Saturday, June 16, 2007

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΣΤΟ ΣΤΑΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αναστέλλεται η λειτουργία του Χυτηρίου Ανάκτησης Μολύβδου της εταιρίας Αφοι Βαφειάδη και ΣΙΑ Ο.Ε που βρίσκεται στο Στανό Χαλκιδικής ύστερα από προσφυγή των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το εργοστάσιο που λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Στανό, είχε προκαλέσει από την αρχή την ανησυχία των κατοίκων. Οι ανησυχίες εστιάζονται στην υποβάθμιση της μέχρι τώρα αμόλυντης αυτής περιοχής και στους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων από τα άκρως επικίνδυνα απόβλητα της χύτευσης του μολύβδου. Ο τοξικότατος μόλυβδος είναι γνωστό ότι έχει ολέθριες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, ειδικά για τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Και ο Στανός είναι το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών και τις περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες της χώρας.

Επιπλέον η δραστηριότητα χωροθετείται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, αφού πολύ κοντά υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, βιολογικές καλλιέργειες σιτηρών και καταφύγια θηραμάτων. Μάλιστα η περιοχή είναι σε καθεστώς προστασίας, αφού βρίσκεται στην Γ΄ ζώνη της συνθήκης Ramsar που αφορά τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.

Πριν από λίγους μήνες, η εν λόγω επιχείρηση είχε υποβάλει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για να κάνει μηχανολογική και κτιριακή επέκταση , ώστε να αυξήσει την παραγωγή από 2 τόνους μολύβδου την εβδομάδα σε 10 τόνους την ημέρα!!!

Η κινητοποίηση των κατοίκων ήταν άμεση και δυναμική με αποτέλεσμα το Νομαρχιακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει αρνητικά στην Περιφέρεια και η Περιφέρεια με τη σειρά της να μην εγκρίνει την επέκταση. Ταυτόχρονα γίνεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αναστολή της άδειας λειτουργίας του χυτηρίου που δόθηκε από τη Νομαρχία.
Στις 6/6/2007, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας διέταξε προσωρινά

«την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής».

Η απόφαση αυτή δικαιώνει τους αγώνες των κατοίκων , ωστόσο όμως δεν επαναπαύονται μέχρι να ακυρωθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας.


Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ.) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι παρακάτω Σύλλογοι και Φορείς που εδρεύουμε ή δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή του Διδυμοτείχου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 13/6/2007 στο Διδυμότειχο και μετά από διεξοδική ανοιχτή συζήτηση συναποφασίσαμε τα παρακάτω, τα οποία αποτελούν μία ιδρυτική διακήρυξη και πυξίδα της δράσης του νεοδημιουργούμενου οργάνου.
Ιδρύεται ένα Συντονιστικό Συμβούλιο των Φορέων της περιοχής Διδυμοτείχου (ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου). Ο σκοπός της ύπαρξης ενός τέτοιου άτυπου καταρχήν οργάνου, είναι ο συντονισμός της δράσης των υπαρχόντων φορέων στη βάση της ύπαρξης κοινών θέσεων, απόψεων και προτάσεων για την πολύπλευρη ανάπτυξη της περιοχής Διδυμοτείχου.
Όλοι οι υπάρχοντες Σύλλογοι, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν εκφράσει κατά καιρούς την αγωνία τους για την υπάρχουσα κατάσταση της υποβαθμισμένης περιοχής μας και αρκετοί έχουν καταθέσει προτάσεις πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα. Επίσης έχουν υπάρξει δράσεις για την προώθηση αυτών των προτάσεων. Συχνά για το ίδιο πρόβλημα, σε διαφορετικό χρόνο προβάλλεται το ίδιο αίτημα από διαφορετικό Σύλλογο ή Φορέα. Πιστεύουμε ότι αν ενώσουμε τη φωνή μας, καταθέτοντας σε κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα προτάσεις οι οποίες να συνυπογράφονται ταυτόχρονα από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, η φωνή μας μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη.
Η ύπαρξη του ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση την αυτονομία δράσης των συμμετεχόντων φορέων και συλλόγων, όπως αυτή υπήρχε μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα υπάρχοντα καταστατικά. Επίσης σε ορισμένα θέματα ενδέχεται να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων για διαφόρους λόγους απόλυτα λογικούς και κατανοητούς. Ο σκοπός όμως, όλων όσων συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα και συνυπογράφουμε την διακήρυξη αυτή, είναι να αφήσουμε στην άκρη διαφωνίες και θέματα στα οποία υπάρχουν ίσως διαφορετικές απόψεις και να προωθήσουμε αυτά στα οποία συμφωνούμε και σίγουρα είναι πολύ περισσότερα.
Ο ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. είναι ένα άτυπο όργανο. Είναι μία θεσμοθετημένη τακτική συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων της περιοχής Διδυμοτείχου. Συμμετέχουν καταρχήν όσοι αποδέχθηκαν την συγκεκριμένη πρόταση από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας. Σύλλογοι ή Φορείς που δεν θέλησαν για τον οποιοδήποτε λόγο να συμμετέχουν από την αρχή, μπορούν να συμμετέχουν οποτεδήποτε θελήσουν. Η πόρτα του ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. είναι ανοιχτή. Επίσης αν ένας συμμετέχων Σύλλογος ή Φορέας (μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου) αποφασίσει στην πορεία του χρόνου, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παραμονή του στο Συμβούλιο για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αποχωρήσει. Πιστεύουμε όμως ότι όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα και καλύτερα.
Τι δεν είμαστε:
Δεν είμαστε ούτε επιθυμούμε να υποκαταστήσουμε στο έργο που τους έχει ανατεθεί από τους πολίτες, την πλειοψηφούσα Αρχή αλλά και την Αντιπολίτευση τόσο στην Τοπική όσο και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όλους όσους επιθυμούν έμπρακτα την πρόοδο της περιοχής μας.
Επίσης δηλώνουμε έτοιμοι να συγκρουστούμε με πρόσωπα ή Αρχές τα οποία με συγκεκριμένη στάση ή ενέργειες οδηγούν στην στασιμότητα ή στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας.
Το όργανο που αποφασίζουμε, είναι άτυπο, δεν υπάρχει μόνιμο Προεδρείο και δεν έχει άλλους στόχους εκτός από την ανάπτυξη της περιοχής μας. Συγκαλείται τακτικά αλλά και έκτακτα όποτε ζητηθεί από τους συμμετέχοντες φορείς ή προκύψει κάποιο έκτακτο ζήτημα. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καλόπιστη κριτική πάνω στην δράση και στις συγκεκριμένες προτάσεις μας. Όποιος όμως επιθυμεί το καλύτερο τον καλούμε να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας.
Ποτέ να μην ξεχνούμε το εξής: Εν τη ενώσει η ισχύς , αλλά και το αντίθετο διαίρει και βασίλευε, που είναι συνήθως η πρακτική όσων θέλουν να μας διατηρήσουν στην σημερινή κατάσταση. Εμείς αγωνιζόμαστε για το πρώτο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Οι Σύλλογοι και Φορείς που συμμετέχουν από την αρχή στο ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου δια του Προέδρου ή του νόμιμου Εκπροσώπου τους, υπογράφουν την παραπάνω διακήρυξη.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1)Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας Παπανδρούδης Ανδρέας
2)Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας Μπεμπελή Αλεξία
3)Σύλλογος Αλληλεγγύης Πολιτών Β. Έβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ» Σιναπίδης Στέφανος
4)Οικολογική Εταιρεία Έβρου Παράρτημα Διδυμοτείχου Σιναπίδης Στέφανος
5)Σύλλογος Εμπόρων και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας Γκολέμης Ευάγγελος
6)Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Διδυμοτείχου Πατσίδης Δημήτριος
7)Λέσχη Μοτοσικλετιστών Διδυμοτείχου Φραγκάκης Στέφανος
8)Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Η Πλωτινούπολη» Κελεσίδης Γεώργιος
9)Εκπολιτιστικός Σύλλογος Διδ/χου «Καλιόπορτες»Καραντουμάνη Ελένη

Το νέο νομοσχέδιο για τους καταναλωτές

Οι Ενώσεις Καταναλωτών ανήκουν στους Καταναλωτές και όχι στις πολυεθνικές

Κατάργηση της Ανεξαρτησίας - Αυτονομίας των Ενώσεων Καταναλωτών και ποδηγέτησή τους από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, τους εμπόρους και τους βιομηχάνους, προβλέπει το νέο προσχέδιο
νόμου για τους καταναλωτές, που κατέθεσε στην Βουλή το ΥΠΑΝ

Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια, την βουλιμική κερδοσκοπία και την καθημερινή ακρίβεια της αγοράς.
Επίσης δεν προβλέπει δυνατότητα θεσμικού ελέγχου προϊόντων και τροφίμων από τις οργανώσεις των Καταναλωτών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει:

ü Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών σε εθνικά και διεθνή όργανα θα διορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) !
ü Οι πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να δημιουργούν, χρηματοδοτούν και ελέγχουν, μέσω δωρεών και εισφορών Ενώσεις Καταναλωτών «μαϊμού»(1) !
ü Την πιστοποίηση και έλεγχο των Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΚ) θα τον κάνουν και εκπρόσωποι των πολυεθνικών εταιρειών !
ü Αναγορεύει τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια σε Ενώσεις Καταναλωτών!

ü Καταργεί το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών (ΕΣΚ) και κάθε επί της ουσίας διαβούλευση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των καταναλωτών. Διαχέοντάς τους σαν «γλάστρες» επικοινωνίας σε μία βιτρίνα, το συμβούλιο αγοράς και καταναλωτών.
ü Θα φακελώνονται πλήρως τα μέλη των Ενώσεων Καταναλωτών !
ü Επιβάλει την νομενκλατούρα και τον «επαγγελματισμό», αποκλείοντας τους «ερασιτέχνες» εθελοντές και την προσωπική εθελοντική συμμετοχή !
ü Το πνεύμα του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των σωματειακών ελεύθερων μορφών και η μετατροπή των Ενώσεων Καταναλωτών σε αυστηρές «επαγγελματικές» μορφές που συνάδουν με τις εταιρείες, με επίφαση τον «μη κερδοσκοπικό» χαρακτήρα !

ü Ρίχνει τουφεκιά στον αέρα με την δήθεν απαγόρευση της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας !
ü Η πλειοψηφία των δήθεν προστατευτικών μέτρων, που προτείνονται, είναι πολύ γενικού χαρακτήρα με μεγάλα παράθυρα, για δικηγορική και δικαστηριακή χρήση !

Πιο συγκεκριμένα:
· Στο άρθρο 16 αναφέρεται ότι η εκπροσώπηση των καταναλωτικών οργανώσεων σε εθνικά και διεθνή όργανα δεν θα γίνεται από εκλεγμένους αλλά από τους διορισμένους αντιπροσώπους των καταναλωτών, από τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς και Καταναλωτή (ΕΣΑΚ) !!! Όλο το άρθρο 16 είναι απαράδεκτο, αντισυνταγματικό, πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό και πρέπει να απαλειφθεί.
Η εκπροσώπηση των Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΚ) πρέπει να γίνεται αναλογικά, μέσα από τις ίδιες τις οργανώσεις και το καταναλωτικό κίνημα και όχι από το ΕΣΑΚ ή το ΕΣΚ
· Η επίσημη με την βούλα κατάλυση της ανεξαρτησίας των Ενώσεων Καταναλωτών από τα τραστ, τις πολυεθνικές, τις αλυσίδες και τα μεγάλα συμφέροντα εισάγεται στο άρθρο 13, όπου κατοχυρώνεται η εξαγορά ή η δημιουργία ενώσεων καταναλωτών από κερδοσκοπικά συμφέροντα. Εισάγονται για πρώτη φορά στην §6 στους πόρους των Ενώσεων οι «δωρεές»! Και οι «εθελοντικές εισφορές»! Διαγράφηκε ακόμη και το κατώτατο όριο των «εθελοντικών εισφορών» των 1.000 ευρώ ανά έτος, που είχε μπεί στο προηγούμενο σχέδιο του νόμου, γιατί αποκάλυπτε τις προθέσεις του νομοθέτη πιο καθαρά. Δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία κάνει την δική της μαϊμού(1) καταναλωτική οργάνωση και της δίνεται από την «κόρη την σοσιαλίστρια», μια γερή «δωρεά» και ο κάθε υπάλληλός της ίδιας εταιρείας της δίνει μια φορά τον χρόνο «εθελοντική εισφορά» των 1000 ευρώ! Και το μεγάλο φαγοπότι από τους δήθεν «εκπροσώπους των καταναλωτών» έχει αρχίσει! Οι Ενώσεις Καταναλωτών «μαϊμού»([1]) θα πληθύνουν σαν τα μανιτάρια.
Οι πόροι των ΕΚ πρέπει αυστηρά να περιοριστούν και να παραμείνουν όπως ισχύουν σήμερα. Η πολιτεία οφείλει με διαφανή και συγκεκριμένα κριτήρια να χρηματοδοτεί τις Ενώσεις, με βάση τα μέλη τους, την συμμετοχή τους και την δράση τους.

· Η «δαμόκλειος σπάθη» των πολυεθνικών και του κράτους, που θα κρέμεται πάνω στις μη ελεγχόμενες Ενώσεις Καταναλωτών ορίζεται από τις §7 & 12 επίσης του άρθρου 13, όπου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συστήνεται πενταμελής επιτροπή πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, με συμμετοχή των εκπροσώπων πολυεθνικών εταιρειών! Στόχος η πλήρης κατάργηση της Ανεξαρτησίας - Αυτονομίας των Ενώσεων Καταναλωτών και ποδηγέτησή τους από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα και τις πολυεθνικές. Έτσι ενώ στην §8 του ίδιου άρθρου ως Πόντιος Πιλάτος διαμηνύει ότι «Απαγορεύεται να δέχονται οι ενώσεις καταναλωτών δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους, από προμηθευτές ή οργανώσεις τους, καθώς και από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις», από την άλλη κατοχυρώνει στην §7 όλες τις επιχορηγήσεις, με ποινή αποκλεισμού, να τις ελέγχει το ΥΠΑΝ, δηλαδή το κυβερνών κόμμα!

Σε αυτό το άρθρο εισάγεται η έννοια «ενεργό μέλος», χωρίς να ορίζεται με σαφήνεια τι σημαίνει. Αυτό δίνει δικαιώματα στην «δαμόκλειο σπάθη» να ενεργήσει κατά το δοκούν. Δηλαδή αν η ΒΙΟΖΩ, που έχει 2500 μέλη στην αρχή του έτους δεν πάρει τις συνδρομές από 500 τουλάχιστον μέλη, μπορεί να θεωρηθεί οργάνωση χωρίς «ενεργά μέλη» και δυνατότητες και να αποκλειστεί από τις συλλογικές αγωγές και τις χρηματοδοτήσεις! Στην ουσία να την πετάξουν έξω από το σύστημα.

Οι πιστοποιήσεις των οργανώσεων είναι απαράδεκτες και για τους λόγους:

 • Στην ουσία βγαίνουν από το σύστημα οι εθελοντές και μένουν οι «επαγγελματίες», που συμμορφώνονται «με τας υποδείξεις». Πως θα ξεκινήσει μια ΕΚ εθελοντών, αφού θα απαγορευτεί να χρησιμοποιούν για τις δουλειές τους τα σπίτια και τα γραφεία τους!
 • Όλος ο θόρυβος είναι για τον παχτωλό των χρημάτων θέλουν να πάρουν για την χρηματοδότηση των κρατικών οργανώσεων καταναλωτών. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή «κατάσχεσε-κρατικοποίησε» τον αριθμό 1520, που ανήκε στο ΙΝΚΑ και το αφαίρεσε από το καταναλωτικό κίνημα. Ο αριθμός 1520, που είναι η καταγραφή των παραπόνων και των καημών των καταναλωτών, είναι από μόνος του μία καταναλωτική οργάνωση με κρατικό μανδύα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αποκρατικοποίηση των κοινωφελών φορέων ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ. Όποτε τους συμφέρει το κράτος πετυχαίνει και οι ιδιώτες είναι οι κακοί.

Γι αυτό τα χρήματα που θα διατεθούν για τις ΕΚ είναι λίγα και δεν φτάνουν για πολλές… ας φύγουν λοιπόν οι περισσότερες εκτός συστήματος. Εδώ συμφωνεί και η νομενκλατούρα των καταναλωτών.

 • Προωθείται η επιβολή του φακελώματος μελών και οργανώσεων με υποχρωτικό μητρώο
 • Η πιστοποίηση των οργανώσεων γίνεται από τα μέλη τους. Αν δεν γίνουν εκλογές τότε η οργάνωση είναι αδρανής. Αν δεν κάνει δράσεις τότε η οργάνωση είναι αδρανής. Δεν χρειαζόμαστε καμιά επιτροπή και κανέναν δερβέν-αγά να μας ευλογήσει για ν’ αγιάσουμε!

· Στο άρθρο 15 συστήνεται μία βιτρίνα υποτιθέμενης διαβούλευσης, το Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς και Καταναλωτή (ΕΣΑΚ) με πάνω από 48 διορισμένα από τον υπουργό μέλη, που θα συνεδριάζει δυό φορές το χρόνο και κανείς δεν θα προλαβαίνει να πεί κάτι. Σε αυτό θα διορίζονται 12 καταναλωτές και παράλληλα θα καταργηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών (ΕΣΚ). Αυτό σημαίνει πλήρη υποβάθμιση των καταναλωτών, που θα αποτελούν την γλάστρα της βιτρίνας των δήθεν διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.
Να μην καταργηθεί το ΕΣΚ αλλά να αναβαθμιστεί. Προτείνουμε το 50% των μελών του να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των καταναλωτών από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις τους, που θα υποχρεώνεται ο Υπουργός να δεχτεί για συζήτηση και διαβούλευση. Επίσης προτείνουμε η ΓΓΚ να χρηματοδοτεί έρευνες από τις ΕΚ σε κοινές επιτροπές, για την τεκμηρίωση των ζητημάτων.

· «Επαγγελματίες» με κρυφή χρηματοδότηση από την κερδοσκοπία, προωθείται συγκαλυμμένα. Οι «ερασιτέχνες» εθελοντές αποκλείονται από το σύστημα, μέχρι να συμμορφωθούν «προς τας υποδείξεις». Στην §9 του άρθρου 13, όποιος δεν έχει χρήματα και εργάζεται για το κίνημα από το σπίτι του με ίδια μέσα, αποκλείεται. Γίνεσαι νομενκλατούρα ή δεν γίνεσαι; Ε, ΟΧΙ κύριε, ΔΕΝ γινόμαστε.
· Τουφεκιά στον αέρα είναι η §11 του άρθρου 18 με την δήθεν απαγόρευση της κατάσχεσης της μοναδικής κατοικίας... Στο σημείο γ) αναφαίρετε ότι για να ισχύσει η απαγόρευση «ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση». Αν ο οφειλέτης έχει μισθό 900 ευρώ και δύο παιδιά να ζήσει, πως θα αποδειχτεί ότι βρίσκεται σε αδυναμία; Αν πληρώσει ο οφειλέτης έναν δικηγόρο για να του κάνει ανακοπή, τότε πως θα αποδειχτεί ότι βρίσκεται σε αδυναμία; Και είναι λογικό αυτό γιατί αντί να πληρώσεις τον δικηγόρο, πήγαινε με αυτά τα χρήματα και διακανόνισε την οφειλή σου με την τράπεζα. Με λίγα λόγια η φαινομενική «απαγόρευση» με τα τρία της παράθυρα στην πράξη ΔΕΝ εφαρμόζεται, μένει κενό γράμμα.

Να απαλειφθούν το σημείο β) που είναι παράθυρο για τις τράπεζες και η υποχρέωση να γίνει ανακοπή για να ισχύει το ακατάσχετο. Το ποσό του χρέους με τόκους και έξοδα να γίνει 25.000 ευρώ, γιατί οι τόκοι και τα έξοδα είναι μεγάλο ποσό. Μια και ο οφειλέτης δεν πληρώνει, να θεωρηθεί εξ αρχής ότι έχει αδυναμία πληρωμής. Την υποχρέωση της απόδειξης ότι ο οφειλέτης δεν έχει αδυναμία πληρωμής και είναι κακοπληρωτής να την έχει η τράπεζα, μια και αυτή χορήγησε το δάνειο, υπολογίζοντας αρχικά ότι ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.

· Στα άρθρα 2 έως 12 γίνεται μια προσπάθεια να ενσωματωθούν οι κοινοτικές οδηγίες. Όμως η ενσωμάτωση είναι τόσο γενική, που δεν έχουν πρακτικό χαρακτήρα οι παρατηρήσεις. Γενική λοιπόν επισήμανση είναι να συγκεκριμενοποιηθούν οι οδηγίες. Τέτοιες παρατηρήσεις είναι:

 • Η διαφήμιση να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στα θετικά και στα αρνητικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Να αναγράφονται όλα, χωρίς καμιά εξαίρεση, τα περιεχόμενα στοιχεία (συστατικά), που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του προϊόντος.
 • Οι επιστροφές των ειδών με υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, να γίνονται από 1 έως 90 μέρες ανάλογα το είδος, ακόμη και για τα βιβλία και τα CD ή DVD. Να δημιουργηθεί κατάλογος.
 • Να υπάρχουν ανταλλακτικά στα είδη που αποκολλούνται από το αγαθό που πωλήθηκε, για τόσο χρόνο όσο είναι η προτεινόμενη ζωή του αγαθού επί 1,2. Και να δημιουργηθεί κατάλογος ανάλογα με το είδος. Ο χρόνος διάθεσης του ανταλλακτικού να είναι το πολύ μέσα σε 10 ημέρες από το αίτημα, άλλως ο προμηθευτής να διαθέσει άλλο παρόμοιο αγαθό, μέχρι να φέρει το ανταλλακτικό.
 • Η τιμή του συνόλου των ανταλλακτικών που συνθέτουν το προϊόν δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της τιμής πώλησης του προϊόντος. Αυτό να θεωρείται αισχροκέρδεια.
 • Η Εγγύηση του προϊόντος να έχει όριο minimum. Πχ το 20% του χρόνου ζωής
 • Με υποχρέωση του προμηθευτή και με απόδειξη, να παραδίδεται στον αγοραστή αντίγραφο του συμφωνητικού που υπέγραψαν μεταξύ τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΖΩ


[1] Η Λέξη μαϊμού δεν είναι η δόκιμη. Η καλύτερη έκφραση είναι «ελεγχόμενη για την εξαπάτηση των καταναλωτών». Αλλά μπαίνει η λέξη μαϊμού, γιατί χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από υποστηριχτές του πνεύματος του νομοσχεδίου για να εξαπατήσει τους καταναλωτές ότι δήθεν σήμερα υπάρχουν Ενώσεις Καταναλωτών μαϊμού, υπονοώντας τις οργανώσεις, που έγιναν από εθελοντές, λειτούργησαν λίγο και αδρανοποιήθηκαν. Αυτές οι οργανώσεις δημιουργήθηκαν από την πίεση των προβλημάτων, συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια, άλλες κυνηγήθηκαν και οι εθελοντές οπισθοχώρησαν και πήγαν σπίτια τους. Οι κεφαλοκυνηγοί τους ΔΕΝ επιτρέπεται να τις ονομάζουν μαϊμού. Μαϊμούδες είναι οι ίδιοι. Άλλωστε τι το πιο αγνό και καθαρό από μια οργάνωση εθελοντών; Και αφού δεν κάνουν εκλογές, πολύ απλά βγαίνουν αυτόματα εκτός συστήματος, παραμένοντας στην ιστορία και στις εμπειρίες του καταναλωτικού κινήματος.
[2] Το νέο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τουριστική Ανάπτυξη

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
και η συνεδρίαση του Ν Σ Φθιώτιδας

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων

Λαμία, 13.6.2007

Η χθεσινή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, ήταν μια ακόμα απογοήτευση για όλους όσους ελπίζουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς μας απέναντι στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα όσα ακούστηκαν πριν από λίγες μέρες στις 5 Ιούνη, στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μοιάζουν με κούφια λόγια. Και εξηγούμαστε:

Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι η Ελλάδα είναι χώρα τουριστική με διαρκώς αυξανόμενο το ρόλο του τουρισμού στην οικονομία. Ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου 18% του ΑΕΠ καλύπτοντας περίπου το 40% του ελλείμματος των εξωτερικών μας πληρωμών και απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 800.000 εργαζόμενους. Το εισόδημα στα πλαίσια του τουριστικού προϊόντος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, υπολογίζεται σε ένα δις ευρώ το μήνα. Έτσι η συζήτηση για το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσουμε είναι ένα κρίσιμο πολιτικό θέμα. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι εάν πρέπει να σπαταλήσουμε την φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, έργο χιλιάδων ετών, σε μερικές δεκαετίες προς δόξαν του real estate, των tour operators, των τραπεζών και των ξένων επενδυτών

Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των μεγάλων τουριστικών μονάδων με τις αντίστοιχες τουριστικές επενδύσεις. Τέτοιες σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη στο Κάβο Σίδερο στο νομό Λασιθίου, στη Μεσσηνία, στον Έξαρχο της Αταλάντης, στην Πρέβεζα, στην Ερμιόνη, στην Ηλεία, στη Μαγνησία και αλλού. Επίσης σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη επενδύσεις σε νέα χιονοδρομικά κέντρα όπως στο Βελβενδό Κοζάνης, στον Κίσαβο, στα Βαρδούσια, στην Τριγγία και σε άλλα βουνά

Οι παραθεριστικές κατοικίες και γενικότερα το real estate σε συνδυασμό με τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, συνεδριακών κέντρων, υπερπολυτελών ξενοδοχείων και εμπορικών πάρκων αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο αυτών των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους κυρίως ξένοι επενδυτές. Αποψιλώνονται εκτάσεις, πωλούνται γεωργικές περιοχές, αποχαρακτηρίζονται δάση, ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι, για να βρεθούν τα χιλιάδες στρέμματα, που θα φιλοξενήσουν τα γήπεδα και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις τους. Φυσικά σχεδόν πάντα δίπλα σε λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και πλούσιες σε νερό γεωτρήσεις

Μερικά από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται είναι: η κατασπατάληση των υδατικών και εδαφικών πόρων με εμφανέστατο τον κίνδυνο υφαλμύρωσης και πτώσης των υδροφορέων, η υποβάθμιση του εδάφους με προοπτική την ερημοποίηση(για παράδειγμα, ένα γήπεδο γκολφ καταναλώνει ετησίως ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού σε συνθήκες μεσογειακού κλίματος, δηλαδή περίπου όσο οι ανάγκες μια πόλης 12.000 κατοίκων), η αλλοίωση του φυσικού τοπίου, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, η άστοχη αλλαγή των χρήσεων γης και ο αποχαρακτηρισμός δασικών περιοχών, οι μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια, ο περιορισμός των δυνατοτήτων αυτοδύναμης βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης με αρνητικές συνέπειες στη τοπική οικονομία, αλλά και η συγκέντρωση τεράστιων κεφαλαίων από επιδοτήσεις σε ορισμένα κέντρα και σε επιχειρήσεις με αμφίβολο το οικονομικό αποτέλεσμα.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας στη χθεσινή του συνεδρίαση δυστυχώς δεν έκανε καμιά αναφορά στα θέματα αυτά. Οι λέξεις «βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» και «αειφορία» φαίνεται πως είναι άγνωστες για τα μέλη του Ν Σ. Με μεγάλη ευκολία αποφάσισαν να διεκδικήσουν γήπεδα γκολφ για τη Φθιώτιδα, Χιονοδρομικό Κέντρο στη Γραμμένη Οξιά και να δεχθούν άκριτα την Μεγάλη Τουριστική Επένδυση των 12.000 στρεμμάτων στον Έξαρχο της Αταλάντης. Καμιά αναφορά στην ισόρροπη πολυκεντρική περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Καμιά αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την σπατάλη των φυσικών πόρων. Καμιά αναφορά στην απαράδεκτη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου

Πιστεύουμε πως ο γενικότερος στόχος σε μια οποιαδήποτε, σωστά προσανατολισμένη, τουριστική πολιτική, και στη Φθιώτιδα, πρέπει να είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ταυτόχρονη εξισορρόπηση των συμφερόντων του τουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Αυτά δυστυχώς δεν διασφαλίζονται με την πρόταση «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» του Νομαρχιακού Συμβουλίου.-

72 οικογένειες απειλούνται με έξωση από τα σπίτια τους, που τα διεκδικεί η Εκκλησία ως δικά της!

Το Ε.Α.Ρ. στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής Γεροτσακούλι Νέας Μάκρης!
(72 οικογένειες απειλούνται με έξωση από τα σπίτια τους, που τα διεκδικεί η Εκκλησία ως δικά της!)Το Σάββατο, 9 Ιουνίου 2007, δεκαπενταμελές κλιμάκιο της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Ρ., με επικεφαλής τον γραμματέα Οργανωτικού του Πολιτικού Συμβουλίου Στέφανο Μυτιληναίο, επισκέφθηκε την περιοχή Γεροτσακούλι της Νέας Μάκρης όπου 72 ελληνικές οικογένειες τελούν υπό εκκλησιαστικό διωγμό! Η τσιφλικού Εκκλησία διεκδικεί τις περιουσίες και τα σπίτια τους ως δικά της και απαιτεί την έξωση 300 Ελλήνων πολιτών από τη γη τους κραδαίνοντας ως... τίτλους ιδιοκτησίας της(;) οθωμανικά κατοχικά φιρμάνια!

Το Κίνημά μας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του στους διωκόμενους συμπατριώτες μας από την οικοπεδοφάγα θεοκρατία και υποσχεθήκαμε, ότι την επόμενη φορά που η Εκκλησία αποτολμήσει να τους εξώσει από τα σπίτια τους, συνοδευόμενη από αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, τα μέλη του Κινήματός μας θα σταθούν στο πλευρό τους για την αναχαίτιση της αδικίας.

Το σύνθημά μας είναι ένα: Η Ελλάδα πάλι στους Έλληνες, η Ελληνική γη πάλι στους Έλληνες!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Πολιτικό Συμβούλιο - Γραμματεία Διαφωτισμού
www.ear-hellas.gr

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα που μας παρέδωσαν οι κάτοικοι του οικισμού Γεροτσακούλι:

Ενημερωτικό Σημείωμα


Στον 'Αγιο Ανδρέα, έναν συνικοισμό στην Νέα Μάκρη Αττικής, εδώ και δεκαετίες ζούσαν ανενόχλητες περίπου 70 οικογένειες, σχεδόν 300 άτομα, κυρίως Μικρασιάτες πρόσφυγες και γηγενείς κτηνοτρόφοι, από τα βουνά της Πεντέλης. Κάποιοι μάλιστα έχουν εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι άνθρωποι αυτοί, που κατασκήνωσαν αρχικά στο δάσος, μέσα στην άγρια τότε βλάστηση της περιοχής, για να προφυλαχτούν από τα χίονα και την κακοκαιρία,με την πάροδο των χρόνων έφτιαξαν στον χώρο αυτό κάποια παραπήγματα, τα οποία κληρονόμησαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Κάποιοι μπορέσαν να τα βελτιώσουν και να ζούν ανθρώπινα, οι περισσότεροι όμως, λόγω των μόνιμων οικονομικών προβλημάτων μέσα στα οποία γενήθηκαν, δεν τα έχουν καταφέρει έως και σήμερα.

Εδώ και 30 περίπου χρόνια, όταν άρχισε να φαίνεται ότι αυτή η πευκόφυτη, παραθαλάσσια περιοχή, που βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι ιδανική για τουριστικές εγκαταστάσεις και παραθερισμό και ότι η αξία της θα αναίνει κατακόρυφα, τις παράγκες αυτές ήρθε να διεκδικήσει η εκκλησία, επικαλούμενη φιρμάνια από την εποχή της Τουρκοκρατίας και τα ιδιωτικά της αρχεία, σύμφωνα με τα οποία ανήκει σε ευρύτερο δικό της χώρο. Ο Σύλλογος και οι κάτοικοι καταγγέλουν ένα ανελέητο κυνήγι από την πλευρά της, που τους οδηγεί στα δικαστήρια και μάλιστα έναν-έναν και όχι όλους μαζί, ώστε να εξατλούνται οικονομικά με τα δικαστικά έξοδα. Έτσι καθώς δεν έχουν την δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν, αναγκάζονται να παραιτούνται από τη διεκδίκηση των σπιτιών σπιτιών και συνθηκολογούν με τους όρους της Εκκλησίας. Επίσης, μιλάνε πιο γενικά για απαράδεκτα επιθετικό τρόπο από την πλευρά των εκπροσώπων της, σε πλήρη αντίθεση με την διδασκαλία της.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία επέβαλε το δίκιο της ήταν ασυνήθιστα σκληρός.

Εκτός από τα ερωτηματικά που προκύπτουν μετά από όλα αυτά σχετικά με το κοινωνικό πρόσωπο της Εκκλησίας, ο Σύλλογος και οι κάτοικοι καταγγέλουν κάτι που έρχεται να δώσει άλλη διάσταση στην υπόθεση: ότι η Ι.Μ. Πεντέλης, ο αρχικός ιδιοκτήτης της περιοχής, έχει πουλήσει από τον Μάρτιο του 1930 μια έκταση 4.500 στρεμμάτων,η οποία συμπεριλαμβάνει τον χώρο που βρίσκονται τα σπίτια των οικογενειών που σήμερα πετάει στον δρόμο!

Αυτό αποδεικνύεται από δύο συμβόλαια: υπ' αριθμόν 6165 και 6166 της 6/3/1930 του συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Καββαδία και από την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Μάκρης, του Αντιδημάρχου Νέας Μάκρης Βασίλη Κουλουμπή προσωπικά, αλλά και της εταιρίας SILVA-NATURA L.t.d., που εφάρμοσαν τα περιγραφόμενα στα συμβόλαια του του 1930 όρια της έκτασης που πουλήθηκε, στα αντιστοιχα σημερινά σημεία.

Επίσης, από την μελέτη της μερίδας της Ι.Μ. Πεντέλης φαίνεται ότι έκτοτε δεν περιήλθε ξανά στην ιδιοκτησία της η συγκεκριμένη έκταση.

Τη συγκεκριμένη έκταση όμως, επίσης διεκδικούσε για δεκαετίες το Ελληνικό Δημόσιο, και προκειμένου να λήξει αυτή η διαφορά του με την Εκκλησία, τον Οκτώβριο του 1988 ήρθαν σε συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας ψηφίστηκε ο νόμος 1811/1988, πιο γνωστός ώς "Νόμος Τρίτση", με βάση τον οποίο η Εκκλησία της Ελλάδας παραχώρησε όλη την δασική και αγροτολιβαδική της περιουσία στο Ελληνικό Κράτος. Αυτό, σύμφωνα με Ανώτατους Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σημαίνει ότι, ακόμη και να μην είχε πουλήσει το 1930 τη συγκεκριμένη περιοχή, πάλι δεν έχει κανένα έρεισμα να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης της, κάνοντας εξώσεις και ότι άλλο αυτό συνεπάγεται.

Από την πλευρά της, η Εκκλησία δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας της έκτασης και επικαλείται ένα προεδρικό διάταγμα του 1932, που αναφέρεται ασαφώς στην ευρύτερη περιοχή, χωρις να συνοδεύεται από αντίστοιχο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και το Μεγάλο Κώδικα της Ι.Μ.Πεντέλης, δηλαδή το αρχείο της Μονής, που είναι καταγεγραμμένα τα περιουσιακά της στοιχεία, κάτι που όμως δεν αποτελεί απόδειξη, σύμφωνα με την απόφαση αρίθμ. 26/2002 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Μάλιστα δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί όσον αφορά τα συμβόλαια, σύμφωνα με τα οποία έχει πουλήσει τη γη από το 1930 -ούτε καν για να τα διαψέυσει, κάτι που, σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους των κατοίκων σημαίνει ότι συνομολογεί την ύπαρξή τους-, συνεχίζει όμως να διεκδικεί την έκταση.
Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ενημερώθηκε εδώ και μήνες για το θέμα, δήλωσε ότι έχει καλή διάθεση και υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί λύση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των κατοίκων της περιοχής: www.gerotsakouli.gr