Sunday, June 03, 2007

Ημέρα Περιβάλλοντος

ΙΟΥΝΙΟΥ 2007.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.
«ΣΚΕΨΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΔΡΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ».


Σιναπίδης Στέφανος
Μέλος Οικολογικής Εταιρείας Έβρου
Παράρτημα Διδυμοτείχου
http://sinapidistef.blogspot.com

Από το 1972 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. θέσπισε την 5η Ιουνίου κάθε έτους να την εορτάζουμε ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κάτω από το βάρος της ανεξέλεγκτης ρύπανσης του περιβάλλοντος και των κινδύνων υγείας, που προκαλούσε η συνεχώς αυξανόμενη εκμετάλλευση της φύσης και η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών πόρων, που μαθηματικά όδευαν προς εξάντληση.
Άρχισε να επικρατεί η άποψη πως για να επιβιώσει ο άνθρωπος ως είδος, πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, και σε τελική ανάλυση η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται αναγκαστικά σε σύγκρουση με την ανάπτυξη και την ευημερία μας.
Τα προβλήματα που απειλούν το περιβάλλον και νιώθουμε συνεχώς όλο και πιο έντονα στο «πετσί» μας, αλλά και επιβάλλεται να διαχειριστούμε τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, αφορούν:
1)τις μεταβολές του κλίματος ( φαινόμενο θερμοκηπίου με παρεπόμενα την ξηρασία-ερημοποίηση, πλημμυρικά φαινόμενα)
2)την εξάντληση του πόσιμου ύδατος και των φυσικών πόρων
3)την διαχείριση των αποβλήτων (υγειονομική ταφή, ανακύκλωση, αποφυγή καύσης σκουπιδιών) και
4) την ρύπανση του περιβάλλοντος (αέρα, θάλασσας, ποταμών).
Η υπεράσπιση του περιβάλλοντος αλλά και μία βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο είναι εφικτή και προς το συμφέρον όλων των κατοίκων της περιοχής μας, όπως ορίζει και το άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγματος ότι «η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και του κράτους».
Η πλειοψηφία των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως και η Οικολογική Εταιρεία Έβρου-Παράρτημα Διδυμοτείχου πρεσβεύει πως η διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος του Νομού Έβρου, η διαχείριση των τοπικών μας πόρων και της τοπικής ρύπανσης όπως και το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας, είναι αποκλειστική ευθύνη των κατοίκων του Έβρου, που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λάβουν την τελική απόφαση του είδους της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης που επιθυμούμε.
Η επιβολή μίας άλλης ανάπτυξης που σχεδιάζεται τελευταία από την κεντρική εξουσία, αν δεν συμβαδίζει ή ακόμα απειλεί τα συμφέροντα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του Έβρου πρέπει να ακυρωθεί, με την συναίνεση φυσικά της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.
Μιλάμε για την κίνδυνο να θυσιαστεί ο Νομός Έβρου και να γίνει η «ενεργειακή χωματερή» των Βαλκανίων (σε αντιστάθμισμα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας), αν ευοδωθούν οι πρόσφατες σχεδιαζόμενες μορφές «ανάπτυξης», που περιλαμβάνουν
1) τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης,
2) τα προγραμματιζόμενα μελλοντικά διυλιστήρια,
3) τα εν υπνώσει χρυσωρυχεία,
4) το πυρηνικό εργοστάσιο της Βουλγαρίας που κατασκευάζεται στο Μπέλενε και το 2010 θα απορρίπτει στον Έβρο τα απόβλητα του,
5) την πιθανή σχεδιαζόμενη πυρηνική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Βόρειο Έβρο και
6) το ύποπτο Πεδίο Βολής της Επαρχίας Διδ/χου που οδεύει σιωπηρώς προς γιγάντωση.
Αυτή όμως η μορφή ανάπτυξης ,από την μία, «εξασφαλίζει»υψηλότατο φορτίο στερεάς, υγράς και αέριας ρύπανσης για τον Έβρο και ακυρώνει κάθε άλλη μορφή βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζουμε, δηλ την ανάπτυξη μέσω της τουριστικής αξιοποίησης των πολιτιστικών μνημείων και του περιβαλλοντικού κάλλους της περιοχής μας (Δάσος Δαδιάς, Δέλτα Έβρου, Νήσος Σαμοθράκης, Καστροπολιτεία Διδ/χου και Πλωτινούπολη, Κάστρο Πυθίου, Τύμβος Δοξιπάρας, Κοσμοσώτειρα Φερών, Βιολογικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, Μετάξι Σουφλίου κ.λ.π).
Ταυτόχρονα από την άλλη, η κεντρική εξουσία απαξιώνει (λόγω και της ανεπάρκειας ισχυρών τοπικών μοχλών πίεσης)την επέκταση του φυσικού αερίου προς τον Βόρειο Έβρο, που αποτελεί το πιο φιλικό ενεργειακό καύσιμο για το περιβάλλον και την πιο φθηνή μορφή ενέργειας, που θα μπορέσει να ανακουφίσει από την οικονομική ανέχεια τους δοκιμαζόμενους πολίτες του Έβρου και της ενδοχώρας μας, για την οποία μετά την συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο.
Πιστεύουμε πως το τοπικό μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται στην υποβάθμιση του φυσικού μας περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των παιδιών μας, έτσι όπως διαγράφεται για την περιοχής μας.
Η Ε.Ε. υλοποιεί την δεκαετία 2001-2010 που διανύουμε, το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με τον εύστοχο τίτλο: « Το περιβάλλον κατά το έτος 2010. Το δικό μας μέλλον, η δική μας επιλογή». Δυστυχώς αυτή η μορφή δράσης για το περιβάλλον του Νομού Έβρου διαγράφεται ως εξής: «επιστροφή στο παρελθόν, με δική τους επιλογή».

No comments: