Wednesday, August 01, 2007

Επιστολή

Επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) προς τους αρμόδιους φορείς, Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νιας.

Σε απάντηση της πρόσφατης πληροφόρησης για πιθανή λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύς 600MW με την τεχνολογία καύσης κονιορτοποιημένου άνθρακα στην περιοχή Αστακού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα :

Η λειτουργία μίας τέτοιας έρχεται σε πλήρη αντίθεση και σύγκρουση με τις υπάρχουσες δραστηριότητες που υφίστανται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Η περιβαλλοντική μόλυνση και οι συνέπειες της λειτουργίας τέτοιας μονάδος θα αναγκάσει σε πλήρη αφανισμό όλες τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες της Αιτωλοακαρνανίας και της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, μέχρι τον επερχόμενο αφανισμό υπάρχει ενδεχόμενο να στιγματιστούν ως μη κατάλληλα και απαγορευμένα όλα τα Ελληνικά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα που σήμερα παράγονται στην ευρύτερη περιοχή, λόγο εκτεταμένης και παρατεταμένης μόλυνσης.

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας και της ευρύτερης περιοχής εκτός από την πρωτιά στην παραγωγή ψαριών εντατικής υδατοκαλλιέργειας (ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος τροφίμων) με ποσοστό περίπου το 30%, είναι 4ος στην παραγωγή τυριού και γάλακτος με ποσοστά περίπου 5%, και 6ος στην παραγωγή κρέατος. Οι εκτεταμένες εκτάσεις βοσκότοπων και η δυνατότητα παραγωγής χονδροειδών ζωοτροφών ευνοούν την ανάπτυξης της κτηνοτροφίας που όμως ασκείται κυρίως με τη μορφή της παραδοσιακής ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας. Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό ανεργίας σήμερα είναι περισσότερο από 12,5%

Σήμερα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας η εντατική υδατοκαλλιέργεια που είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής μαζί με την αλιεία παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη. Σήμερα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 35 εντατικής μορφής ιχθυοκαλλιέργειες που απασχολούν περισσότερες από 600 οικογένειες, και μαζί με τη αλιευτική δραστηριότητα στις παράκτιες ζώνες με περισσότερα από 1.000 σκάφη όπου συνολικά και στις δύο δραστηριότητες απασχολούνται περισσότερες από 2300 οικογένειες. Το παραπάνω νούμερο περίπου διπλασιάζεται εάν εντάξουμε και τις αντίστοιχες δραστηριότητες των όμορων νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που πρακτικά βρίσκονται σε μία απόσταση 50-100 χιλιομέτρων από τη περιοχή του Αστακού και Μεσολογγίου. Με άλλα λόγια μιλάμε για το 1/3 της πανελλήνιας ιχθυοκαλλιέργειας (περισσότερο από 30,000 τόνους ψαριών ετησίως με εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 150,000,000 €) και περίπου το 1/5 της πανελλήνιας αλιείας.

Σημειώνουμε επίσης ότι η ευρύτερη περιοχή είναι ιδανική για εγκατάσταση ήπιων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Εξάλλου έχει εκπονηθεί και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) βάση του οποίου έχουν οριστεί σαν Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ2) αυτές της κεντρικής Ελλάδας, με σημαντική θέση αυτή της Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία προβλέπονται να εγκατασταθούν 1619 τυπικές ανεμογεννήτριες με συνολική δυναμικότητα 3237MW. Πρόσθετα ποσοστά ισχύς περιλαμβάνονται και σε ηλεκτροβολταικά συστήματα καθώς και υδροηλεκτρικά έργα, χρίζοντας μάλλον άκαιρη την εγκατάσταση της υπερβολικά ρυπαντικής και επικίνδυνης κατά την γενική ομολογία λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την τεχνολογία καύσης κονιορτοποιημένου άνθρακα.

Αρνητικά σημεία που μπορούν να αναφερθούν με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδος καύσης κονιορτοποιημένου άνθρακα είναι τα ακόλουθα :

Προβλήματα υγείας σε όλο το πληθυσμό σε ακτίνα τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων από το σημείο εγκατάστασης. Παράδειγμα έχουμε τις επιδημιολογικές μελέτες από την περιοχή της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας με αναπνευστικά προβλήματα, καρκίνους του πνεύμονα, κλπ.
Σταδιακή υποβάθμιση των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων μέχρι τον τελικό αφανισμό τους και τον παγκόσμιο στιγματισμό της Ελλάδος για τα αντίστοιχα προϊόντα.
Την αύξηση της ανεργίας με ταυτόχρονο μαρασμό της ευρύτερης περιοχής.
Την ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή από τη τέφρα, στάχτη, όξινη βροχή, ενώσεις οξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου, ποσότητες βαρέων επικίνδυνων μετάλλων (ουρανίου, θορίου, κ.α. γνωστά ραδιενεργά ισότοπα). Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι θα εναποτίθενται ετήσια 11.700 τόνοι οξειδίου του αζώτου, 9.360 διοξειδίου του θείου, 2.000 τόνοι αιωρούμενων σωματιδίων, απόθεση 504.000 τόνων λιθάνθρακα και ετήσια καύση 1.365.000 τόνων λιθάνθρακα, άντληση και επαναφορά στη θάλασσα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60 βαθμών Κελσίου περίπου 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού.
Καταστροφή των προστατευόμενων περιοχών της ευρύτερης περιοχής (NATURA & RAMSAR) με ταυτόχρονη παγκόσμια κατακραυγή.
Κίνδυνος από την καθημερινή κίνηση καρβουνάδικων πλοίων (εκτιμάτε ότι ετησίως θα υπάρχει μία κίνηση περισσοτέρων από 1000 πλοία).

Ευελπιστώντας ότι θα λάβετε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αφορούν όχι μόνο τη βιωσιμότητα του τομέα μας στην περιοχή αλλά και όλων των άλλων συμβατών με το περιβάλλον δράσεων, παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία.


Με εκτίμηση
Για τον ΣΕΘ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Γ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σ. ΠΙΤΑΚΑΣ