Saturday, June 16, 2007

ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ.) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι παρακάτω Σύλλογοι και Φορείς που εδρεύουμε ή δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή του Διδυμοτείχου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 13/6/2007 στο Διδυμότειχο και μετά από διεξοδική ανοιχτή συζήτηση συναποφασίσαμε τα παρακάτω, τα οποία αποτελούν μία ιδρυτική διακήρυξη και πυξίδα της δράσης του νεοδημιουργούμενου οργάνου.
Ιδρύεται ένα Συντονιστικό Συμβούλιο των Φορέων της περιοχής Διδυμοτείχου (ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου). Ο σκοπός της ύπαρξης ενός τέτοιου άτυπου καταρχήν οργάνου, είναι ο συντονισμός της δράσης των υπαρχόντων φορέων στη βάση της ύπαρξης κοινών θέσεων, απόψεων και προτάσεων για την πολύπλευρη ανάπτυξη της περιοχής Διδυμοτείχου.
Όλοι οι υπάρχοντες Σύλλογοι, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν εκφράσει κατά καιρούς την αγωνία τους για την υπάρχουσα κατάσταση της υποβαθμισμένης περιοχής μας και αρκετοί έχουν καταθέσει προτάσεις πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα. Επίσης έχουν υπάρξει δράσεις για την προώθηση αυτών των προτάσεων. Συχνά για το ίδιο πρόβλημα, σε διαφορετικό χρόνο προβάλλεται το ίδιο αίτημα από διαφορετικό Σύλλογο ή Φορέα. Πιστεύουμε ότι αν ενώσουμε τη φωνή μας, καταθέτοντας σε κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα προτάσεις οι οποίες να συνυπογράφονται ταυτόχρονα από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, η φωνή μας μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη.
Η ύπαρξη του ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση την αυτονομία δράσης των συμμετεχόντων φορέων και συλλόγων, όπως αυτή υπήρχε μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα υπάρχοντα καταστατικά. Επίσης σε ορισμένα θέματα ενδέχεται να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων για διαφόρους λόγους απόλυτα λογικούς και κατανοητούς. Ο σκοπός όμως, όλων όσων συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα και συνυπογράφουμε την διακήρυξη αυτή, είναι να αφήσουμε στην άκρη διαφωνίες και θέματα στα οποία υπάρχουν ίσως διαφορετικές απόψεις και να προωθήσουμε αυτά στα οποία συμφωνούμε και σίγουρα είναι πολύ περισσότερα.
Ο ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. είναι ένα άτυπο όργανο. Είναι μία θεσμοθετημένη τακτική συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων της περιοχής Διδυμοτείχου. Συμμετέχουν καταρχήν όσοι αποδέχθηκαν την συγκεκριμένη πρόταση από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας. Σύλλογοι ή Φορείς που δεν θέλησαν για τον οποιοδήποτε λόγο να συμμετέχουν από την αρχή, μπορούν να συμμετέχουν οποτεδήποτε θελήσουν. Η πόρτα του ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. είναι ανοιχτή. Επίσης αν ένας συμμετέχων Σύλλογος ή Φορέας (μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου) αποφασίσει στην πορεία του χρόνου, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παραμονή του στο Συμβούλιο για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αποχωρήσει. Πιστεύουμε όμως ότι όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα και καλύτερα.
Τι δεν είμαστε:
Δεν είμαστε ούτε επιθυμούμε να υποκαταστήσουμε στο έργο που τους έχει ανατεθεί από τους πολίτες, την πλειοψηφούσα Αρχή αλλά και την Αντιπολίτευση τόσο στην Τοπική όσο και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όλους όσους επιθυμούν έμπρακτα την πρόοδο της περιοχής μας.
Επίσης δηλώνουμε έτοιμοι να συγκρουστούμε με πρόσωπα ή Αρχές τα οποία με συγκεκριμένη στάση ή ενέργειες οδηγούν στην στασιμότητα ή στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας.
Το όργανο που αποφασίζουμε, είναι άτυπο, δεν υπάρχει μόνιμο Προεδρείο και δεν έχει άλλους στόχους εκτός από την ανάπτυξη της περιοχής μας. Συγκαλείται τακτικά αλλά και έκτακτα όποτε ζητηθεί από τους συμμετέχοντες φορείς ή προκύψει κάποιο έκτακτο ζήτημα. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καλόπιστη κριτική πάνω στην δράση και στις συγκεκριμένες προτάσεις μας. Όποιος όμως επιθυμεί το καλύτερο τον καλούμε να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας.
Ποτέ να μην ξεχνούμε το εξής: Εν τη ενώσει η ισχύς , αλλά και το αντίθετο διαίρει και βασίλευε, που είναι συνήθως η πρακτική όσων θέλουν να μας διατηρήσουν στην σημερινή κατάσταση. Εμείς αγωνιζόμαστε για το πρώτο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Οι Σύλλογοι και Φορείς που συμμετέχουν από την αρχή στο ΣΥ.ΣΥ.ΦΟ.Σ. Διδυμοτείχου δια του Προέδρου ή του νόμιμου Εκπροσώπου τους, υπογράφουν την παραπάνω διακήρυξη.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1)Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας Παπανδρούδης Ανδρέας
2)Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας Μπεμπελή Αλεξία
3)Σύλλογος Αλληλεγγύης Πολιτών Β. Έβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ» Σιναπίδης Στέφανος
4)Οικολογική Εταιρεία Έβρου Παράρτημα Διδυμοτείχου Σιναπίδης Στέφανος
5)Σύλλογος Εμπόρων και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας Γκολέμης Ευάγγελος
6)Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Διδυμοτείχου Πατσίδης Δημήτριος
7)Λέσχη Μοτοσικλετιστών Διδυμοτείχου Φραγκάκης Στέφανος
8)Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Η Πλωτινούπολη» Κελεσίδης Γεώργιος
9)Εκπολιτιστικός Σύλλογος Διδ/χου «Καλιόπορτες»Καραντουμάνη Ελένη

No comments: