Friday, October 12, 2007

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ σε μια ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ - ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
Αθήνα, 18.09.2007
1. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή.

Μετά από ένα δυσμενέστατο εκλογικό αποτέλεσμα, μετά από μία μεγάλη ήττα οφείλουμε όλοι μας με ευθύνη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, σε αυτή την οριακή στιγμή οφείλουμε να αναλύσουμε με οξυδέρκεια τόσο τα σωρευτικά αίτια της ήττας μας σε μια χρονική κλίμακα αρκετών ετών, όσο και τα πολυσήμαντα μηνύματα των Πολιτών.
Πολυσήμαντα μηνύματα, που σηματοδοτούν τόσο μια ώθηση ενός νέου κοινωνικού ριζοσπαστισμού και μια αναζήτηση προς την «Άλλη» Αριστερά, όσο και το οριστικό και αμετάκλητο τέλος του ιστορικού κύκλου της Μεταπολίτευσης.

· Οφείλουμε να δούμε τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης και της Κεντρο-Αριστεράς με μια δυναμική αφύπνιση στο παρόν, με μια δυναμική προβολή στο μέλλον.

· Αυτό απαιτεί θετικές υπερβάσεις και ριζικές αλλαγές, που έχουν σχέση με την ταυτότητα, με τη φυσιογνωμία, με τη στρατηγική, με το εναλλακτικό σχέδιο, με τα προτάγματά του, με τη δομή, τη διάταξη, τη λειτουργία του Κινήματός μας και ισοδυναμούν με την Αναγέννησή του, με την Επανίδρυσή του.

Αυτές τις «αιρετικές» θέσεις τις έχω διατυπώσει αναλυτικά και με σαφήνεια πολλές φορές πολλά χρόνια πριν και τις έχω καταθέσει με κείμενα θέσεων και προτάσεων πολλές φορές στα Συνέδρια, στις Συνδιασκέψεις, στα Συλλογικά Όργανα και στα Μέσα Ενημέρωσης. Συνοπτικά αναφέρονται και στο Κείμενο της παραίτησής μου τον Ιούλιο του 2003.
Εύχομαι και ελπίζω έστω και αργά να εισακουσθούν από όλους.
· Είναι ηλίου φαεινότερο πια, έστω και τώρα την ύστατη στιγμή, ότι εάν δεν τολμήσουμε εμείς εδώ και τώρα θα τολμήσουν οι άλλοι είτε εν ονόματι μας, είτε ερήμην μας, είτε απέναντί μας.
«Οι καιροί ου μενετοί».
2. Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να υπερβεί, με θετικό τρόπο, την υπαρκτή κρίση και την ανοιχτή αμφισβήτηση της Πολιτικής, των Πολιτικών, των Κομμάτων και των Θεσμών. Έχει ιστορική ευθύνη να υπερβεί τον «ίδιο του τον εαυτό» μέσα από διαδοχικές θετικές διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
· Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν, για τα νέα και πρωτόγνωρα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών απαιτούνται σύγχρονες απαντήσεις και ριζικές λύσεις.
Απαιτούνται μέσα από ένα οραματικό ολοκληρωμένο, ιεραρχημένο, προοδευτικό και αξιόπιστο Εναλλακτικό Σχέδιο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, που θα περιλαμβάνει και θα εγγυάται το δημοκρατικό Εκσυγχρονισμό, τις ουσιαστικές κοινωνικές και οικονομικές Μεταρρυθμίσεις και τις ριζικές Αλλαγές παντού.
Αυτό το Εναλλακτικό Σχέδιο είναι αναγκαίο να συμπυκνώνει πολύ καθαρά μία «ΧΑΡΤΑ δικαιωμάτων, ευκαιριών, ευθυνών και αλληλεγγύης των Πολιτών», μια «ΧΑΡΤΑ ανάπτυξης, εργασίας και ποιότητα ζωής για όλους», με στόχο να αρθούν οι αδικίες και οι ανισότητες:
Ø ανάμεσα σε Κοινωνικές Τάξεις και Ομάδες, ως προς τα κεκτημένα και το μέλλον της ζωής τους και των οικογενειών τους,
Ø ανάμεσα σε Γυναίκες και Άνδρες, ως προς την ισότητα των δύο φύλων,
Ø ανάμεσα σε διαφορετικές Γενιές, ως προς την κοινωνία της γνώσης, τις ευκαιρίες και τους ορίζοντες ζωής,
Ø ανάμεσα στους «εντός των τειχών» και στους «εκτός των τειχών» Πολιτών, ως προς το «ζειν», το «ευ ζειν» και την αξιοπρέπεια των «αδύναμων»,
Ø ανάμεσα σε Περιφέρειες, Νομούς, Πόλεις και Περιοχές ως προς τις σύγχρονες υποδομές τους, ως προς τα ολοκληρωμένα Δίκτυα των Επιχειρήσεων και των θέσεων Εργασίας, ως προς τα Δίκτυα της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, ως προς τα Δίκτυα της Υγείας, των Φυσικών Πόρων και της αναβάθμισης της Ποιότητας Ζωής, ως προς τους ρυθμούς και τους στόχους της Ανάπτυξης, ως προς τους δείκτες ασφάλειας, ευημερίας και προοπτικών όλων των κατοίκων τους.
Απαιτούνται αδιαπραγμάτευτες πολιτικές για μία Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη, για ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος, με ισχυρά και αποτελεσματικά δίκτυα για την Πρόνοια, την προστασία και την ενίσχυση των αδυνάμων, για μία ανοιχτή Κοινωνία με Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη, για ένα Δημοκρατικό Σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο.
Απαιτούνται αδιαπραγμάτευτες πολιτικές ανακατανομής του πλούτου και αναδιανομής των εισοδημάτων, που συμβολικά, παραδειγματικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά θα ακυρώνουν τις ταξικές διαχωριστικές γραμμές της «Κοινωνίας των 2/3», που περιθωριοποιούν εκατομμύρια Έλληνες.
Απαιτούνται αδιαπραγμάτευτες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής ενταγμένες σε μια Αειφόρο Ανάπτυξη, που σέβεται τον άνθρωπο, τη φύση και τον πολιτισμό και αξιοποιεί τα οικολογικά και τα πολιτισμικά αποθέματα της Ελλάδας ως απόλυτα συγκριτικά και δυναμικά πλεονεκτήματά της.
3. Η θετική υπέρβαση, η αναγέννηση και η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να έχουν περιεχόμενο και αντίκρισμα αλήθειας, κάθε μέρα και παντού με τις επιβεβλημένες ρήξεις, ανατροπές και αλλαγές.

· Η Επανίδρυση του Κινήματός μας με όρους Λαϊκής Συμμετοχής και Αυτό-οργάνωσης των Πολιτών οφείλει να συνδεθεί με την πρωτοβουλία, τη χειραφέτηση και την παρέμβαση των Ψηφοφόρων, των Φίλων, των Μελών και των Στελεχών δίνοντάς τους λόγο, φωνή και δύναμη με Δημοκρατική και καταστατική κατοχύρωση.

· Η αναγέννηση και η επανίδρυση του Κινήματός μας οφείλει να συνδεθεί με όρους ριζικής ανανέωσης και συνεχούς εναλλαγής των Προσώπων σε κάθε πολιτικό, κομματικό, κοινωνικό και κρατικό αξίωμά τους, με απόλυτη έμφαση πάντα στο ήθος και την εντιμότητά τους.
Αυτό σημαίνει κατοχύρωση θεσμική και καταστατική συγκεκριμένου χρονικού ορίου στη θητεία των Αξιωματούχων (π.χ. 2-3 θητείες) για τους Βουλευτές, τους Υπουργούς, τους Δημάρχους και Νομάρχες, για τα στελέχη των Κοινωνικών Οργανώσεων, των Επιμελητηρίων και των Οργανισμών, τα Στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Συμβουλίου καθώς και σε όλα τα άλλα Συλλογικά Όργανα σε Περιφερειακή, Νομαρχιακή και Δημοτική κλίμακα.
· Μόνο με την καθιέρωση και την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτινάξει πειστικά και οριστικά κάθε στοιχείο «καθεστωτισμού» και «αναχρονισμού».

Μόνον έτσι μπορεί να αποτινάξει κάθε συμπεριφορά και κάθε μονιμόνητα, που μετατρέπουν το πολιτικό αξίωμα από κοινωνικό λειτούργημα, σε προσωπικό και οικογενειακό επάγγελμα. Που μετατρέπουν ένα ανοιχτό, λαϊκό και ανανεωτικό Κίνημα, σε ένα κλειστό απομονωμένο και μπλοκαρισμένο κόμμα αξιωματούχων και διαχειριστών με μονοσήμαντες λογικές υποταγμένες στον «κρατισμό» και τον «κυβερνητισμό».

· Το ΠΑΣΟΚ, στα νέα δεδομένα του 21ου αιώνα με τα ανοιχτά σύνορα και την παγκοσμιοποίηση, στην εποχή με τα πρωτόγνωρα περιβαλλοντικά προβλήματα και τη βαθειά Οικολογική κρίση, στην εποχή με την κυριαρχία των αγορών και της Medioκρατίας, οφείλει να διαμορφώσει ιδεολογικά, αξιακά και προγραμματικά το ζωτικό του κοινωνικό και πολιτικό χώρο.

Οφείλει να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα, το δικό του Πρόσωπο και Λόγο μέσα στην Ελλάδα και την Ενωμένη Ευρώπη, ως ένα Δημοκρατικό, Προοδευτικό, Οικολογικό και Σοσιαλιστικό Κίνημα με εναλλακτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα και με σαφή προοπτική μιας νέας πλειοψηφικής συμπαράταξης πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων με ευοίωνη προοπτική σταθερής και δημιουργικής διακυβέρνησης της Ελλάδας.
4. Μπροστά μας προβάλλει ένας νέος Ιστορικός Κύκλος, ένας νέος αιώνας, μία νέα εποχή. Ο κόσμος αλλάζει, η Ενωμένη Ευρώπη αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, η Κοινωνία μας αλλάζει.

· Το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή με τα δεδομένα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, για να είναι ζωντανό και δημιουργικό, για να εκπροσωπεί και να εκφράζει ένα σύγχρονο ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, όφειλε να αναμετρηθεί και οφείλει να αναμετριέται κάθε μέρα με τον ίδιο του τον εαυτό.

· Όλοι μας θέλουμε να ανήκουμε και να συμμετέχουμε σε ένα αυτόνομο Κίνημα, που οραματίζεται, που σκέπτεται και σχεδιάζει. Σε ένα χειραφετημένο Κίνημα, που κρίνει, αυτοκρίνεται, αγωνίζεται και δημιουργεί. Σε ένα δημοκρατικό Κίνημα που πιστεύει, ακούει, διαλέγεται, επικοινωνεί και πείθει. Σε ένα συλλογικό Κίνημα, που συμμετέχουν ενεργά, θετικά και δημιουργικά ο Λαός, οι Κοινωνικές Δυνάμεις, οι Πολίτες.

· Όλοι εμείς που θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο, που θέλουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα, οφείλουμε με τη δύναμη των ιδεών μας να αλλάζουμε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, να αλλάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Να ανασυνθέτουμε και να διευρύνουμε τη δυναμική έκφραση ενός σύγχρονου Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας μεγάλης αφυπνισμένης Δημοκρατικής και Προοδευτικής Παράταξης, μιας πλουραλιστικής και ριζοσπαστικής Κεντρο-Αριστεράς.

· Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αποκτήσει ξανά την πρωτοβουλία κινήσεων και να θεμελιώσουμε ξανά με σύγχρονους όρους και κοινωνικά προτάγματα την ιδεολογική ηγεμονία και την προγραμματική δεσπόζουσα θέση του Κινήματός μας τόσο στο κέντρο του πολιτικού, κοινωνικού και αξιακού φάσματος όσο και στους προσανατολισμούς της Δημοκρατικής Αριστεράς, χαράσσοντας νέους δρόμους νίκης και ελπίδας και διαμορφώνοντας τον ιστορικό κύκλο του 21ου αιώνα.

5. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ στον 21ο αιώνα για να είναι ένα Κίνημα με δύναμη στο παρόν και με εγγραφή στο μέλλον, ένα Κίνημα ελπίδας, νίκης και προοπτικής είναι ζωτική ανάγκη συνεχώς να ανανεώνεται, να αναγεννάται σε ιδέες, οράματα, σε προτάσεις, σε γενιές, σε πρόσωπα.
· Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να είμαστε μέσα στην Ελληνική Κοινωνία μια δημιουργική, ανανεωτική και προωθητική Δύναμη.
Γιατί μόνον έτσι στον 21ο αιώνα μπορούμε να παραμείνουμε, με την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού, ένα Κίνημα με μεγάλες προοπτικές, με μεγάλους και ανοιχτούς ορίζοντες.
· Γιατί μόνον έτσι μπορεί να κατοχυρωθεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού ως ένα ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, που αξίζει να κυβερνά τη Χώρα, που αξίζει να οδηγεί την Ελλάδα στο μέλλον.

