Monday, September 29, 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη

Θέμα: Ενσυνείδητη και δόλια η πολιτική εντολή για κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου ενώ μάλιστα εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης: τα επιχειρήματα της Μονής είχαν κονιορτοποιηθεί και η κατάργηση της δίκης συνιστά παράνομη πράξη, η οποία ζημίωσε το Δημόσιο! - Κακουργηματικής τάξης οι ευθύνες!
Κακούργημα σε βάρος του Δημοσίου με άμεσο δόλο διέπραξε όποιος έδωσε την πολιτική εντολή για κατάργηση της δίκης προς την Μονή Βατοπεδίου. Αυτό προκύπτει από την απλή ανάγνωση των κρισίμων εγγράφων της δίκης αυτής, όπως α) οι Προτάσεις που κατετέθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2003 από πλευράς του Δημοσίου, με συντάκτη τον κ. Διονύσιο Χειμώνα, πάρεδρο του Ν. Σ. Κ., β) η Αναφορά την οποία συνέταξε ο κ. Κωνσταντίνος Τσουρής, αρχαιολόγος, και από την οποία προκύπτει η κατάθεσή του στην δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2003 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής, και γ) η Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το νόμιμο ή μη της συναίνεσης του Δημοσίου στην κατάργηση της δίκης μεταξύ αυτού και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Από τα δύο πρώτα έγγραφα καθίσταται σαφές ότι τα πάσης φύσεως επιχειρήματα της Μονής είχαν απολύτως εξουδετερωθεί, ενώ από το τρίτο προκύπτει ότι ο μειοψηφήσας σύμβουλος κ. Κιούσης, είχε τεκμηριωμένα αποδείξει ότι είναι παράνομη η συναίνεση του Δημοσίου σε αίτημα για κατάργηση δίκης μεταξύ αυτού και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων όταν η υπόθεση έχει εκδικασθεί και αναμένεται απλώς η έκδοση της σχετικής απόφασης.
Συγκεκριμένα:
Α. Με τις Προτάσεις που κατετέθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2003 από πλευράς του Δημοσίου, με συντάκτη τον κ. Διονύσιο Χειμώνα, πάρεδρο του Ν. Σ. Κ., μέσα σε 25 σελίδες κονιορτοποιούνται κυριολεκτικά τα επιχειρήματα της Μονής Βατοπεδίου περί δήθεν ιδιοκτησίας της επί της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων. Σε πολλά επάλληλα επίπεδα γίνεται πλήρης ανατροπή των επιχειρημάτων και των δήθεν τίτλων που επικαλείται η Μονή και καταδεικνύεται ότι τόσο η Λίμνη όσο και οι παραλίμνιες περιοχές ανήκουν στο Δημόσιο, διότι:
1. Αυτό προκύπτει από την φύση και τον χαρακτήρα της διεκδικούμενης έκτασης:
· Τμήμα της είναι δασικό
· Άλλο τμήμα έχει δασική και χορτολιβαδική βλάστηση.
· Υπάρχουν μεγάλα τμήματα κυρωμένων διανομών γης από το Υπουργείο Γεωργίας προς τους πρόσφυγες της Μικρασίας. Οι εκτάσεις αυτές ανήκαν στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και αργότερα πέρασαν στο Δημόσιο.
· Περιλαμβάνονται δύο αρχαιολογικοί χώροι: η βυζαντινή τειχισμένη πόλη Αναστασιούπολη και η νησίδα Μπουρού.
· Περιλαμβάνεται η χερσαία ζώνη του λιμανιού του Πόρτο Λάγος (ακτή και αιγιαλός), που ανήκει στο Δημόσιο.
2. Αυτό προκύπτει από τον νομικό χαρακτήρα της διεκδικούμενης έκτασης, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο νομικά διότι:
· Ήταν δημόσια περιουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία διαδέχθηκε το Ελληνικό Κράτος, είτε γιατί επρόκειτο για κατά κυριολεξία δημόσια κτήματα ή για εγκαταλειμμένες γαίες ιδιωτών Οθωμανών, που δημεύθηκαν, είτε
· Είναι δάσος και οι υποτιθέμενοι ιδιοκτήτες του δεν προσκόμισαν ποτέ νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, είτε
· Είναι λιβάδι ή βοσκότοπος και δεν προσκομίσθηκε αντίθετος νόμιμος Οθωμανικός τίτλος ιδιοκτησίας, είτε
· Περιήλθε στο Δημόσιο με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία, καθώς, ενώ η Μονή επί 75 χρόνια δεν έκανε οποιαδήποτε πράξη που να δείχνει την κυριότητά της, αντίθετα το Δημόσιο διένειμε εκτάσεις, απέβαλλε καταπατητές, έκανε δημόσια έργα κλπ στην διεκδικούμενη έκταση, είτε
· Περιήλθε στο Δημόσιο, ως αδέσποτη. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή το δημόσιο δεν απαιτείται να έχει καν καταλάβει την αδέσποτη έκταση για να του περιέλθει αυτή.
3. Ακόμα και αν όλα τα πιο πάνω δεν ίσχυαν, η Μονή Βατοπεδίου δεν δικαιούται καν να διεκδικεί την ιδιοκτησία σε εκτάσεις που σύμφωνα με την νομοθεσία διαχρονικά δεν ήταν και δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιωτικές, όπως:
· Η λίμνη και οι όχθες της,
· Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη
· Οι αρχαιολογικοί χώροι
· Τα τμήματα της διεκδικούμενης περιοχής που έχουν μοιρασθεί σε ακτήμονες ή εκεί όπου έχει γίνει αναδασμός. Στην περίπτωση αυτή η Μονή θα είχε μόνο δικαίωμα να αποζημιωθεί από εκείνους που έλαβαν τις εκτάσεις, αλλά το τυχόν δικαίωμά της έχει ήδη παραγραφεί, αφού δεν το άσκησε μέσα σε δύο χρόνια από τότε που μοιράσθηκε η έκταση ή έγινε αναδασμός. Δηλαδή η Μονή έχει χάσει τα σχετικά δικαιώματα εδώ και πολλές δεκαετίες!
· Τα τμήματα της έκτασης που είναι βαλτώδεις περιοχές ή έλη.
4. Σχετικά με τους δήθεν τίτλους που παρουσίασε η Μονή:
· Δεν παρουσιάζει ισχυρούς οθωμανικούς κτηματολογικούς τίτλους, όπως το λεγόμενο «ταπί», με βάση τους οποίους, σύμφωνα με το προϊσχύσαν στην περιοχή δίκαιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η έκταση ως νομίμως χρησιμοποιούμενη από την Μονή σε μόνιμη βάση.
· Όλα τα επιχειρήματα της Μονής έχουν ήδη απαντηθεί διεξοδικά από το 1922 σε Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Γεωργίας και Υφηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν. Ελευθεριάδη, ο οποίος συνοπτικά λέει τα ακόλουθα:
§ Παρά το ότι το Βατοπέδι ισχυρίζεται ότι στην διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας κατείχε συνεχώς επί αιώνες νόμιμα την έκταση, δεν παρουσιάζει σχετικό έγγραφο των οθωμανικών αρχών («τεσσαρούφ») ούτε για τις λιμναίες περιοχές, που ήταν εκτός συναλλαγής και τότε, ούτε για το ιχθυοτροφείο της περιοχής.
§ Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι το σύνολο της έκτασης που διεκδικείται σήμερα είχε παραχωρηθεί στην Μονή από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, με την Οθωμανική κατάκτηση καθίστανται δημόσιες γαίες, κατά το Κοράνιο. Μπορούσαν να παραχωρούνται σε ιδιώτες κατά χρήση, αλλά αυτό γινόταν με φιρμάνι. Τέτοιο φιρμάνι έπρεπε να εκδίδεται κάθε φορά που αναλάμβανε νέος σουλτάνος. Αντί για φιρμάνια, η Μονή Βατοπεδίου επικαλείται κάποια βεράτια, τα οποία ήσαν έγγραφα πολύ μικρότερης ισχύος και δεν κάλυπταν τέτοιου είδους παραχωρήσεις γης.
· Αλλά ακόμα και αν υπήρχαν τέτοια δικαιώματα, αυτά καταλύθηκαν το 1821, όταν τα κτήματα των μονών καταλήφθηκαν από τον Σουλτάνο, ως αντίποινα για την υποστήριξη προς την Ελληνική Επανάσταση, ενώ κάθε σχετικό δικαίωμα παρεγράφη από το 1831 και μετά, πάντοτε κατά το τότε ισχύον Οθωμανικό δίκαιο. Σχετικά με το ζήτημα αυτό υπάρχει γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 184.661/1915. Έτσι ο Σουλτάνος απέβαλε την Μονή από όποια δικαιώματα είχε, έγινε κύριος η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ακολούθως το βουλγαρικό και το ελληνικό Δημόσιο, τα οποία την διεδέχθησαν.
· Πολύ λιγότερο αποδεικνύουν ιδιοκτησία εκκλησιαστικά έγγραφα, όπως πατριαρχικά σιγγίλια κλπ, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξία, αν υποστηρίζονταν και από υλικές πράξεις κατοχής και αξιοποίησης της διεκδικούμενης έκτασης.
· Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν κατά την βυζαντινή και οθωμανική περίοδο υπήρχαν κάποια δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή, αυτά έχουν απολεσθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω χρησικτησίας: Το Δημόσιο επί ενενήντα χρόνια πραγματοποιεί στην περιοχή διανομές γης, αναδασμούς, αναδασώσεις, επενδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες, ανασκαφές στους αρχαιολογικούς χώρους κλπ χωρίς ποτέ η Μονή να έχει θέσει θέμα ιδιοκτησιακό.
· Ο ισχυρισμός της Μονής Βατοπεδίου ότι, κατά το Σύνταγμα, δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν εκκλησιαστικά κτήματα δεν ισχύει για την τυχόν ακίνητη περιουσία των μοναστηριών, η οποία βρίσκεται εκτός του Αγίου Όρους.
5. Συνημμένα κατατίθεται πληθώρα δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύει το σύνολο των ισχυρισμών του Δημοσίου σε σχέση με την επίδικη έκταση, καθώς επίσης και τις συνεχείς πράξεις κατοχής των δημοσίων αρχών στην περιοχή (κήρυξη περιοχών ως αναδασωτέων, διανομή εδαφών σε ακτήμονες κλπ)
Β. Τα επιχειρήματα των Προτάσεων του Ελληνικού Δημοσίου έρχεται να συμπληρώσει σε δύο επίπεδα η εξ 11 σελίδων αναλυτική και εναργέστατη περιγραφή της κατάθεσης στην δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής του κ. Κωνσταντίνου Τσουρή, αρχαιολόγου της ΙΒ’ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία καταγράφεται αναλυτικά σε αναφορά την οποία συνέταξε ο ίδιος και η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 3568/13.11.2003:
1. Σχετικά με τα χρυσόβουλα που επικαλείται η Μονή Βατοπεδίου, ως τίτλους κτήσης της Βιστωνίδας και των παραλίμνιων περιοχών:
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανειάτη του 1080 αναφέρεται σε «κτήμα κοντά στο Περιθεώριο, που λέγεται κτήμα του Σαλαμά και σε μετόχι μέσα στο κάστρο του Περιθεωρίου». Η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει ταυτίσει ακόμη με συγκεκριμένο τόπο την θέση του βυζαντινού κάστρου του Περιθεωρίου.
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ’ Παλαιολόγου του 1329 αναφέρεται στην παραχώρηση «μετοχίου μέσα στο Περιθεώριο, το οποίο λέγεται του Αγίου Γεωργίου, και γη κοντά στο Περιθεώριο που λέγεται του Σελαρίου».
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του Ιωάννη Ούγκλεση του 1371, με τον οποίο παραχωρείται στην Μονή «το ευρισκόμενο στην λίμνη Πορού ιχθυοτροφείο του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, τέλειο και ολόκληρο, μαζί με τις εγκαταστάσεις του και την ευχέρεια να γίνεται ψάρεμα κάθε θαλάσσιου είδους». Επισημαίνεται ότι ο Ούγκλεσης ή Ούρεσης ήταν Σέρβος κυρίαρχος (δεσπότης) που είχε καταλάβει τα Σέρρας και η παραχώρηση γίνεται την Άνοιξη του 1371, ενώ ο παραχωρήσας ηγεμών σκοτώθηκε σε μάχη το Φθινόπωρο του ίδιου έτους και η Βυζαντινή κυριαρχία αποκαταστάθηκε σχεδόν αμέσως στην περιοχή την οποία είχε καταλάβει!
· Όλα τα έγγραφα παραχωρούν κτήματα έξω από το Περιθεώριο χωρίς αναφορά στην έκταση και τα όριά τους ή σε όμορες ιδιοκτησίες, μία πρακτική που δεν ήταν συνηθισμένη στους βυζαντινούς τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι συνήθως είναι απόλυτα οριοθετημένοι και αναλυτικοί. Συνεπώς ούτε στα βυζαντινά χρόνια ούτε πολύ περισσότερο σήμερα είναι δυνατή η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των παραχωρούμενων εκτάσεων. Άρα οι διεκδικήσεις της Μονής είναι αόριστες και προσδιορισμένες αυθαίρετα.
· Η αναφορά στο ιχθυοτροφείο (βιβάριον) παραπέμπει σε ακτές με μικρό βάθος και όχι σε λίμνη ή ανοιχτή θάλασσα. Πέραν τούτου είναι σαφές ότι παραχωρείται μόνο το ιχθυοτροφείο της λίμνης και όχι όλη η λίμνη και οι παραλίμνιες εκτάσεις της.
· Οι ταυτίσεις βυζαντινών τοπωνυμίων με σύγχρονα είναι εντελώς αυθαίρετες. Το Περιθεώριο δεν έχει ταυτισθεί με κάποιο σημείο, ενώ το Σέλερο και τα Πηγάδια είναι τοπωνύμια αυθαιρέτως επιλεγέντα από την Επιτροπή Μετονομασιών και δεν σχετίζονται με Βυζαντινά ευρήματα.
2. Σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, που περιλαμβάνονται στις διεκδικήσεις της Μονής, αυτοί ήσαν από την κατάληψη των εδαφών αυτών από την Ελλάδα έως σήμερα δημόσιες γαίες. Μάλιστα, ακόμη και αν η περιοχή ήταν ιδιοκτησία της Μονής, οι αρχαιολογικοί χώροι περιήλθαν στο Δημόσιο χωρίς η Μονή να δικαιούται αποζημίωση ή αμοιβή.
Γ. Από την Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουνίου 2004, με την οποία κατά πλειοψηφία συνιστάται η αποδοχή του αιτήματος για κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου προκύπτει ότι η πλέον τεκμηριωμένη θέση ήταν αυτή του μειοψηφήσαντος Συμβούλου κ. Κιούση, ότι είναι παράνομη κάθε παρόμοια ενέργεια εκ μέρους του Δημοσίου, ιδίως όταν η υπόθεση έχει εκδικασθεί και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει
α) η απόλυτη αποδόμηση των επιχειρημάτων της Μονής Βατοπεδίου από τα δικόγραφα και τις καταθέσεις των μαρτύρων του δημοσίου,
β) η εύλογη προσδοκία του Δημοσίου ότι θα κέρδιζε την δίκη κατά της Μονής Βατοπεδίου,
γ) η παράλογη και παράνομη ενέργεια της κατάργησης της δίκης και μάλιστα πριν την έκδοση απόφασης και
δ) ότι η κατάργηση της δίκης ήταν μία απόλυτα ενσυνείδητη και δόλια πράξη, δεδομένου ότι η Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουνίου 2004 έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Πέτρο Δούκα στις 22 Ιουνίου 2004, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί το παράνομο μίας τέτοιας επιλογής και παρά το ότι αναμενόταν να κερδίσει το Δημόσιο την σχετική δίκη.
Κατόπιν των ανωτέρω
Α. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
1. Ποιος εκ των διαδίκων στην αντιδικία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου για την ιδιοκτησία της λίμνης Βιστωνίδας είχε την πρωτοβουλία για κατάργηση της μεταξύ τους δίκης και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς;
2. Για ποιους λόγους συναίνεσε το Υπουργείο σε κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου και μάλιστα ενώ η υπόθεση είχε ήδη εκδικασθεί και αναμενόταν η απόφαση, και ενώ ήταν θεμελιωμένη και εύλογη η προσδοκία του Δημοσίου ότι θα κέρδιζε την δίκη;
3. Πιστεύει ότι το Υπουργείο, ενεργώντας με τον τρόπο που ενήργησε στην δικαστική διαμάχη με την Μονή Βατοπεδίου, προασπίσθηκε ή έβλαψε, και μάλιστα ενσυνείδητα και με κακουργηματικό δόλο το δημόσιο συμφέρον και ποιος ευθύνεται για τις σχετικές αποφάσεις και τις συνέπειές τους; Θα αναλάβει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών τις ευθύνες που του αναλογούν;
Β. Καλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την κατάργηση της δίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων περιοχών.
Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Thursday, September 18, 2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η προς τον Υπουργό Επικρατείας

Θέμα : «Οι εκτενείς αποκαλύψεις που συνδέουν τον Υπουργό Επικρατείας με το σκανδαλο βατοπεδιου, μέσω του αποσπασμένου με Υπουργική εντολή στη Γενική Γραμματεία Επικρατείας Νομικού Συμβούλου του Κράτους κ. Διονυσόπουλο, που γνωμοδοτούσε «αγνοώντας επίμαχα στοιχεία» κατά του Δημοσίου στην ύποπτη και αδιαφανή υπόθεση διαχείρισης ακινήτων της ΚΕΔ, με αντικείμενο τις χαριστικές ανταλλαγές τεραστίων εκτάσεων δημοσίας γης προς όφελος της Μονής Βατοπεδίου, δημιουργούν ένα ακόμα μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα για την Κυβέρνηση Καραμανλή και τις επιλογές του Πρωθυπουργού και ζητούν επιτακτικά απαντήσεις»
Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, ο Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου που, αγνοώντας προκλητικά στοιχεία, εξέδωσε τις αρχικές αρνητικές για το Δημόσιο γνωμοδοτήσεις, οι οποίες αναγνώριζαν στη Μονή Βατοπεδίου την κυριότητα της Λίμνης Βιστωνίδας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους κ. Ιωάννης Διονυσόπουλος, και τις οποίες αποδέχθηκε οριστικά, ως μη χρήζουσες επανεξέταση, το 2004 ο Υπουργός Οικονομικών, έχει τοποθετηθεί εδώ και 3 χρόνια στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας με πολιτικό προϊστάμενο τον κ. Υπουργό Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας με προεδρεύοντα τον Νομικό Σύμβουλό του Κράτους κ. Ιωάννη Διονυσόπουλο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 17/2002 Γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλει δικαιώματα κυριότητας στη Λίμνη Βιστωνίδα.
Με πρόεδρο και πάλι τον κ. Ιωάννη Διονυσόπουλο, εξεδόθη λίγο αργότερα και η υπ’ αριθμ. 46/2002 γνωμοδότηση του ίδιου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη έκταση 27.000 στρεμμάτων ανήκει εξολοκλήρου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Αυτές οι δύο γνωμοδοτήσεις απετέλεσαν βασικά επιχειρήματα στις διεκδικήσεις της Μονής και είναι οι ίδιες γνωμοδοτήσεις που αναπέμφθηκαν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο με αίτημα επανεξάτασής τους και επίκληση νέων πραγματικών και νομικών γεγονότων από τον πρώην Υφυπουργό κ. Φωτιάδη με την υπ’ αριθμ. 9983/30-10-08 εντολή του. Όμως, μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης το 2004, ο νέος τότε Υπουργός Οικονομικών με την υπογραφή του στην υπ’ αριθμ. 104630/Α0010/7-6-04 «καταδίκασε» κάθε νέα προσπάθεια αναπομπής, αφού όχι μόνο απεδέχθη το περιεχόμενο όλων των αρνητικών για το Δημόσιο γνωμοδοτήσεων υπέρ της Μονής, αλλά προχώρησε και στην αποδοχή ότι «δεν υπάρχει νόμιμος λόγος επανεξέτασης τους».
Οι γνωμοδοτήσεις αυτές, εκδοθείσες επί Προεδρίας του κ. Διονυσόπουλου, σήμερα χαρακτηρίζονται ως διάτρητες, που «αγνόησαν προκλητικά στοιχεία», συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των στοιχείων που είχαν υποβληθεί με την υπ’ αριθμ. 9983/2003 εντολή του τότε Υφυπουργού Οικονομικών.
Το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι εμφάνισε τον κ. Διονυσόπουλο να παραδέχεται ότι είναι συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας εδώ και 3 χρόνια αποσπασμενοσ με εντολη του Κ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, γνωστού για τις στενές «πνευματικές» του σχέσεις με τον Ηγούμενο Ευφραίμ της Μονής Βατοπεδίου.
Την πλήρη ενημέρωση και άμεση γνώση του Υπουργού Επικρατείας, στενού και καθημερινού σχεδόν συνομιλητή του Πρωθυπουργού, τόσο για τα σκανδαλώδη που συνέβαιναν γύρω από το θέμα του Βατοπεδίου, αλλά και τις έντονες διαμαρτυρίες των τοπικών φορέων, επιβεβαίωσαν με την μαρτυρία τους αρκετοί εκπρόσωποι πολιτών και φορέων.
Μάλιστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης Θανάσης Ξυνίδης κατήγγειλε, ότι σε σχετική με το θέμα συνάντηση ο κ. Ρουσόπουλος φάνηκε κατηγορηματικός για την ιδιοκτησία της Μονής, λέγοντας ότι «όπως μου μετέφεραν οι συμμετέχοντες σε αυτήν την συνάντηση, τους είπαν ότι "είναι αποφασισμένο να τους τα δώσουμε (σ.σ. στη Μονή Βατοπεδίου). Αν αντιδράτε εσείς, θα βρούμε κάπου αλλού να τους δώσουμε"». Την καταγγελία αυτή επιβεβαίωσε εμμέσως o Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων.
Επειδή, πέρα από τις ευρέως γνωστές σχέσεις του Υπουργού Επικρατείας, αλλά και άλλων κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης, γνωστών για την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στο στενό Πρωθυπουργικό περιβάλλον, με την Μονή Βατοπεδίου, προκύπτει, από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ως γεγονός με στοιχεία και μαρτυρίες, η πλήρης και σαφής γνώση του Υπουργού Επικράτειας για τις «διάτρητες» γνωμοδοτήσεις σχετικά με την Βιστωνίδα, όπως σαφέστατα προκύπτει και η έκφραση της βούλησής του για μεταβιβάσεις ακινήτων που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, προκαλώντας, μετά την αποκάλυψή τους, τεράστιο θόρυβο που εξανάγκασε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανασύρει σχετική και προσφάτως «αρχειοθετημένη» ανακριτική έρευνα και να διατάξει την επανέναρξή της και μάλιστα για διάπραξη κακουργηματικών πράξεων.
Επειδή ο Υπουργός Επικράτειας μέχρι σήμερα δεν έχει διαψεύσει τις παραπάνω αποκαλύψεις και έχει αποφύγει οποιονδήποτε σχολιασμό, αποδεχόμενος τουλάχιστον μέχρι σήμερα με τη στάση του την βασιμότητα τους.
Και επειδή, ο απόλυτος συντονισμός, η πρωτοφανής για την Κυβέρνηση Καραμανλή αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, αλλά και η «διακριτικότητα» στις κινήσεις και την ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων και πολιτικών αποφάσεων περισσοτέρων του ενός Υπουργών και Υφυπουργών, που απαιτούνταν για την ικανοποίηση και με το παραπάνω των επιδιώξεων της Μονής Βατοπεδίου, μαρτυρούν εκ των πραγμάτων μελετημένο κεντρικό Κυβερνητικό σχεδιασμό.
Έναν σχεδιασμό, απόντα από τη συνολική λειτουργία της Κυβέρνησής σας στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, αλλά παρόντα σε Κυβερνητικά «πάρεργα» υπέρ ολίγων, όπως τα σύνθετα δομημένα ομόλογα, οι νοθείες στη Βουλή, οι συγκαλύψεις πορισμάτων που εμπλέκουν Υπουργούς σας, το ξεπούλημα του ΟΤΕ, κλπ.
ΕΡΩΤΑΣΘΕ
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε , ενόψει ενός μείζονος ηθικού και πολιτικού ζητήματος με αποτέλεσμα τεράστια οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ζήτημα που αφορά τον πυρήνα της Κυβέρνησής σας, αλλά και που εγείρεται έντονα και σε σχέση με τις συμπεριφορές, τις μεθοδεύσεις, τις αποφάσεις και τις φερόμενες ως δηλώσεις σας, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν από δημοσιογραφική έρευνα , η οποία δεν έχει διαψευστεί από εσάς ;
2) Θα ανταποκριθεί η Κυβέρνησή σας, στο ελάχιστο χρέος της να μεριμνήσει ώστε να έρθει ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο φάκελος της σχετικής δικογραφίας, καθώς φέρεται να προκύπτει άλλη μια ανάμειξη Υπουργού στην υπόθεση Βατοπεδίου, συνακόλουθα όσων αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα σχετικά με την εμπλοκή των Υπουργών Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης; Ή θα επιμείνετε στο μέχρι σήμερα Κυβερνητικό δόγμα συγκάλυψης, ασυδοσίας και ατιμωρησίας, για να διασωθούν οι «εκλεκτοί» και να βυθιστεί ακόμα περισσότερο η αξιοπιστία της πολιτικής λειτουργίας σας και το κύρος των θεσμών;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάρκος Μπόλαρης
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Καρχιμάκης

Monday, September 15, 2008

Ιστορική συμφωνία...

.
...επετεύχθη στην Ζιμπάμπουε
.

Aπό την Καίτη Σγουρού

.

Αφού πέρασαν πάνω από 28 χρόνια εξουσίας του πρόεδρου Robert Mugabe στην Ζιμπάμπουε, σήμερα, Δευτέρα, συμφώνησε να συγκυβερνήσει με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Μοrgan Tsvangirai, και να διαμοιράσουν τις αρμοδιότητες, προκειμένου να επανέλθει η ομαλότητα στην χώρα.
Ο πρόεδρος Mugabe προσερχόμενος στις διαπραγματεύσεις ανακοίνωσε ότι: "εμείς προσερχόμαστε στις συνομιλίες, με σκοπό να πράξουμε το καλύτερο δυνατό για την χώρα". Ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης τόνισε: "με την συμφωνία θα επιστρέψει η ελπίδα στην ζωή μας".
Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν τον Μάρτιο νίκησε η αντιπολίτευση, αλλά έγιναν βιαιότητες, με σκοπό να παραμείνει ο Mugabe στην εξουσία.
Οι διαπραγματεύσεις έγιναν και παρουσία δυτικών διπλωματών, μολονότι ο Mugabe δήλωσε ότι οι Αφρικανοί μπορούν να λύσουν τα προβλήματα μόνοι τους.
Στην φωτογραφία, στο κέντρο είναι αριστερά ο πρόεδρος Mugabe και δεξιά ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Ενώ, στις άκρες είναι ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Thabo Mbeki και ο ηγέτης του δεύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης Arthur Murambiro.

Thursday, September 04, 2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διατηρεί και άλλη εταιρεία ακινήτων την ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ, που σήμερα ανήκει σε αυτόν και τη σύζυγό του, το 2000 όμως που ιδρύθηκε ανήκε στην ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία LENTMAR HOLDINGS LTD (LIMITED) και την οποία εκπροσωπούσε τότε ο σημερινός Υπουργός... Παράλληλα νέα ακόμα πιο αδυσώπητα ερωτήματα γεννά η δήλωση του Υπουργού ότι με μετοχικό κεφάλαιο μόνο 18.000 ευρώ, νεοσύστατη ΕΠΕ ακινήτων (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ), δική του και της συζύγου του, χωρίς καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα, κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει δάνειο από Τράπεζα για να προχωρήσει στην αγορά ακριβού ακινήτου, αλλά και να αποπληρώνει τις δόσεις αυτού του δανείου, βρίσκοντας ενοικιαστή διατεθειμένο να δίνει στην ΕΠΕ του Υπουργού Ναυτιλίας τα χρήματα, που αν τα έδινε ο ίδιος ο ενοικιαστής στην Τράπεζα θα είχε στην κυριότητά του το ακίνητο και δεν θα ήταν απλώς νοικάρης. Aκόμα αναμένουμε να μάθουμε το όνομα του επιχειρηματία, με τον οποίο ισχυρίστηκε ότι συναλλάχθηκε ο κ. Υπουργός κατά την πώληση της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ μαζί με το ακίνητό της στην MOBICOR COMMERCIAL LTD»

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μετά την αποκάλυψη για την ίδρυση εκ μέρους του και της συζύγου του εταιρείας ακινήτων, την οποία μετέπειτα μεταπώλησε σε αγνώστων λοιπών στοιχείων Κυπριακή εταιρεία MOBICOR COMMERCIAL LTD, δήλωσε:
«Κατ’ αρχήν η εταιρεία ως μοναδική δραστηριότητα είχε την αγορά ενός ΜΟΝΟ ακινήτου, γραφεία στην συγκεκριμένη περίπτωση… Η αγορά του ακινήτου αυτού έγινε εξ ολοκλήρου με δάνειο… και η δόση του δανείου εξυπηρετείτο απολύτως από τη δόση του ενοικίου»

Επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1443/7-3-05 ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ η εταιρεία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, που ιδρύθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και τη σύζυγό του το 2005, έχει μετοχικό κεφάλαιο ΜΟΝΟ 18.000 ευρώ και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επειδή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, μια τέτοια νεοσύστατη ΕΠΕ με 18.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και χωρίς άλλη περιουσία ή οικονομική δραστηριότητα, μπορεί στην Ελλάδα να κατορθώσει όχι μόνο να πάρει δάνειο για την αγορά ακριβού ακινήτου, αλλά και να το αποπληρώνει.
Επειδή, κινείται εκτός κάθε λογικής της αγοράς, ένας ενοικιαστής που έχει αρκετά χρήματα ώστε να καλύπτει τις δόσεις δανείου της εταιρείας του Υπουργού μηνιαίως, να επιλέγει να ξοδεύει τα χρήματά του για νοίκια σε γραφεία που ανήκουν στην εταιρεία του Υπουργού και να μην τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει ο ίδιος δικά του ιδιόκτητα γραφεία.
Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 2278/3-4-07 την εταιρεία του Υπουργού και της συζύγου του με την επωνυμία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, αγόρασε η MOBICOR COMMERCIAL LTD αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Επειδή ο Υπουργός, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ισχυρίζεται, ότι πετυχημένος επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από την MOBICOR COMMERCIAL LTD, αρνούμενος όμως πεισματικά να αποκαλύψει την ταυτότητά του.
Επειδή ο Υπουργός επιμένει ότι κατάφερε να βρει πετυχημένο επιχειρηματία διατεθειμένο να αγοράσει την ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ που ήταν – κατά τον Υπουργό - ζημιογόνα, αλλά και ουσιαστικά «καταδικασμένη» να μην μπορεί να πληρώνει εφεξής τις δόσεις του δανείου του μοναδικού ακινήτου της, αφού οι δόσεις του προκαθορισμένου ενοικίου που εισπράττει από το ίδιο ακίνητο, δεν επαρκούν πια για την αποπληρωμή του δανείου λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Επειδή, σύμφωνα με τα ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 6127/2-7-08 κaι 8526/18-9-00, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διατηρεί και άλλη εταιρεία ακινήτων την «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που σήμερα ανήκει σε αυτόν και τη σύζυγό του, το 2000 όμως που ιδρύθηκε ανήκε στην ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία «LENTMAR HOLDINGS LTD» και την οποία εκπροσωπούσε τότε ο σημερινός Υπουργός...

Ερωτάσθε:

Πόσες συνολικά υπεράκτιες (offshore) εταιρείες βρίσκονται πίσω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Υπουργού Ναυτιλίας και της συζύγου στο τομέα των ακινήτων; Ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τους;
Γιατί ο Υπουργός έσπευσε να διαψεύσει σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι υπάρχει καταστατικό που τον εμπλέκει με Υπεράκτια Εταιρεία, την στιγμή που το ίδιο το ΦΕΚ 8526/18-9-00 αναφέρει ρητά πως η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που σήμερα ανήκει στον Υπουργό και τη σύζυγό του, το 2000 ανήκε στην υπεράκτια εταιρεία «LENTMAR HOLDINGS LTD» και την ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΕ ο σημερινός Υπουργός Ναυτιλίας;
Έχει κάποια σχέση η διασύνδεση Υπουργών της Κυβέρνησης Καραμανλή με ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ εταιρείες με την καθυστέρηση της Κυβέρνησης να αποκαλύψει τις μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων, παρά το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει δεσμευθεί ότι θα το πράξει;
Σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας για τις δραστηριότητες της άλλης εταιρείας του, της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που δανείζει σε νεοσύστατη ΕΠΕ με μόνο 18.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο ικανό ποσό για να αγοράσει ακίνητο και μάλιστα γραφεία; Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τη Βουλή και τον Ελληνικό λαό ποια είναι αυτή η Τράπεζα για να επωφεληθούν οι ευρισκόμενοι σε οικονομική στενότητα λόγω της ανεπιτυχούς Κυβερνητικής οικονομικής διαχείρισης πολίτες.
Πόσο είναι το ύψος του δανείου και ποιος ο ενοικιαστής που δέχθηκε να πληρώνει στη εταιρεία του Υπουργού ενοίκια ίσα με τις δόσεις του δανείου, ενώ με τα ίδια ποσά θα μπορούσε ο ενοικιαστής να εξυπηρετεί ο ίδιος αντίστοιχο δάνειο και να είναι … ιδιοκτήτης;
Ποιες οι αγοραπωλησίες, με ποιους πωλητές και αγοραστές, και ποιες οι συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της δεύτερης εταιρείας ακινήτων του Υπουργού Ναυτιλίας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που όπως αποκαλύφθηκε, αρχικά ανήκε σε υπεράκτια Κυπριακή εταιρεία;
Παρακαλούμε να ενημερωθεί η Βουλή για τους πωλητές και αγοραστές των ακινήτων, που διαχειρίστηκαν οι δύο εταιρείες real estate του Υπουργού και της συζύγου του, καθώς και για τις τράπεζες που δανειοδότησαν τις όποιες επενδύσεις, καθώς ρητά το τότε ισχύον αρ. 57 του Συντάγματος απαγορεύει σε εταιρείες με μετόχους Βουλευτές να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, άλλα και επιχειρήσεις εποπτευόμενες από το δημόσιο, όπως λ.χ. η Εθνική Τράπεζα;
Γιατί αρνείται ο Υπουργός να αποκαλύψει τον ή τους ιδιοκτήτες της Κυπριακής MOBICOR COMMERCIAL LTD; Σχετίζεται η άρνησή του αυτή με την τελευταία αποκάλυψη ότι τα φιλέτα του Ολυμπιακού χωριού, που δόθηκαν από την Κυβέρνηση Καραμανλή χαριστικά στη Μονή Βατοπεδίου με συμβόλαια της συζύγου του ίδιου Υπουργού, τελικά αγοράστηκαν από την NOLIDED LTD, ίδιας μορφής Κυπριακή εταιρεία; Παρακαλούμε να κατατεθεί στη Βουλή η μετοχική σύνθεση της MOBICOR COMMERCIAL LTD που αγόρασε την εταιρεία του Υπουργού μαζί με το ακίνητό της.

Γίνεται αντιληπτό ότι τίθενται μείζονα ηθικά και πολιτικά ζητήματα για τον Υπουργό, αλλά και ζητήματα διαχείρισης και φορολογικής μεταχείρισης της περιουσίας του. Πέρα από την αναγκαία παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών, στοιχειώδες πολιτική αξιοπρέπεια επιβάλλει και την παρέμβαση της Κυβέρνησης Καραμανλή, που υποτίθεται πως κόπτεται για τη διαφάνεια, προκειμένου να ενημερωθεί ο Ελληνικός λαός για το βάθος της υπόθεσής αυτής, τις συναλλαγές που έγιναν και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και εταιρείες που συναλλάχθηκαν με τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥπουργόΥ.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
θάνος Μωραΐτης
Θεοδώρα Τζάκρη
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Ντόλιος
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Χρήστος Χάϊδος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Γιάννης Αμοιρίδης
Γιώργος Νικητιάδης
Νίκος Ζωΐδης
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Γιάννης Κουτσούκος

Tuesday, September 02, 2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Στον απόηχο της αποκάλυψης των μεθόδων μιας Κυβέρνησης αδίστακτης, εθισμένης σε πρακτικές νοθείας, εκφοβισμού, κατάλυσης θεμελιακών αρχών της δημοκρατίας μας, προσβολής των θεσμών και του δημοσίου συμφέροντος, ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) αποκαλύπτει ότι εν ενεργεία Υπουργός, μαζί με τη συμβολαιογράφο σύζυγό του, ιδρύει το 2005 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ κλπ. και μετά την μεταβιβάζει σε αγνώστων λοιπών στοιχείων off shore φοροαποφυγής… (MOBICOR COMMERCIAL LTD) ενώ λίγο αργότερα με την ίδια σχεδόν επωνυμία της αρχικής ΕΠΕ εμφανίζεται ανώνυμη εταιρεία με Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τα ίδια πρόσωπα που απαρτίζουν το ΔΣ της κατασκευαστικής που εμπλέκεται στην αξιοποίηση της με αδιαφανείς μεθόδους διαρκώς αυξανόμενης ακίνητης περιουσίας της Μονής Βατοπεδίου!»

Στο εθισμένο σε αντιθεσμικές μεθοδεύσεις και αδίστακτες συμπεριφορές αυταρχισμού και το στιγματισμένο από εκτεταμένα φαινόμενα συγκάλυψης (ακόμα και εισαγγελικών δικογραφιών που αφορούν εν ενεργεία Υπουργούς), ασυδοσίας και ατιμωρησίας «καθεστώς Καραμανλή», Υπουργός, ισχύοντος του ασυμβιβάστου, δεν διστάζει να ανοίγει «κατασκευαστικές δουλειές» με τη σύζυγό του – συμβολαιογράφο των σκανδαλωδών ανταλλαγών της υπόθεσης Βατοπεδίου και κατόπιν να τις μεταβιβάζει σε υπεράκτια εταιρεία… αγνώστου φορολογικού παραδείσου. Σε ένα τέτοιο «καθεστώς» οι σατανικές συμπτώσεις και ομοιότητες μεταξύ της Υπουργικής εταιρείας με εμπορικό αντικείμενο τα ακίνητα και μία ανώνυμης εταιρείας με συναφές αντικείμενο που διοικείται από τα ίδια πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της Μονής Βατοπεδίου, δημιουργεί εύλογα και σοβαρά ερωτηματικά, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες θεσμικές αρχές.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ – «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» ΙΔΡΥΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ

Στις 3/3/05 και, ενώ διατελεί Υπουργός, το συγκεκριμένο στέλεχος της Κυβέρνησης Καραμανλή από κοινού με τη σύζυγό του (γνωστή από την εμπλοκή της ως μοναδικής συμβολαιογράφου με παραστάντα δικηγόρο τον αδελφό της στις ζημιογόνες για το Δημόσιο χαριστικές ανταλλαγές ακινήτων τεράστιας αξίας από την Κυβέρνηση Καραμανλή στη Μονή Βατοπεδίου), ιδρύουν την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ» με σκοπό την επ’ αμοιβή με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων. Στο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπου οι σκοποί της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την «διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως» και την «οικιστική ανάπτυξη γης», δεν γίνεται καμία αναφορά στον αποκλεισμό από τον σκοπό της εταιρείας εμπορικών δραστηριοτήτων που αφορούν δημόσια ακίνητα ή συναλλαγές με το Δημόσιο, παρά την ρητή απαγόρευση του αρ. 57 του Συντάγματος, που ίσχυε τότε, δημιουργώντας ασυμβίβαστα για τους βουλευτές με ποινή την έκπτωσή τους από το βουλευτικό αξίωμα. (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1443/7-3-05)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ OFF SHORE ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ … ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ

Στις 2/4/07 ο εν ενεργεία Υπουργός και η σύζυγός του μεταβιβάζουν την εταιρεία τους σε … υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «MOBICOR COMMERCIAL LTD», αγνώστων λοιπών στοιχείων. Ο Υπουργός επιλέγει απροκάλυπτα … τους παραδείσους φοροαποφυγής, αλλά και την συσκότιση του εύρους και των τελικών αποδεκτών των συναλλαγών της εταιρείας του!!! Και όπως αναφέρει το κωδικοποιημένο καταστατικό της στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, «η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει… και σε ΑΕ …, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας»….
(ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 2278/3-4-07)

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ…

· ΠΡΩΤΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!
Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 5/10/07 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11792/10-10-07), εμφανίζεται μια νέα εταιρεία, ανώνυμη αυτή τη φορά, με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», επωνυμία που ομοιάζει με αυτήν της Υπουργικής ΕΠΕ…
· ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!
Της νέας αυτής ΑΕ σκοπός είναι η «εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων», για την επίτευξη του οποίου, όπως αναφέρει στο καταστατικό της
«μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εξωτερικό,… να συμμετέχει… και να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση που έχει ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς…»,
δηλαδή, λχ. μια εταιρεία σαν αυτή που ίδρυσε ο εν λόγω Υπουργός με τη σύζυγό του και αργότερα μεταβίβασε σε υπεράκτια εταιρεία…
· ΤΡΙΤΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ως ΑΕ, δεν εμφανίζεται στα ΦΕΚ... εμφανίζεται μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ανεξάρτητα από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες - μετόχους. Ωστόσο, τα πρόσωπα που συγκροτούν το ΔΣ της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» είναι τα ίδια που στελεχώνουν το ΔΣ της «ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», της εταιρείας που καταγγέλθηκε, χωρίς να διαψευσθεί, ότι διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ακινήτων που χάρισε το Δημόσιο στη Μονή Βατοπεδίου… (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 12901/27-11-06).

Όχι μόνο «κοινούς» Προέδρους και μέλη ΔΣ, αλλά μέχρι και «κοινούς» ελεγκτές εταιρικών χρήσεων έχουν οι δύο αυτές – νομικά … διαφορετικές – εταιρείες!

ΤΑ ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ…
Πέρα από τα μείζονα ηθικά, δεοντολογικά, ενδεχομένως και νομικά ζητήματα που δημιουργεί η σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων από εν ενεργεία Υπουργό της Κυβέρνησης Καραμανλή, με σύζυγο που – κατά την εξέλιξη των γεγονότων – εμπλέκεται ως συμβολαιογράφος στην υπόθεση Βατοπεδίου, αλλά και πέρα από την προκλητική επιλογή του Υπουργού να μεταβιβάσει την εταιρεία του σε off shore, πρακτική που παραπέμπει σε μία από τις συνήθεις μεθόδους … φοροαποφυγής, οι παραπάνω σατανικές συμπτώσεις γύρω και από την υπόθεση του Βατοπεδίου δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Και είναι αναγκαίο να διερευνηθεί πλήρως η πιθανότητα συμμετοχών στις μετοχικές συνθέσεις και οι οποιεσδήποτε εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Υπουργικής «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ» (που ξαφνικά μεταβιβάστηκε σε off shore) και της σχεδόν ομώνυμης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», μιας εταιρείας που κάλλιστα μπορεί να εκμισθώνει τα ακίνητα που αγοράζει η εμπλεκόμενη στην υπόθεση Βατοπεδίου «ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», καθώς οι δύο αυτές εταιρείες έχουν την ίδια Διοίκηση!


ΕΠΕΙΔΗ, και μόνο η ίδρυση κατασκευαστικής εταιρείας από εν ενεργεία Υπουργό και τη σύζυγό του, που εμπλέκεται ως συμβολαιογράφος στην σκανδαλώδη υπόθεση Βατοπεδίου, χωρίς πρόνοια στο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας για τις περιπτώσεις ασυμβιβάστου που ορίζει το Σύνταγμα, δημιουργεί μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα.
ΕΠΕΙΔΗ, παραμένει αδιανόητο ένας Υπουργός να μεταβιβάζει την κατασκευαστική του σε off shore, ακόμα και αν ανήκει σε μια Κυβέρνηση, που με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων (λχαποποινικοποίηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων) κλείνει το μάτι στους φοροφυγάδες.
ΕΠΕΙΔΗ, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως απευθυνόμαστε σε μια αδίστακτη Κυβέρνηση πολιτειακών εκτροπών νοθείας, συγκάλυψης και ασυδοσίας, οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τον υποβαθμισμένο από την Κυβέρνησή σας θεσμό του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ενόψει μιας τόσο σοβαρής καταγγελίας
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μετά την πραξικοπηματική κατάργηση της Αρχής Ζορμπά, αρμόδιος να εκκινήσει τους απαιτούμενους ελέγχους είναι πλέον ο εποπτεύον την ΥΠΕΕ και την νέα «Επιτροπή» για το μαύρο χρήμα Υπουργός Οικονομικών, που μαζί με τον Υπουργό που ίδρυσε την εν λόγω κατασκευατική, διαθέτουν τις δύο πιο πλούσιες και δραστήριες, όπως φαίνεται, συζύγους…

Καλείσθε:

· Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τη θέση της Κυβέρνησης Καραμανλή απέναντι στο φαινόμενο εν ενεργεία Υπουργός με σύζυγο εμπλεκόμενη ως συμβολαιογράφο στην δύσοσμη υπόθεση Βατοπεδίου, να έχει ιδρύσει το 2005 κατασκευαστική εταιρεία, την οποία το 2007 μεταβίβασε σε υπεράκτια εταιρεία, αγνώστων λοιπών στοιχείων, δημιουργώντας εύλογες εντυπώσεις απόπειρας φοροαποφυγής! Θα ακολουθήσετε και στην περίπτωση αυτή τη γραμμή της αντιθεσμικής συγκάλυψης που ακολουθήσατε σε άλλες δύσοσμες υποθέσεις στελεχών σας, όπως λ.χ. του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην νεότερη υπόθεση των καταγγελιών για «μίζα» και αδιαφανείς αναθέσεις στην άγονη γραμμή τότε εν ενεργεία Υπουργού της Κυβέρνησής σας;
· Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας εν ενεργεία Υπουργού, για τις οποίες δεν υπάρχει ειδικός περιορισμός σε σχέση με τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα στο καταστατικό της, παρά το γεγονός ότι κατά την ίδρυσή της και μέχρι την μεταβίβασή της σε off shore, ίσχυε το ασυμβίβαστο του αρ. 57 του Συντάγματος για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν συναλλαγές τις συγκεκριμένης εταιρείας που εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο; Είναι μήπως αυτός ένας από τους λόγους που η εταιρεία μεταβιβάστηκε σε off shore, λοιπών αγνώστων στοιχείων;
· Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τον τρόπο και τον βαθμό φορολογικού ελέγχου μιας ΕΠΕ που έχει μεταβιβαστεί σε off shore εταιρεία, μια πρακτική την οποία πολλές φορές η Κυβέρνησή σας (στα λόγια, γιατί στην πράξη μέχρι και η εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομικών Εθνική Τράπεζα ίδρυσε θυγατρική για τέτοιου είδους … εξυπηρετήσεις σε ισχυρούς πελάτες της) έχει στηλιτεύσει καθιστώντας την συνώνυμη της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Ποια είναι τα πραγματικά φυσικά πρόσωπα πίσω από την συγκεκριμένη υπεράκτια εταιρεία;
· Να μεριμνήσετε άμεσα ώστε κινητοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να εξακριβωθούν πιθανές σχέσεις της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, που ιδρύθηκε από τον εν λόγω Υπουργό της Κυβέρνησης σας και την σύζυγό του, συμβολαιογράφο των σκανδαλωδών «ανταλλαγών» της υπόθεσης Βατοπεδίου, με τις κοινής Διοίκησης εταιρείες ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, γνωστή από την εμπλοκή της στη εκμετάλλευση της διαρκώς αυξανόμενης, εξαιτίας ζημιογόνων για το δημόσιο συμφέρον μεθοδεύσεων της Κυβέρνησης Καραμαμλή, ακίνητης περιουσίας της Μονής Βατοπεδίου. Ποια είναι αναλυτικά η μετοχική σύνθεση των δύο τελευταίων εταιρειών, η οποία δεν εμφανίζεται στα ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ που αποτυπώνουν μόνο την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου; Να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή.
· Υπάρχουν και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης Καραμανλή έχουν καταφύγει… στη λύση των υπεράκτιων εταιρειών φοροαποφυγής, την οποία καλλιεργεί τελικά η Κυβέρνησή σας, όχι μόνο με ανεπίτρεπτες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά, όπως φαίνεται, και με το παράδειγμά της, το κόστος της οποίας, η Κυβέρνηση Καραμανλή το μετακυλύει με άδικα εισπρακτικά μέτρα στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
θάνος Μωραΐτης
Θεοδώρα Τζάκρη
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Ντόλιος
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Χρήστος Χάϊδος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Γιάννης Αμοιρίδης
Γιώργος Νικητιάδης
Νίκος Ζωΐδης
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Βαρβαρίγος