωστή. Ότι θα πρέπει να είμαστε μια Εκκλησία με εντιμότητα και ήθος. Αυτό είμαστε έτσι και αλλιώς. Ένα φοβάμαι εγώ και δεν θα ήθελα να το δω. Μια κλειστοφοβική Εκκλησία. Δεν πρέπει να φοβηθούμε τον άλλο. Το άνοιγμα που έκανε ο Χριστόδουλος, είναι ένα άνοιγμα μαρτυρίας. Είναι μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει να σέβονται την Εκκλησία μας σε όλο τον κόσμο. Είδατε τι έγινε με συλλυπητήρια τηλεγραφήματα. Τα είχε ποτέ ξαναζήσει η Ελλαδική Εκκλησία αυτά τα γεγονότα, της αξίας που αποκτάς σε όλο τον Κόσμο; Αυτό σε τίποτα δεν έβλαψε και δεν θα βλάψει την Ελληνική Εκκλησία. Ίσα ίσα, μας κάνει να αναγνωρίζουμε περισσότερο το θησαυρό της Ορθοδοξίας .