6. Σήμερα στην Ελλάδα, με κοσμογονικές αλλαγές και τις πρωτόγνωρες προκλήσεις του 21ου αιώνα, με την ενεργό συμμετοχή της στο γίγνεσθαι της Ευρώπης και του κόσμου, ένα σύγχρονο Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα, μία αφυπνισμένη και πλουραλιστική Κεντρο-Αριστερά για να αναδειχθεί διαχρονικά σε μία ανανεωτική προωθητική και δημιουργική δύναμη έχει χρέος με αξιοπιστία να επαναπροσδιοριστεί θετικά στα νέα δεδομένα.
· Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να επαναθεμελιώσει δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με τις κοινωνικές δυνάμεις, με το Λαό, με την κοινωνία των Πολιτών.

· Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να απαιτήσει διαχρονικά με απόλυτους όρους, το δημόσιο ήθος, τη διάφανη πολιτική και κοινωνική διαδρομή όλων των Στελεχών του.

· Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να ξεφύγει οριστικά και ριζικά από ένα «αλαζονικό ύφος και ήθος», από μία μονοκομματική ακαμψία και έναν ιδιότυπο κομματικό αυτισμό, από έναν παρωχημένο Κρατισμό και έναν αφυδατωμένο Διαχειριστικό Κυβερνητισμό.

· Να ξεφύγει γρήγορα και ριζικά από μία αφηρημένη και φλύαρη «Ανώτερο-στρωματική Στρατηγική», από τη σαγήνη και τη γοητεία μιας αδιέξοδης στρατηγικής ενός «Τεχνοκρατικού Νεο-συντηρητισμού» και ενός «πλασματικού Κοσμοπολιτισμού».
Αυτές οι αδιέξοδες στρατηγικές αναιρούν συστατικά στοιχεία της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας του Λαογενούς ΠΑΣΟΚ, της ριζοσπαστικής και αφυπνισμένης Κεντρο-Αριστεράς, της σύγχρονης, πατριωτικής Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης.
Αυτές οι αδιέξοδες στρατηγικές, αυξάνουν αισθητά τις κοινωνικές ανισότητες, και ακυρώνουν τους διαχρονικούς και αυθεντικούς δεσμούς μας με τις ευρύτερες Κοινωνικές Λαϊκές Δυνάμεις και συνακόλουθα την πίστη και την εμπιστοσύνη προς το Κίνημά μας.

Αυτές οι αδιέξοδες στρατηγικές, έχουν τραγικά αποτύχει γιατί κατακερματίζουν μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί χωρίς αυτή την πλειοψηφία δεν μπορεί ποτέ κανένα Κόμμα και καμία Κυβέρνηση να δώσουν πνοή και δύναμη σε αλλαγές και μετασχηματισμούς με προοδευτικούς Εκσυγχρονισμούς και με δημοκρατικές Μεταρρυθμίσεις για μία Κοινωνία με δικαιοσύνη, με αλληλεγγύη, με συνοχή, με ανθρωπιά.
7. Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να αρχίσει ένα γόνιμο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με συναφείς και συγγενείς κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για να διαμορφωθεί ένα κοινό και πλουραλιστικό πλαίσιο αναφοράς με αναζητήσεις, με θέσεις, με δράσεις, με πρωτοβουλίες, με αγωνίες, με συνεργασίες, με προγραμματικές συγκλίσεις.
Για να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς με πρωτοβουλίες, δράσεις και αγώνες για μια ευρύτατη και δυναμική Κεντρο-Αριστερά:
Ø Με όρους ιδεών, θέσεων, προτάσεων και προγραμματικών δεσμεύσεων, που εμπνέουν τις δυνάμεις της Εργασίας,της παραγωγής, της Επιστήμης, του μόχθου και της Δημιουργίας και εκφράζουν τις αγωνίες των Νέων Γενιών.
Ø Με όρους αναγκών, προσδοκιών και απαιτήσεων των Εργαζομένων, των Μισθωτών, των Αγροτών, των Επιστημόνων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών, των «πολυσθενών» κοινωνικών υποκειμένων με την οικογενειακή τους αναφορά, των Νέων Γενιών της ανεργίας, της υπο-απασχόλησης, της ετεροαπασχόλησης και των 700 ευρώ, των Συνταξιούχων, των γενιών των Μεταναστών, των συνθλιβόμενων Μικρο-Μεσαίων, που Όλοι Μαζί αποτελούν ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα, μια κοινωνική συμμαχία των σύγχρονων Μη Προνομιούχων.
Ø Με όρους των σύγχρονων Μη Προνομιούχων αυτής της υπαρκτής, συνεκτικής και μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, που ζει στα δύο Μητροπολιτικά Κέντρα, στις Πόλεις και στην Περιφέρεια, που απαιτεί μια Δυνατή Ελλάδα με Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη παντού και για Όλους, και μια Δίκαιη Κοινωνία για να δοθούν σε όλους δυνατότητες, ευκαιρίες και εγγυήσεις στο «Δημιουργείν», στο «Επιχειρείν», στο «Παράγειν», στο «Εκπαιδεύειν», στο «Καινοτομείν», στο «Συμμετέχειν», στο «Ευημερείν», στο «Κατανέμειν δίκαια τον πλούτο», στο «Εργάζεσθαι ως κεκτημένο δικαίωμα», στο «Διασφαλίζειν του Κοινωνικού Κράτους και του Κράτους Πρόνοιας».
Ø Με όρους κοινωνικών, δημοκρατικών, ειρηνικών και οικολογικών Κινημάτων, με όρους Κινημάτων εθελοντισμού και κοινωνικής κριτικής, με όρους Κοινωνίας των Πολιτών.
8. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ανανέωση, η αναγέννηση και η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ σε συνδυασμό με την ιστορική διαχρονική πορεία μιας μεγάλης Πατριωτικής Δημοκρατικής και Προοδευτικής Παράταξης, μιας πλειοψηφικής Σύγχρονης και Ριζοσπαστικής Κεντρο-Αριστεράς οφείλουν να εγγραφούν στην ταυτότητα, στη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του Κινήματός μας και να αποτελούν μία πυξίδα για την πορεία της Ελλάδας και των Ελλήνων μέσα στον 21ο αιώνα.

· Γι’ αυτό έξω και πέρα από συγκυριακές ανάγκες και στιγμιαίες εκλογικές σκοπιμότητες έχουμε χρέος να αποσαφηνίσουμε τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις ιδεολογικές και τις προγραμματικές μας αναφορές για το ΠΑΣΟΚ και για τη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη δίνοντας νόημα, αξία, αντίκρυσμα αλήθειας και προοπτικής στα ζωτικής σημασίας ερωτήματα:

Ä Ποιοι Είμαστε;
Ä Ποιους Εκφράζουμε και Εκπροσωπούμε;
Ä Πού Πάμε, πώς και με ποιους Προχωράμε;

· Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σύγχρονο, πατριωτικό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό Κίνημα με ευρωπαϊκό ορίζοντα και προσανατολισμό, που είχε και έχει προνομιακό πεδίο αναφοράς για τη «Μνήμη του Μέλλοντος» και για τον 21ο αιώνα :

Ø με το «Χώρο και το Χρόνο» της Ελλάδας και του Ελληνισμού, μια Δυνατή Ελλάδα με ταυτότητα, με φωνή, με πρωτοβουλίες για την Ειρήνη, για τη σταθερότητα, για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μας μέσα στη νέα εποχή και τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, μέσα στο γίγνεσθαι και τις προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης, μέσα στις νέες καταστάσεις στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια

Ø με το «Χώρο και το Χρόνο» μιας Σύγχρονης, Ισχυρής και Δημιουργικής Ελλάδας με Αειφόρο και Ισόρροπη Ανάπτυξη, με τη συνεχή και δίκαιη ανακατανομή του πλούτου, με την αισθητή μείωση και εξάλειψη των υπαρκτών περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων

Ø με το «Χώρο και το Χρόνο» μιας ανοιχτής, δημοκρατικής και πολυπολιτισμικής Κοινωνίας με συνοχή, με αλληλεγγύη, με δικαιοσύνη και ανθρωπιά, μιας κοινωνίας με διαφάνεια, με ισονομία και αξιοκρατία, μιας κοινωνίας της γνώσης, της καινοτομίας και της δημιουργίας με ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους Έλληνες, μιας Δίκαιης κοινωνίας με σύγχρονο κοινωνικό Κράτος με εκτεταμένα και ισχυρά δίκτυα πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας για όλους τους πολίτες

Ø με το «Χώρο και το Χρόνο» μιας σύγχρονης, Δημοκρατικής και Προοδευτικής Παράταξης, με το «Χώρο και το Χρόνο» και των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που έχουν χρέος να οριοθετούνται με τις συντηρητικές ιδέες και τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα των Δεξιών Κομμάτων και των Κεντροδεξιών Παρατάξεων.

9. Πιστεύω ότι η δύναμή μας, η έλξη και η αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκεται στις διαφορές μας και όχι στις ομοιότητές μας με τη Ν.Δ. και την Παράταξη της Δεξιάς. Οφείλουμε να σηματοδοτούμε μια διαφορετική ιδεολογική, πολιτική και προγραμματική πρόταση εξουσίας και όχι μια ψευδώνυμη, με το νεοφιλελευθερισμό και το συντηρητισμό, πρόταση.

· Στο ΠΑΣΟΚ, με την ολοκληρωμένη στρατηγική και με τον ιεραρχημένο Πολιτικό Σχεδιασμό μας, φιλοδοξούμε και θέλουμε να οριοθετήσουμε και να αναδείξουμε τα οράματα, τις ιδέες, τις προτεραιότητες, τις προτάσεις και το δημιουργικό έργο ενός Σύγχρονου, Προοδευτικού, Δημοκρατικού, Σοσιαλιστικού Κινήματος και μιας υπαρκτής κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.

Το Κίνημά μας και η Παράταξή μας οφείλουν να έχουν μία αντίστιξη με όλα εκείνα που εκπροσωπεί, εκφράζει και επαγγέλλεται η Ν.Δ., ως έκφραση της Δεξιάς και της Συντηρητικής Παράταξης.

· Πιστεύω ότι όπως πάντα έτσι και στην εποχή μας, ένας πολιτικός σχηματισμός της Δημοκρατικής και Σοσιαλιστικής Αριστεράς, μια σύγχρονη αφυπνισμένη πλουραλιστική και ριζοσπαστική Κεντρο-Αριστερά, πάντα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χάνει την ψυχή, τη φυσιογνωμία, την ταυτότητά της, τις αρχές και τις αξίες της ακόμα και όταν κυβερνά.

Οφείλει να υπάρχει και να κυβερνά ως διαφορετική δύναμη, που προβάλει διαφορετικές προτάσεις και διαφορετικές λύσεις, που χαράσσει και ανοίγει άλλους δρόμους και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες.

10. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, σε αυτή την οριακή στιγμή το ΠΑΣΟΚ ως Κίνημα με διαδρομή, με δύναμη και προοπτική δεν πρέπει και δεν μπορεί να μπει σε ένα κύκλο διαλυτικής εσωστρέφειας.

· Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να μοιάζει (ή ακόμη χειρότερα να μεταλλάσεται…) σε ένα «αυτιστικό» Κόμμα αξιωματούχων, γιατί δεν γεννήθηκε να ζει με τον εαυτό του και για να υπηρετεί τον εαυτό του.

Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ έχει γεννηθεί, υπάρχει και ζει για να υπηρετεί με τα οράματα και τις ιδέες του, με το δημιουργικό έργο και τις προτάσεις του, με τα προγράμματα και τις δεσμεύσεις του, την Ελλάδα, το Λαό, τον Πολίτη και τον Άνθρωπο. Γι’ αυτό οι δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ, όπως πάντα έτσι και τώρα, δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν στα όρια των «μικρόκοσμων» και των «τελετουργιών» κάποιων Ομάδων και κάποιων Στελεχών.

· Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν μπορεί να μοιάζει με μία ΒΑΒΕΛ γιατί δε μας αξίζει μια τέτοια εικόνα, που ευτελίζει τους πάντες και τα πάντα.

Το παράδειγμα και το δράμα του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι ένας κακός εφιάλτης για κάθε ευαίσθητο και σκεπτόμενο Πατριώτη, Δημοκράτη Σοσιαλιστή και Προοδευτικό, για κάθε Πολίτη ανεξάρτητα από την πολιτική ή την κομματική του αναφορά.

· Το ΠΑΣΟΚ κυρίως δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποταχθεί μοιρολατρικά στο σύνδρομο μιας ανακυκλούμενης ηττοπάθειας, που οι αδυναμίες μας και τα λάθη μας:
Ø θα αποτελούν το «οξυγόνο» για την Κυβέρνηση Καραμανλή, που εάν και έχει πολύ ισχνά κοινοβουλευτικά, πολιτικά και κοινωνικά ερείσματα, οργανώνει προκλητικά και επιθετικά σε όλους τους τομείς μια «λαίλαπα». Μια «λαίλαπα» εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού και μια «Νεοφιλελεύθερη όαση» προς όφελος των εκλεκτών και των ημετέρων της.
Ø Θα παραχωρούν «ζωτικό χώρο» στα Κόμματα της Άλλης Αριστεράς για να διεκδικούν ενεργά νέους δυναμικούς ρόλους μέσα και έξω από τη Βουλή.
Ø Θα αφήνουν πολιτικά και προγραμματικά ακάλυπτους τους αγώνες των λαϊκών δυνάμεων, τις πολλαπλές αγωνίες των Δύο Εκατομμυρίων Εφτακοσίων Χιλιάδων Ψηφοφόρων μας, τις απαιτήσεις μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

· Έχουμε όλοι μας χρέος να σταθούμε με ευθύνη στο ύψος των περιστάσεων και να διασφαλίσουμε την ενότητα και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης γιατί έχουμε απέναντί μας μία Κυβέρνηση με πολύ ισχνή, κοινωνική, πολιτική και κοινοβουλευτική στήριξη και μπροστά μας επερχόμενες σημαντικές εξελίξεις.
· Γιατί μπροστά μας έχουμε μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές μάχες.

Μάχες που οφείλουμε και να τις δίνουμε και να τις κερδίζουμε.

Γιατί κάθε μέρα οφείλουμε να πείθουμε τον Ελληνικό Λαό, ότι πήραμε τα μηνύματά του και ότι αξίζουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του για το Λόγο, τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις μας, για την παρουσία, τη στάση, τη συμπεριφορά και τη δράση μας.

11. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ την πολιτική και την προγραμματική ενότητά του μέσα από έναν ειλικρινή γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο.

Μία συνειδητή ενότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις διαφορές απόψεων και θέσεων ανάμεσα σε ελεύθερους, αυτόνομους και αυτοδύναμους Πολίτες, που έχουν την ιδιότητα του Στελέχους, του Μέλους, του Φίλου του Κινήματός μας.

· Σημειολογικά και συμβολικά η ενότητά μας είναι απόλυτη και ζωτική ανάγκη να αναφέρεται σε ένα κοινό και δεσμευτικό πλαίσιο ιδεών, αρχών και αξιών, σε ένα πλαίσιο πολιτικών θέσεων, προγραμματικών δεσμεύσεων, σε ένα πλαίσιο ηθικής αλληλεγγύης και σχέσεων εμπιστοσύνης.

Σίγουρα μπορεί να είμαστε Όλοι Μαζί αλλά δεν είμαστε ίδιοι, γι’ αυτό οφείλουμε να συνδέουμε άρρηκτα το Εγώ με το Εμείς.

· Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ να διασφαλίσει τη δυναμική και την προοπτική του μέσα από γόνιμες συνθέσεις ιδεών και θέσεων, προταγμάτων και αξιών και όχι μέσα από άγονες και αδιέξοδες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που νομοτελειακά οδηγούν σε μάχη χαρακωμάτων, σε «ομάδες» και σε «στρατούς» με «πιστούς» και «άπιστους».

· Τέτοιες άγονες και αδιέξοδες συγκρούσεις θα μας βυθίσουν σε λήθαργο. Θα μας πάνε πίσω, θα μας καθηλώσουν σε ένα τέλμα.

· Τέτοιες άγονες και αδιέξοδες συγκρούσεις θα κάνουν το ΠΑΣΟΚ να μοιάζει με μία θαμπή και απωθητική σκιά ενός μεγάλου ελπιδοφόρου και νικηφόρου Κινήματος, και μιας ιστορικής Παράταξης, που έρχεται από πολύ μακριά και οφείλει να πάει μακριά.

12. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε θετικές υπερβάσεις.
Έχει τη δυνατότητα να δώσει λυτρωτικές λύσεις και να εγγυηθεί προϋποθέσεις και δημοκρατικές διαδικασίες, που θεμελιώνουν με συντεταγμένο τρόπο και την ενότητα και την προοπτική του Κινήματος αλλά και της Ευρύτερης Παράταξης.
· Οι πρωτοβουλίες των κινήσεων και οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο.
Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, κάθε απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, είναι θεμιτή και σεβαστή ανεξάρτητα εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή.
· Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή έχω χρέος να καταθέσω τη γνώμη μου.
Πιστεύω ότι είναι λάθος να οδηγηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου σε μία αντιπαράθεση, σε μία αναμέτρηση, σε μία σύγκρουση, που η έκβαση τους απλώς και μόνον θα καταγράψει «πλειοψηφίες» και «μειοψηφίες» χωρίς πνοή, δυναμική και προοπτική.

· Πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως ένας Πολιτικός Ηγέτης με ξεχωριστή διαδρομή έχει και παρόν και μέλλον, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό και πολύτιμο «κεφάλαιο» για την Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ, για τη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, για την Ελληνική κοινωνία, για την Ευρώπη, για τη Σοσιαλιστική Διεθνή.
· Αυτό το «κεφάλαιο» είναι ζωτική ανάγκη να διαφυλαχθεί.
Να μην φθαρεί, να μην σπαταληθεί και να μην αναλωθεί μέσα σε άγονες και αδιέξοδες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις.

13. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η υποψηφιότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου με την αυτονόητη προϋπόθεση ενός κοινού και δεσμευτικού πλαισίου στρατηγικής, πολιτικής και προγραμματικής αναφοράς είναι δυνατόν με συγκεκριμένους όρους να συνδεθεί με πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και αγώνες ενάντια στην πολιτική της Ν.Δ. και της Δεξιάς.

Με δεδομένο αυτό το κοινό δεσμευτικό πλαίσιο αναφοράς και με δεδομένη την ενότητα και την προοπτική του Κινήματός μας μπορούμε Όλοι Μαζί με όρους και προϋποθέσεις μέρα-μέρα, βήμα-βήμα να αποτυπώνουμε νίκες και ελπίδες για το ΠΑΣΟΚ, για τη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, για την ευρύτερη Κεντρο-Αριστερά.


14. Σίγουρα η προσωπική μου γνώμη και οι προσεγγίσεις μου σε αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες δεν αποτελούν ένα θέσφατο, μια απόλυτη και σίγουρη πρόβλεψη για τις εξελίξεις.
· Άλλωστε τα πάντα κρίνονται από την ίδια τη ζωή, από τους ίδιους τους Πολίτες, που είναι και οι υπέρτατοι κριτές.
Άλλωστε τα πάντα θα εξαρτηθούν και μπορούν να διαφοροποιηθούν ριζικά από το θεμιτό δικαίωμα και τη συγκεκριμενοποίηση των πολιτικών αποφάσεων τόσο του Γιώργου Παπανδρέου να ζητήσει ως Πρόεδρος την έκφραση εμπιστοσύνης και την ψήφο από τους Φίλους και τα Μέλη, όσο και του Ευάγγελου Βενιζέλου και άλλων άξιων Στελεχών να θέσουν υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του αξιώματος του Προέδρου, σύμφωνα πάντα με τους θεσμικούς όρους, τις συλλογικές εγγυήσεις και τις Δημοκρατικές Διαδικασίες του Καταστατικού του Κινήματός μας.
· Θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω η έξοδος του Κινήματός μας, από αυτή την κρίσιμη καμπή να σημάνει μια νέα συλλογική αρχή, μια δυναμική αφετηρία για να αναδειχτεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, δυνατό, σύγχρονο και ανανεωμένο με παρόν και μέλλον, και να εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα νίκης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για την ευρύτερη ριζοσπαστική Κεντρο-Αριστερά, για τη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη.
· Μέσα σε αυτές τις συνθήκες νιώθω το πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό χρέος να διατυπώσω γραπτώς και εγκαίρως από την πρώτη στιγμή με καθαρότητα πολύ συνοπτικά τις πολιτικές μου θέσεις για το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, αλλά και της ευρύτερης Πλουραλιστικής και Ριζοσπαστικής Κεντρο-Αριστεράς.
· Σε γενικές γραμμές τους προβληματισμούς μου, τις σκέψεις και τις θέσεις μου, τις έχω περιγράψει αδρά και προφορικά στο Γιώργο Παπανδρέου, στον Ευάγγελο Βενιζέλο και σε πολλά Στελέχη του Κινήματος.

15. Οφείλω όμως σε συνάρτηση με τις πολιτικές μου αναφορές και θέσεις, για λόγους που ανάγονται στον κώδικα των αρχών και των ηθικών αξιών μου, να δηλώσω και να καταστήσω σαφές ότι η ηθική και η πολιτική μου στήριξη στο Γιώργο Παπανδρέου θα είναι δεδομένη.
Με την προτροπή να ακούσει τους «άπιστους» που μπορούν να δουν καθαρά και μακριά και όχι τους «τυφλούς πιστούς» που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δουν καθαρά και μακριά.
· Σε κάθε περίπτωση η θέση και η επιλογή μου είναι σαφής.
Για λόγους ηθικής τάξης θα είμαι πολιτικά μαζί με το Γιώργο Παπανδρέου, όποια και να είναι η πολιτική του απόφαση, ακόμα και εάν διαφωνώ με αυτή.

No comments: